Taidekasvatuksen post-doc-tutkimushankkeet

Sivua on päivitetty viimeksi 14.2.2019.

Suomen kulttuurin- ja taidekasvatuksen Observatorion taidekasvatukseen liittyvien post-doc-tutkimushankkeiden keruu on vielä alkuvaiheessa.  Tämän hetkiseen keräykseen on pyritty tuomaan moninaisia, poikkitieteellisiä tutkimuksia, jotka joko suoraan kohdistuvat tai liittyvät taidekasvatukseen, taiteeseen ja kasvatukseen, taiteen ja taiteellisen toiminnan käyttöön erilaisissa tutkimuskonteksteissa.

Voit osallistua Suomessa tapahtuvien taidekasvatukseen liittyvien post-doc-tutkimusten keräämiseen lähettämällä tutkimuksen nimen ja verkko-osoitteen sähköpostitse osoitteeseen info(at)lastenkulttuuri.fi. Kiitos!

 

Toiminnassa (2018) olevat hankkeet:

Arctic Arts Summit

https://www.ulapland.fi/EN/Events/Arctic-Arts-Summit-2019

 

ArkTOP 2017–2019

https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Arktinen-uudistava-ja-tutkiva-opettajuus/Kehittymissuunnitelma

https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopisto-aloitti-mittavan-hankkeen-maakunnallisen-koulutuksen-kehittamiseksi/38013/de9430d0-ca4f-49a1-b577-47b565aca961

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/projects/arktop(8cf02e1e-299e-4041-b13d-2af95ffc3bc8).html

https://minedu.fi/documents/1410845/6758638/ARKTOP-060218.pdf/04ab492a-30d8-4d01-ad4f-05a308d98245/ARKTOP-060218.pdf.pdf

Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto

 

Arts Equal 2015–2021

www.artsequal.fi

Tutkimusryhmät:

 

Global Visions 2015–2019

https://sites.uniarts.fi/web/globalvisions

Taideyliopisto

 

 

Creative Environmental Education/ CEE Network: Green Actions 1.8.20171.8.2020

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/creative-environmental-education-cee-network-green/

 

Floating Peripheries – Mediating the Sense of Place / Liikkuvat Periferiat – Paikan Tuntu 2017–2021

https://floatingperipheries.fi/

Aalto University School of Arts, Design and Architecture: Department of Film, Tv and Scenography ELO

Department of Art, ViCCA Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

University of Lapland: Faculty of Art and Design

 

Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkosto 2014–

https://hiphopfinland.com/

Nuorisotutkimusverkosto

 

How to Do Things with Performance? 2016–2019

https://www.researchcatalogue.net/view/281037/281038

https://www.uniarts.fi/en/howtodothingswithperformance

Taideyliopisto

 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (Voimala) 2016–2020

http://www.hyvinvointivoimala.fi/

http://www.taidekasvatustalkoot.fi/

  • TAKUULLA-hanke (2012–2016)

http://www.taidekasvatustalkoot.fi/wp-content/uploads/2016/10/Takuulla-hankkeet-ja-Voimala-2012-16.pdf

  1. Itä-Suomen yliopisto, Kuopion konservatorio

 

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä (The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday) 2015–2019

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/the-literary-in-life

Jyväskylän yliopisto

 

Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa 2018 –

http://www.annetarvainen.fi/tutkimus.html

Tampereen yliopisto

 

Living in the Komi Landscape 2017–2019

– Environmental Humanities, Arts and Education for Sustainability in the North

https://www.ulapland.fi/news/Living-in-the-Komi-Landscape-%E2%80%93nayttely-avattiin-Komin-kansalliskirjastossa/38013/4e257566-675a-4df4-8c65-183f1da3f25d

Jokela, T., Hiltunen, M., Härkönen E. & Stöckell, A. (toim.) (2018).

Living in the Komi Landscape.

www.urn.fi/URN:ISNB:978-952-337-100-2 

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63514

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Syktyvkar State University, UiT the Arctic University of Norway, Uppsala University, Centre for Russian and Eurasian Studies.

