Loimaa

Asukasluku: 16 500

Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Suunnitelmaa toteutetaan Loimaan kaupungin eri palveluorganisaatioiden, koulujen ja alueen kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteistyössä.  Suunnitelmassa ovat mukana Loimaan kaupungin sivistyspalvelut sekä joitakin seudun kulttuuritoimijoiden ja -yhdistysten ylläpitämiä kohteita ja palveluja. Valmistelutyötä on tehty yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Loimaan nuorisopalvelujen Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhanke Pelissä elämänhallinta on huolehtinut suunnitelman koostamisesta.  Loimaan kaupungin lasten ja nuorten monialainen työryhmä nosti  aiheen esille keväällä 2015.

Sisältö: Suunnitelmassa esitetään kootusti taulukkomuodossa kullekin luokka-asteelle suunnatut käynnit alueen kulttuurikasvatuskohteissa. Lisäksi jokaisesta käyntikohteesta on liitteenä kohdekohtainen palvelukortti. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa.

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetus (0.-9.)

Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma