Taidekasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeet

Sivua on päivitetty viimeksi 27.5.2019.

Suomen kulttuuri- ja taidekasvatuksen observatorion taidekasvatukseen liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden keruu on vielä alkuvaiheessa.  Tämän hetkiseen keräykseen on pyritty tuomaan moninaisia tutkimuksia, jotka suoraan kohdistuvat tai liittyvät taidekasvatukseen.

Voit osallistua Suomessa tapahtuvien taidekasvatukseen liittyvien tutkimusten keräämiseen lähettämällä tutkimuksen nimen ja verkko-osoitteen sähköpostitse osoitteeseen info(at)lastenkulttuuri.fi. Kiitos!

 

Toiminnassa (2019) olevat hankkeet

 

ArkTOP (2017–2019)

Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto

 

Arts Equal (2015–2021)

Tutkimusryhmät:

 

Global Visions (2015–2019)

Taideyliopisto

 

Creative Environmental Education/ CEE Network: Green Actions (2017–2020)

Turun AMK

 

Floating Peripheries – Mediating the Sense of Place / Liikkuvat Periferiat – Paikan Tuntu (2017–2021)

Aalto University School of Arts, Design and Architecture: Department of Film, Tv and Scenography ELO

Department of Art, ViCCA Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

University of Lapland: Faculty of Art and Design

 

Hallituksen kärkihanke: Utelias luokka (2018–2019)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

How to Do Things with Performance? (2016–2019)

Taideyliopisto

 

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä (The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday) (2015–2019)

Jyväskylän yliopisto

 

Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa (2018– )

Tampereen yliopisto

 

Mun tarina -hanke (2018–2020)

Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto, Helsinki Poetry Connection ry

 

Participatory development with the Youth (PARTY) -hanke (2015–2019)

/ Participatory Tools for Human Development with the Youth

Lapin Yliopisto

 

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille (2017–2020)

Lasten ja nuorten säätiö, Suomen nuorisotutkimusseura ja Suomen Nuorisosirkusliitto

 

Taidetestaajat (2017–2020)

Suomen Kulttuurirahasto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Svenska Kulturfonden

 

%TAIDETTA – kulttuurin kärkihanke

Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry

 

Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste (2015– )

Turun AMK ja yhteistyökumppanit

 

TAKUULLA-hankkeet (2012–2019)

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (Voimala)

 

Transforming Musicianship: Developing Musicians’ Learner Identity through Multidisciplinary Pedagogy (2018-2021)

Taideyliopisto

 

TuMaTa – Tutkiva ja mahdollistava taide (2016– )

Itä-Suomen yliopisto

 

Tämä elämä -hanke (2017–2019)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Yhdenvertaisesti säveltäen (2019–)

CERADA/Taideyliopisto

 

Creative Music Making in Schools

Partti, Heidi & Ahola, A. 2016. Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa.

CERADA/Taideyliopisto

 

 

2018 päättyneet hankkeet

 

A cellist’s autoethnography: The psychology, musicology, and performance of approaching Beethoven and Mendelssohn holistically (2016–2018)

López-Íñiguez, Guadalupe

Taideyliopisto

 

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty – Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC) (2014–2018)

Jyväskylän yliopisto

  

NXT Making a Living from the Arts (2015–2018)

CERADA/Taideyliopisto, kansainvälinen yhteistyö

 

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat (2015–2018)

Turun AMK

 

Preschool teachers and student teachers metaphors (2016–2018)

Itä-Suomen Yliopisto

 

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena (2016–2018)

The Art Gear – Two-Way Integration of Young People

Lapin yliopisto

 

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)

Nuorisotutkimusseura

 

 

2017 Päättyneet hankkeet

 

ArtEco (2015–2017)

Foster, Raisa; Mäkelä, Jussi ja yhteistyökumppanit

 

CERADA Gambia Project (2015–2017)

CERADA/Taideyliopisto

 

Feeniks – Taide ja kulttuuri Lapin sodanjälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakentamisessa (2011–2017)

Lapin yliopisto

 

Hallituksen kärkihanke: parannetaan lasten taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta (2016–2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Handmade in Arctic Norden (2016–2017)

Nordisk Kulturfond

 

Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista (2014–2017)

Jyväskylän yliopisto

 

Kotoutuminen taidolla ja taiteella tutkimus- ja kehittämishanke (2016–2017)

Itä-Suomen yliopisto

 

Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus (2014–2017)

Jyväskylän yliopisto

 

Surun suloisuus. Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen (2013–2017)

Jyväskylän yliopisto

 

 

2016 päättyneet hankkeet

 

Arki, taide ja tunteet – Affect from art (2015–2016)

Jyväskylän yliopisto

 

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi – Music-related Emotional Competence and Mental health in Adolescence (2010–2016)

Jyväskylän yliopisto

 

Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership (2014–2016)

Taideyliopisto

 

TaiTe-hanke (2015–2016)

Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä (TaiTe)

Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan kampus

 

Politics, Arts and Education (2014–2016)

CERADA/ Taideyliopisto

 

2015 päättyneet hankkeet

 

Enhancement of Arctic sustainable Arts (2013–2015)

Lapin yliopisto

 

Myrsky-hanke (2008–2011 ja 2011–2015)

Lasten ja nuorten säätiö

 

Taidot elämään (2013–2015)

Nuorisotutkimusseura

 

 

2014 päättyneet hankkeet

 

Creative Connections (2012–2014)

Lapin yliopisto

 

Intercultural Skills in Music Teacher Education (2014)

CERADA/ Taideyliopisto

 

Music Education and Cultural Diversity in Swedish-speaking schools in Finland (2012–2014)

CERADA / Taideyliopisto

 

Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen. Art and skill oriented teacher education and research. – TaTu2. (2011–2014)

Itä-Suomen yliopisto

 

 

2013 päättyneet hankkeet

 

Koko koulu tanssii! (2009–2013)

Taideyliopisto

 

MIMO – Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work / Taidelähtöisyyttä nuorten kanssa työskentelyyn (2010–2013)

Turun AMK