Pori

Asukasluku: 83 500

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Porin kulttuuripolku on laadittu Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston, Porin kasvatus- ja opetustoimen ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Porin lastenkulttuurikeskuksella on ollut aktiivinen rooli kulttuuripolun syntymisessä. Lastenkulttuurikeskus on vastannut mm. Porin kulttuuripolku -julkaisun toimituksesta ja graafisesta suunnittelusta. Kulttuuriopetussuunnitelma otetaan kouluissa käyttöön lukuvuoden 2013–2014 alusta alkaen.

Sisältö: Porin kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa. Kulttuuriopetussuunnitelmassa avataan opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen keinoin ja esitetään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi.

Porin kasvatus- ja opetustoimen ja kulttuuritoimen yhteinen ajatus on se, että kulttuuri on luonteva osa opetusta. Kulttuurin kautta opetussuunnitelmia voidaan toteuttaa entistä syvemmin, vivahteikkaammin ja rikkaammin. Taide ja kulttuuri kykenevät yhdistämään aistit ja mielen eri kerrokset.

Porin kulttuuriopetussuunnitelmassa paikalliset erityisyydet eli vain tällä paikkakunnalla olevat laitokset ja kulttuuritoiminnan tarjoajat tulevat huomioiduksi. Kulttuurilaitokset ovat laajassa käytössä ja opetus entistä monipuolisempaa.

Kulttuurikoukku – Opettajan kulttuurikalenteri

Toimijat: Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston, Porin kasvatus- ja opetustoimi ja alueen kulttuuritoimijat.

Sisältö: Opettajille suunnattu Kulttuurikoukku-kalenteri tukee Porin kulttuuripolun toteutumista. Kulttuurikoukku julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja siitä löytyvät ajankohtaiset tapahtumat ja kulttuuritoimijoiden yhteystiedot. Kulttuurikoukun toimittaa Porin lastenkulttuurikeskus.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Kulttuurikoukku

Historia: 1990-luvulla ja 2000-luvulla toimi Porissa toimintakoulutyöryhmä, joka vastasi koulupuolella kulttuurilaitosten ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vierailuohjelma kulttuurilaitoksiin tehtiin 2000-luvun alussa ja yhteistyösuunnitelma kirjattiin 2004.

Ensimmäinen Kulttuurikoukku ilmestyi elokuussa 2004. Porin uusi kulttuuriopetussuunnitelma Porin kulttuuripolku otettiin käyttöön syksyllä 2013.