Turku

Asukasluku: 182 500

Elämyspolku

Toimijat: Turun kaupunki

Sisältö:  Elämyspolku on Turun kaupungin sivistystoimialan suunnitelma, jossa hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja jossa työskentelyä viedään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. Elämyspolku on myös tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Elämyspolku tukee osaltaan opetuksen eheyttämistä. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Opetussuunnitelma kuvaa oppilasta aktiivisena toimijana. Oppilaan osaaminen kehittyy, kun hän saa myönteisiä oppimiskokemuksia, kokee oppimisen iloa ja osallistuu luovaan toimintaan. Tällaisia oppimiskokemuksia Elämyspolku tarjoaa. Elämyspolulla on myös yleissivistävä merkitys turkulaiselle oppilaalle. Kouluvuosiensa aikana hän saa kattavan käsityksen kaupunkimme kulttuuritarjonnasta, luontomahdollisuuksista ja yrittäjyydestä

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Elämyspolku

Historia: Kaikkia Turun kaupungin kouluja koskeva Turun Kulttuuripolku on toiminut vuodesta 2005 alkaen.