Yhdenvertaisuus

ADHD-liitto ry

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto pyrkii lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä. Liitto järjestää valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia ja tilaisuuksia yksin sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
http://www.adhd-liitto.fi/

Cp-liitto

Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. CP-liitto toimii CP-, MMC-ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. Liiton perustavoite on vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.
http://www.cp-liitto.fi

Förbundet De utvecklingsstördas Väl

FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning skall få stöd på sitt eget modersmål och en jämlik ställning i samhället.
http://www.fduv.fi

Kassandra ry

Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen Interkult Kassandra mahdollistaa eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Koska yhä useammalla nuorella on maahanmuuttajatausta, toiminnassa keskitytään entistä vahvemmin lapsiin ja nuoriin.
http://www.kassandra.fi

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistyö yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta sekä kehittämistoiminta ja koulutus.
http://www.kvps.fi

Kehitysvammaisten tukiliitto

Kehitysvammaisten tukiliiton tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liitto kerää, jalostaa ja jakaa tietoa, kokeilee ja kehittää uusia toimintoja ja toiminnan tapoja, kouluttaa kehitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöä ja muita toimijoita. Liitto kehittää vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa jäsenistönsä tueksi, kehittää ja välittää toimintavälineitä vapaa-ajan käyttöön ja edistää kehitysvammaisten ihmisten työhön pääsyä.
http://www.kvtl.fi/

Kuurojen liitto

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Valtakunnallisesti Kuurojen Liitto on mukana useissa kielelliseen edunvalvontaan ja vammaisten ihmisoikeuksiin keskittyvissä toimielimissä.
http://www.kuurojenliitto.fi

Näkövammaisten keskusliitto

Näkövammaisten keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista. Näkövammaisten Keskusliitto edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Ensisijaisesti toiminnassa otetaan huomioon sokeat, kuurosokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja monivammaiset näkövammaiset.
http://www.nkl.fi

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien kanssa. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
http://www.kulttuuriakaikille.fi/