Utajärvi

Asukasluku: 2 743

Kulttuurikasvatussuunnitelman tai -polun nimi: Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Utajärven koulun opettajat, kunnan kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, Utajärven Kotiseutuyhdistys, oululaiset kulttuurilaitokset (kaupunginteatteri, Taidemuseo, Maakuntamuseo)

Lyhyt esittely: Utajärven Kulttuurikasvatussuunnitelma koskee kunnan koululaitoksen oppilaita esikoululaisista yläkoululaisiin. On valittu kuusi genreä, joissa jokaisessa jokaiselle luokka-asteelle on tarjolla jotakin vuosittain. Genret ovat kirjallisuus, kotiseututietous kuvataide, musiikki, näyttämötaide sekä Geopark.
Suunnitelmaan on kirjattu vastuuhenkilöt sekä kustannuksista kulloinkin vastaavat tahot.

Kohderyhmä: 0–9-luokkalaiset.

Linkki kulttuurikasvatussuunnitelmaan: Ei ole. Linkki kunnanhallituksen 8.8.2017 kokouksen liitteeseen (Kulttuurikasvatussuunnitelma)

Lyhyt historia: Ajatuksena oli ensiksikin kerätä yhteen tieto siitä, mitä kaikkea Utajärvellä jo tarjotaan koululaisille (esim. kirjavinkkaukset, koulukonsertit jne.). Toinen suunnitelman tarkoitus oli taata kaikille koululaisille tietyt elämykset. Tavoitteena oli myös, että suunnitelma toimii budjetoinnin sekä opetuksen apuvälineenä.
Tavoitteena oli tehdä lyhyt ja napakka, helposti luettava suunnitelma. Koulun opettajista rehtorin nimeämä työryhmä sekä kulttuurisihteeri työstivät suunnitelmaa lukuvuoden 2016-2017.
Utajärven kh hyväksyi suunnitelman 8.8.2017, jolloin se otettiin Utajärven koulussa myös käyttöön.