Eurajoki

Asukasluku:  9 528

Eurajoen kulttuurikasvatussuunnitelma

Sisältö: Eurajoen kulttuurikasvatussuunnitelman lähtökohtana on tahto tutustuttaa oppilaita tasa-arvoisesti eri taiteenlajeihin sekä kotikunnan ja lähiseudun tärkeimpiin kulttuurikohteisiin. Samalla opetusta viedään luokkahuoneen ulkopuolelle luontoon, museoihin, näyttelyihin ja näytöksiin, kulttuurimaisemaan sekä yrityksiin. Näissä oppiminen on mahdollista näkemällä, kokemalla ja itse tekemällä. Suunnitelma on rakennettu siten, että alun taulukossa on esitetty vierailukohteet ja vierailijat vuosiluokittain. Työtapaehdotuksia on pyritty esittämään useampia, jotta opettajalle jää erilaisten opetusryhmien ja tilanteiden vaatimaa valinnanvaraa.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelma on julkistettu vuonna 2016. Suunnitelmat aloitettiin vuotta aiemmin.