 

Participatory development with the Youth (PARTY) -hanke 2015–2019

/ Participatory Tools for Human Development with the Youth

http://www.pacollaborative.com/party-project/

Lapin Yliopisto

 

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille 1.12.2017–31.5.2020

https://www.nuori.fi/2018/02/08/sirkuksesta-siivet-elamaan/

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/sirkuksesta-siivet-elamaan

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21127

http://www.kulttuuripiipoo.fi/taidetaiturit/

https://research.uta.fi/avut/

Suomen nuorisotutkimusseura ja Suomen Nuorisosirkusliitto

 

Taidetestaajat 2017–2020

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Nuorisotutkimusverkosto

 

%TAIDETTA – kulttuurin kärkihanke

http://www.kulttuuripiipoo.fi/prosenttitaidetta/

Kulttuurikeskus PiiPoo

 

Taitoa lumelle 2018–2019

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21106

https://lacris.ulapland.fi/fi/projects/taitoa-lumelle-lumi-ja-jaaveistajien-t(dbef2f70-444b-41b8-9f30-6a403cf18480).html

 

Tanssin hyvä 2017–2019

https://tanssinhyva.fi/

Isto Turpeinen ja Marja-Liisa Trux

 

Transforming Musicianship: Developing Musicians’ Learner Identity through Multidisciplinary Pedagogy 2018-2021

https://guadalupelopeziniguez.com/transforming-musicianship/

Taideyliopisto

 

TuMaTa – Tutkiva ja mahdollistava taide 2016–

https://tumatablog.wordpress.com/

Itä-Suomen yliopisto

 

Tämä elämä -hanke 1.4.2017–31.12.2019

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/tama-elama/

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Yhdenvertaisesti säveltäen (käynnistyy keväällä 2019)

https://sites.uniarts.fi/documents/372711/0/YS-hankekuvaus.pdf/7bc6a8e5-bbdc-433b-bde0-367b021a4cc7

http://cerada.uniarts.fi/tutkimusprojektit

https://www.uniarts.fi/creative-music-making-schools

Partti, Heidi & Ahola, A. 2016. Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa.

CERADA/Taideyliopisto

 

 

2018 päättyneet hankkeet

 

A cellist’s autoethnography: The psychology, musicology, and performance of approaching Beethoven and Mendelssohn holistically 2016-2018

López-Íñiguez, Guadalupe
http://www.uniarts.fi/sites/default/files/cerada_lopeziniguez_project.pdf

(Taideyliopisto)

 

Break the Fight! valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushanke 2017–2018
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/break-the-fight

http://www.breakthefight.com/

Nuorisotutkimusseura

 

EURANIM – Boosting Careers of Young Animation Artists with Video-Mapping 1.6.201530.9.2018

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/euranim-boosting-careers-animation-young-artists-v/

Turun AMK

 

ImproStory: Social Improvisation and Storytelling in Arts and Skills Subjects in Teacher Education 2014–15 / 2018

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/publications/improstory(5445a09d-25c1-4363-ac93-469fe6d95b1c).html

Karppinen, Seija, Poutiainen, Ari, Kairavuori, Seija, Rusanen, Sinikka, & Komulainen, Kauko (2018)

ImproStory: Social improvisation and storytelling in arts and skills subjects.

http://hdl.handle.net/10138/236564

https://doi.org/10.18113/P8ijea1909 (International Journal of Education & the Arts, 19(9))

Helsingin yliopisto

 

In Public, In Particular (IPIP) 1.10.201531.12.2018

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/public-particular-ipip/

Turun AMK

 

Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset. Liikkeelläolon ja kiinnittymisen kokemusten ja kuvausten elämäkerrallisia, etnografisia ja intersektionaalisia analyyseja (KulKu) 2016–2018

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/kulkemisen-ja-kuulumisen-kertomukset

Jyväskylän yliopisto

 

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty – Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC): 2014–2018.

