Tee oma kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto on maksuton työkalu kunta- tai aluekohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseksi. Sivustolla kerrotaan yhteisen suunnitelman hyödyistä lapsille ja nuorille, opetustoimelle ja kulttuuritoimijoille. Konkreettiset vinkit, neuvot ja linkit ohjaavat kartoittamaan erikokoisissa kunnissa ja alueilla olevia vaihtoehtoja yhteisen suunnitelman kokoamiseksi. Suunnitelmaa laadittaessa kirjataan, mihin kulttuurin tai taiteenlajiin milläkin vuosiluokalla tutustutaan, mitä työtapoja tutustumiseen sisältyy ja ketkä ovat yhteistyökumppaneita.

Verkkopalvelu on vapaasti käytettävissä. Esimerkiksi kunnan kulttuurisihteeri, kulttuuriyhdysopettaja, lastenkulttuurin tuottaja tai kulttuurikasvatustyöryhmä voivat käyttää sitä apuvälineenään kulttuurikasvatussuunnitelman kokoamisessa. Tavoitteena on valmis, yhteinen ja jokaisen vuosiluokan kattava suunnitelma koko kunnalle tai alueelle. Valmiin kokonaisuuden voi tallentaa, ladata, tulostaa ja jakaa sivuston kautta.

Verkkopalvelu on laadittu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteistyönä vuonna 2015 Opetushallituksen, Kuntaliiton ja Taiteen edistämiskeskuksen tuella.

www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Nettisivuille_kulttuurikasvatussuunnitelma_Janina
Taidekaari on Tampereen kaupungin oma kulttuurikasvatusohjelma, johon osallistuvat kaikki tamperelaiset koulut.
Museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus kuuluu Taidekaaressa 7. luokan ohjelmaan.