Avoin perhetoiminta

Perheille suunnattu lastenkulttuuritoiminta on yksi monimuotoisimmista lastenkulttuuripalveluista. Avoimeen perhetoimintaan kuuluvat muun muassa lastenkulttuurikeskuksissa järjestettävät työpajat, viikoittain kokoontuvat taideryhmät ja -kerhot, taidekahvilat, ohjelmalliset teemaviikot, taideleirit sekä tapahtumapäivät. Avoin perhetoiminta on suunnattu kaikille lapsiperheille ja heidän lähipiirillensä aina isovanhemmista muihin sukulaisiin. Toimintaa on ympäri vuoden lähes kaikkialla Suomessa.

Avoimessa perhetoiminnassa keskeistä on se, että lapsi osallistuu lastenkulttuurikeskusten toimintaan läheistensä kanssa vapaa-ajalla eikä lasta tavoiteta esimerkiksi koulun tai päiväkodin kautta. Usein avoimessa perhetoiminnassa korostuu yhteisöllisyyden, varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevyyden näkökulma. Kaikelle toiminnalle on kuitenkin yhteistä perheiltä tulevien toiveiden ja aloitteiden huomioiminen. Avoimeen perhetoimintaan tuodaan eri taiteenalojen menetelmiä ja sisältöjä.

avoinperhetoiminta_Perhesirkus_PIIPOO_2015_kuvaMarkusPerko2
Perhesirkus on vuodesta 2007 Kulttuurikeskus PiiPoossa toiminut sosiaalisen sirkuksen esiintyvä ryhmä. Toimintaan osallistuu erityisen tuen tarpeessa olevia ja vaikeasti vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän sisaruksiaan ja vanhempiaan. www.kulttuuripiipoo.fi Kuva: Markus Perko

Vauvojenvarikylpy3_PORI_kuvaPaiviSetala
Vauvojen värikylpy -työpajatoiminta perustuu värien ja materiaalien moniaistilliseen kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen, vuorovaikutukselliseen työskentelyyn ja hetkessä olemiseen. Toiminta on kehitetty Porin lastenkulttuurikeskuksessa. https://www.pori.fi/vauvojen-varikylpy Kuva: Päivi Setälä

Taideneuvola_1050598_10440_kuva-Mauri-Tahvonen_Annantalo_55443-1
Helsingin Annantalon Taideneuvola innostaa ja opastaa helsinkiläisiä kotona olevia vanhempia ja lapsia tekemään ja kokemaan taidetta yhdessä. Toiminta antaa myös tietoa ja ideoita, miten järjestää kotien arkeen tilaa ja aikaa taiteen kohtaamiselle. www.annantalo.fi Kuva: Mauri Tahvonen