https://ludificology.wordpress.com/2014/12/22/aims-of-the-research-project/

Jyväskylän yliopisto

 

MOMU, Moving towards Multiprofessional Work (1.9.201531.8.2018)

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/momu-moving-towards-multiprofessional-work/

Turun AMK

 

Mun tarina-hanke 2018–2020

http://www.lukukeskus.fi/muntarina/

Lukukeskus

 

NXT Making a Living from the Arts 20152018

https://www.elia-artschools.org/Activities/nxt/nxt-publication—careers-in-the-arts-visions-for-the-future

http://cerada.uniarts.fi/tutkimusprojektit

http://www.elia-artschools.org/Activities/nxt

Taideyliopiston Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA), kansainvälinen yhteistyö

 

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat 1.9.2015–31.5.2018

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nakymattomat-nuorten-digitarinat/

Turun AMK

 

Preschool teachers and student teachers metaphors 1.1.2016–31.12.2018

https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=1&id=37099375

Itä-Suomen Yliopisto

 

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena 2016–2018

The Art Gear – Two-Way Integration of Young People

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit/Taidevaihde—ArtGear

Lapin yliopisto

 

Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste 26.11.2015–31.12.2018

https://taikusydan.turkuamk.fi/

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70355/URN_ISBN_978-952-00-3578-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/taikusydan-taiteen-hyvinvointi-vaikutusten-yhteysp/

Turun AMK ja yhteistyökumppanit

 

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin 1.6.2015–31.5.2018
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/tenho

Nuorisotutkimusseura

 

Ympäristötaidetta matkailun alueille 2016–2018

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit/Ymparistotaidetta-matkailun-alueille

Lapin yliopisto

 

2017 Päättyneet hankkeet

 

ArtEco 2015–2017

http://artecoproject.com/

http://artecoproject.com/wp-content/uploads/2017/12/Art-Eco-RAPORTTI-2015-2017.pdf

Foster, Raisa. 2017. Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella

https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/download/63484/30610/

 

CERADA Gambia Project

http://www.uniarts.fi/sites/default/files/cerada gambia project.pdf

CERADA/Taideyliopisto

 

Feeniks – Taide ja kulttuuri Lapin sodanjälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakentamisessa 2011–2017

http://www.ulapland.fi/?deptid=25375

Lapin yliopisto

 

Handmade in Arctic Norden 2016–2017

https://www.nordiskkulturfond.org/fi/inspiraatioprojektit/handmade-in-arctic-norden/

Nordisk Kulturfond

 

Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista 2014–2017

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/jotta-olisi-paikka-maailmassa-etnografinen-tutkimus-suomalaisten-mielenterveyskuntoutujien-kotiaiheisesta-draamaprojektista

Jyväskylän yliopisto

 

Kotoutuminen taidolla ja taiteella tutkimus- ja kehittämishanke 2016–2017

https://koto-hanke52.webnode.fi/

  • Karlsson, Liisa; Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina.

KOTO – Kohtaamisia taidolla ja taiteella: kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170524/urn_nbn_fi_uef-20170524.pdf

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2890-0

Itä-Suomen yliopisto

 

Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/Tutkimushanke%20KPKK

Jyväskylän yliopisto

 

Surun suloisuus. Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen 2013–2017

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/surun-suloisuus

Vastuullinen tutkija: yliopistotutkija Urpo Kovala

(Jyväskylän yliopisto)

 

 

2016 päättyneet hankkeet

 

Arki, taide ja tunteet – Affect from art 2015–2016

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/arki-taide-tunteet

Jyväskylän yliopisto

 

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi – Music-related Emotional Competence and Mental health in Adolescence 2010–2016

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/tutkimusprojektit/musiikilliset-tunnetaidot

Jyväskylän yliopisto

 

Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership 20142016

http://www.uniarts.fi/learning-and-through-arts-higher-education-developing-shared-leadership

Taideyliopisto

 

TaiTe-hanke 1.1.201531.12.2016

Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä (TaiTe)

https://taitehanke.wordpress.com/2015/03/12/taite-hanke/

Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan kampus

 

