Lastenkulttuuripolitiikka

Lastenkulttuuripolitiikka on erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön painopiste. Lastenkulttuuripoliittisia ohjelmia on myös eri kunnilla ja seuduilla.

Lastenkulttuuripolitiikka liittyy lapsen oikeuksiin, joiden perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia ja myös velvoitteen saattaa kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia. Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat.

Suomessa lasten oikeuksien toteutumista edistää mm. lapsiasiavaltuutettu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Lapsistrategia 2040

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on syksystä 2018 alkaen ollut mukana kansallista lapsistrategiaa, Lapsistrategia 2040:tä, valmistelevassa työssä.

Strategian valmistelutyössä teetetty raportti:

Jouni Välijärvi (toim.): Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.

Lastenkulttuuriasiat opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lastenkulttuurin edistäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan painopisteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä lapsia ja nuoria koskevia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä asioita hoidetaan eri vastuualueilla.

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön elokuussa 2012 asettama ohjausryhmä on laatinut ehdotuksen Lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018. Ohjelmaehdotus edistää hallitusohjelman tavoitetta tukea kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin vahvistamalla lastenkulttuurin asemaa ja toimintaedellytyksiä.

Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen (2014–2018) toteuttamisen suuntaviivat

Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuuripoliittiset linjaukset (2010)