Virikemateriaali

Eläköön taidekasvatus!
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2678

Lastenkulttuurista Kunnat.netissä
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/kulti/kulttuuri/kunnalliset/lastenkulttuuri/Sivut/default.aspx

Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma / Katri Santtila, Opetusministeriön julkaisuja 2003:29
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2003/lastenkulttuuripoliittinen_ohjelma_barnkulturpolitiskt_program

Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteuma, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr6.pdf?lang=fi

Lastenkulttuuriin liittyvät linjaukset, OKM:
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/lastenkulttuuri/linjaukset_ja_toiminta/index.html?lang=fi

Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15628

Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/oppimisymparistot

Julkaisu Kulttuuriperintö ja oppiminen
http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf

Tutkimushanke: Koulu kaikkialla
http://www.kaikkialla.fi/

Opinnäytetyö: Leena Nyqvist: Kulttuuriopetussuunnitelman laatiminen Vaasan kaupungin
opetus- ja kasvatusvirastolle kulttuurituottajan näkökulmasta
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/37544/Leena_Nyqvist.pdf?sequence=1

Salon POLKU-kulttuurikasvatusohjelma antaa yleisiä ohjeita kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseen. Mallin voi ottaa käyttöönsä kunta, koulu, päiväkoti, nuorisotalo tai yksittäinen muu opetusryhmä. Se on opas POLKU-kulttuurikasvatusohjelman suunnitteluun. Oppaan voi ladata tästä:
http://api.ning.com/files/EIIg06zQ5m57tdnF1Sa43LZoOfUgURQkYVi7GY31XHXm24cWimv-Thbu93PUsMIIfuTnPI8l-WXNDj1ii5lFw-vKNZTZqcaJ/POLKU_katselupdf.pdf

Miracle of Education – The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools, Sense Publishers
https://www.sensepublishers.com/media/655-miracle-of-education.pdf

Innovative Learning Environments (ILE) – Inventory Case Study – Kuopio Culture Path Program, Finland
http://www.oecd.org/edu/ceri/49930870.pdf

Innovative Learning Environments (ILE) – Inventory Case Study – Fiskars Model
http://www.oecd.org/edu/ceri/49930659.pdf