Kouluyhteistyö

Yhteistyö koulujen kanssa on lastenkulttuurikeskusten toiminnan ydintä. Keskukset panostavat kulttuuri- ja taidetarjonnan saavutettavuuteen, joka toteutuu parhaiten yhteistyössä koulujen kanssa. Yhteistyön hedelmänä eri taiteenalojen ammattilaiset työskentelevät lasten ja nuorten kanssa taidepajoissa, joiden sisältö voidaan halutessa suunnitella tukemaan suoraan opittavaa asiaa. Osallistavat monitaiteiset pajat, taidelaitosretket, konsertit, teatteri-, tanssi- ja sirkusesitykset, tilataidehankkeet ja taiteilijavierailut ovat osa koulun arkea ja tukevat eheyttävää opetusta yli oppiainerajojen.

Viime vuosina koulujen kulttuurikasvatuksesta on keskusten toimialueilla tullut tavoitteellista ja organisoitua ennen kaikkea kulttuurikasvatussuunnitelmien ansioista. Monet lastenkulttuurikeskukset ovat ratkaisevasti vaikuttaneet niiden syntyyn ja toteuttamiseen alueillaan. Tavoitteena on, että esi- ja perusopetuksen kaikki lapset ja nuoret pääsevät vuosittain nauttimaan kulttuurista ja taiteesta.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen, ja se sisältää paljon mahdollisuuksia opetustoimen ja lastenkulttuurikeskusten yhteistyölle. Jo entuudestaan tutut toimintamallit (esim. Taiteilija taloon ja Taide opetuksessa) ja kulttuurikasvatussuunnitelmat tukevat monialaista, ilmiölähtöistä, kokemalla, osallistumalla ja havainnoimalla oppimista.

Taiteilija-koulussa-2011_kuva-Miikka-Kiminki_MG_9134_11881_Annantalo_55447
Taiteilija koulussa oli useassa kunnassa toteutunut monivuotinen projekti, jossa nuoria kuvataiteilijoita työllistettiin alueen kouluihin tekemään taidetta ja julkisia teoksia erilaisissa työpajoissa lasten ja nuorten kanssa. Kuva: Miikka Kiiminki