Kasvatus- ja opetusalan järjestöt

Kuvataideopettajat ry

Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf on opettajien aatteellinen ja pedagoginen etujärjestö. Sen tarkoituksena on tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja niitä opettavien opettajien asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Yhdistys tekee yhteistyötä sekä koulutus- ja opetuskentän että taide- ja kulttuurikentän kanssa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun taidekasvatuksen asemasta ja tilasta.
http://www.kuvataideopettajat.fi

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Liitto tekee työtä lastentarhanopettajien sekä lapsuuden arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta. Liitto on mukana nostamassa lapsuuden ja varhaiskasvatuksen arvostusta yhteiskunnassa.
http://www.lastentarha.fi

SMOL – Suomen musiikinopettajien liitto

Suomen musiikinopettajien liitto ry – Musiklärarförbundet i Finland rf:n tarkoituksena on edistää musiikinopetuksen asemaa ja musiikinopetusoloja Suomessa sekä valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja palkkauksellisia ammatillisia etuja.
http://www.oaj.fi/cs/smol/etusivu

Suomen Luokanopettajat ry

Suomen Luokanopettajat on omaa luokkaa opettavien opettajien ja 1.–6.-luokkien rehtoreiden valtakunnallinen yhdistys. Pedagoginen järjestö keskittyy jäsentensä palkkauksen, työolosuhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Se myös vaikuttaa opetuksen kehittämiseen ja huolehtii luokanopettajan työtä koskevien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta
http://www.luokanopettajaliitto.fi

Teknisten aineiden opettajat Tao ry

TAO edustaa ja valvoo jäsentensä etuja useissa järjestöissä ja osallistuu aineen kehittämiseen. TAO on aktiivinen työturvallisuuden edistäjä. Yhteistyössä OAJ:n, Opetushallituksen ja työsuojeluviranomaisten kanssa on laadittu Työsuojeluopas. Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään koulutusta, joilla käsitellään aineessa ajankohtaisia asioita ja alan uutuuksiin.
http://www.tekninenopettaja.net

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry

Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Edunvalvonnassa keskeistä on oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässä. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käsityönopetusta tarjoavien ja käsityökulttuuria edistävien tahojen kanssa. Liitto pitää huolta jokaisen oppilaan oikeudesta tasa-arvoiseen, laadukkaaseen ja monipuoliseen käsityönopetukseen.
http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi

Äidinkielen opettajain liitto

Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.
http://www.aidinkielenopettajainliitto.fi