Politics, Arts and Education 2014-2016

http://www.uniarts.fi/politics-arts-and-education

CERADA/ Taideyliopisto

 

2015 päättyneet hankkeet

 

Enhancement of Arctic sustainable Arts 2013–2015

https://lacris.ulapland.fi/en/projects/enhancement-of-arctic-sustainable-arts(7ce00972-5080-4b02-9f91-4b2872700e79).html

https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/arctic-sustainable-arts-and-design-asad/

Lapin yliopisto

 

Myrsky-hanke 2008–2011 (2011–2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö)

https://www.nuori.fi/toiminta-2/myrsky/

https://www.nuori.fi/toiminta/myrsky/

 

  • Siivonen, Katriina & Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2010)

Nuoret taiteen tekijöinä: myrsky-hankkeen väliarviointia

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myrsky-raportti_verkkojulkaisuja_31.pdf

  • Siivonen, Katriina & Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2011)

Iloa ja voimaa elämään. Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa. Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 44. 

 

Taidot elämään 2013–2015

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/318-taidot-elamaan-2013-2015-104231-17092015

Vilmilä, Finna. 2016. Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/elamantaitojen_aarella.pdf

Nuorisotutkimusseura

 

 

2014 päättyneet hankkeet

 

Castle to Castle 21.4.2011–20.4.2014

http://www.uef.fi/fi/web/mot/paattyneet-hankkeet

Creative Connections 2012–2014

https://www.ulapland.fi/news/Creative-Connections—kuvataidelahtoinen-lahestymistapa-eurooppalaisuuteen-/30873/e17a9ac0-4d28-4979-b201-f8e14f8526cb

 

Intercultural Skills in Music Teacher Education 2014

http://www.uniarts.fi/intercultural-skills-music-teacher-education

CERADA/ Taideyliopisto

 

Music Education and Cultural Diversity in Swedish-speaking schools in Finland 2012- 2014

https://www.uniarts.fi/music-education-and-cultural-diversity

CERADA / Taideyliopisto

 

Pumppu-hanke 2011–2014

http://pumppu-hanke.blogspot.com/

https://www.teosto.fi/teosto/artikkelit/pumppu-hanke-jalkautuu-kouluihin-valtakunnallisesti

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164940.pdf

Turun AMK

 

Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen. Art and skill oriented teacher education and research. – TaTu2. 2011–2014

https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=1&id=10163413

Itä-Suomen yliopisto

 

Vaikuttava sirkus -hanke 2011–2014

www.vaikuttavasirkus.fi, http://www.luovasuomi.fi

Kekäläinen, Katri & Kakko, Sofia-Charlotta (toim.). 2013.

Siellä on suupielet korvissa! – Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta

Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen

http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/article/1803.html

 

2013 päättyneet hankkeet

 

Koko koulu tanssii! 2009–2013

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42322/Acta_Scenica_37.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Anttila, Eeva (2013)

Koko koulu tanssii!: Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

http://hdl.handle.net/10138/42322

Taideyliopisto

 

MIMO – Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work / Taidelähtöisyyttä nuorten kanssa työskentelyyn 2010-2013

http://mimo.turkuamk.fi/wp-content/uploads/2014/02/Brochure-about-MIMO-results-in-Finnish.pdf

Turun AMK

 

2012 päättyneet hankkeet

 

Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) 2010–2011 /2011–2012

KuTu – Kulttuurista tulevaisuutta (1.3.2011–31.3.2012)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-022-8

Nina Hattunen (2012). KuTu -kulttuurista tulevaisuutta 2011–2012 loppuraportti

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46103/C60.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hattunen, Nina (toim.): KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46109/B38.pdf?sequence=1

Luova Pohjois-Karjala II – hanke (1.3.2010–31.3.2011)

Hattunen, Nina (2012): LUOVA POHJOIS-KARJALA II loppuraportti:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-021-1

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46108/C59.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pohjois-Karjalan Ammattikoulu