Salo

Asukasluku: 54 500

SaloPOLKU

Toimijat: Salon kaupunki

Huom! Salon kaupungin kulttuuripolku ei ole enää toiminnassa.

Sisältö: SaloPOLKU suunniteltiin toteuttamaan varhaiskasvatus-, esiopetus- ja perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia. SaloPOLUn ohjelma rakentui vuosittaisista teemoista ja toteutus suunniteltiin koulukohtaisesti yhdessä opettajien kanssa. Lapset liikkuivat eri teemojen mukaisesti lähiympäristössään, harjaannuttivat mediataitojaan ja tutkivat muuttuvaa maailmaa. Kaupunki oli SaloPOLUSSA jaettu viiteen alueeseen, joista jokainen toteutti lukuvuosittain yhtä teemaa.

Kohderyhmä: 1–16-vuotialle

Taidekasvatuksesta Salon taidemuseon sivuilla

SaloPOLKU-suunnitelma lukuvuodelle 2012-2013

Historia: SaloPOLKU toimi Salossa vuodesta 2009 lähtien. POLKU -hankkeet päättyivät vuoden 2012 lopussa.