Iisalmi

Asukasluku: 22 200

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

Toimijat: Iisalmen kulttuuritoimi, Iisalmen nuorisopalvelut, Iisalmen kulttuurilaitokset ja museot, Iisalmen kuvataidekoulu, Lastenkulttuurikeskus Lastu ja Ylä-Savon musiikkiopisto.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on rikastuttaa opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Ohjelmaa tarjotaan koko perusopetuksen vuosiluokille, ja mittakaava on vuosittain 150-200 oppilasta/vuosiluokka. Opettaja voi valita 1-4 vaihtoehdosta vuosittain luokalleen kulttuurikasvatuskokonaisuuden, jonka toteuttavat ohjelmassa mukana olevat toimijat. Jokaisella vuosiluokalla on oma teemansa, johon kulttuurikasvatuskokonaisuudet liittyvät, kuten musiikki tai oman kotiseudun historia.

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

Kohderyhmä: perusopetus (1.-9.)

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteissa viitataan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen (2014) tavoitteisiin. Tavoitteena on oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuripalveluiden saatavuudessa.

Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma

Toimijat: Iisalmen kulttuuritoimi, Iisalmen kulttuurilaitokset ja museot, Iisalmen kuvataidekoulu, Ylä-Savon musiikkiopisto. Keskeidenä yhteyshenkilö toiminnan toteutumisessa on päivähoitoyksiköiden kulttuuriyhdyshenkilöt ja perhepäivähoidon ohjaajat.

Sisältö: Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on tarjota kaikille päivähoitoikäisille laadukkaita ja monipuolisisa kokemuksia ja elämyksiä kulttuurista ja osallistavaa tekemistä kulttuurin parissa.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma