Taidekasvatuksen tutkimusjulkaisut

Lista on viimeksi tarkastettu 28.5.2019.

Tämä tutkimusjulkaisujen ja -raporttien lista on pieni otos kaikista Suomessa tehdyistä kulttuuri- ja taidekasvatukseen liittyvistä julkaisuista. Tähän listaan on pyritty keräämään julkaisuja, jotka ovat avoimesti saatavilla. Listan lopussa löytyy esimerkkejä yliopistojen linkeistä tutkimusjulkaisujen portaaleihin.

 

2018

 

Anttila, Eeva (2018)

The Potential of Dance as Embodied Learning. Proceedings of International conference: Body of Knowledge: Embodied Cognition and the Arts. University of California, Irvine, USA.

 

Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja ja Jokela, Timo (toim.) (2018)

Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina

Lapin yliopisto

 

Hiltunen, Mirja (2018)

Taidevaihde – aikalaistaiteen toimintatapoja. Teoksessa Granö, P., M. Hiltunen, & T. Jokela, (toim.) Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina. (s. 83–108). Rovaniemi: Lapland University Press.

Lapin yliopisto

 

Hiltunen, Mirja  & Korström-Magga, Korinna (2018)

The challenges of sociocultural changes in the North – Can art-based action research promote a dialogical space?

Teoksessa 5th Conference on Arts Based Research & Artistic Research: Provoking Research and Social Intervention

 

Jokela, Timo & Coutts, Glen (toim.) (2018)

Relate North: Art & Design for Education and Sustainability

Lapin yliopisto

 

Jokela, Timo; Hiltunen, Mirja; Härkönen, Elina & Stöckell, Antti (toim.) (2018)

Living in the Komi Landscape.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Syktyvkar State University, UiT the Arctic University of Norway, Uppsala University, Centre for Russian and Eurasian Studies.

 

Kairavuori, Seija; Karppinen, Seija; Komulainen, Kauko; Poutiainen, Ari & Rusanen, Sinikka (2018)

ImproStory: Social Improvisation and Storytelling in Arts and Skills Subjects in Teacher Education

Helsingin yliopisto

 

Kallio, Anja Alexis & Länsman, Hildá (2018)

Sami re-imaginings of equality in/through extracurricular arts education in Finland.

International Journal of Education & the Arts, 19(7).

Taideyliopisto

 

Kangas, Anita; Sokka, Sakarias; Itkonen, Hannu ja Jakonen, Olli (2018)

Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä

Cuporen verkkojulkaisuja 46

 

Karlsson, Liisa; Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina (toim.) (2018)

KOTO – Kohtaamisia taidolla ja taiteella: kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista

Itä-Suomen yliopisto

 

Karttunen, Sari (2018)

Mitä yhteistä on yhteisötaiteella ja fasilitoinnilla? Kysymyksiä yhteisöllisen taidetoiminnan filosofis-metodologisesta perustasta

Cupore & Arts Equal

 

Kaitavuori, Kaija (2018)

Osallistavuus lainvalmistelussa. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistusprosessin arviointitutkimus

Cuporen verkkojulkaisuja 49

 

Kuivakari, Seppo (2018)

Pelien kynnyksellä: pelit ja simulaation salainen historia

Lapin yliopisto

 

Kuuranne, Malla & Kumpulainen, Seppo (2018)

Kesken : näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana

 

Mustola, Marleena (2018)

Not those seven annoying dwarfs – again! Collective creativity in children’s artistic production. International Journal of Education & the Arts, 19(1.8).

Jyväskylän yliopisto

 

Pitkänen-Walter, Tarja & Jääskeläinen, Tuula (2018)

Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy.

Taideyliopisto

 

Seppänen, Päivimaria; Behm, Minna-Maria & Taipale, Mona (2018)

Näkökulmia kulttuurin etiikkaan ja laatuun sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kaakkois-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja

 

Sinner, Anita; Rita Irwin  & Timo Jokela (toim.)  (2018)

Visually Provoking: Dissertations in Art Education 

Lapin yliopisto

 

 

2017

 

Ansio, Heli; Seppälä, Piia & Houni, Pia (2017)

Teachers’ experiences and perceptions of a community music project: Impacts on community and new ways of working

International Journal of Education & the Arts, 18(37)

 

Foster, Raisa (2017)

Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017, vol. 18.

 

Kallio, Anja Alexis (2017)

Popular ‘Problems’: Deviantisation and teachers’ curation of popular music.

International Journal of Music Education: Research, 35(3), 319-332

Taideyliopisto

 

Lehikoinen, Kai & Vanhanen, Elise (toim.) (2017)

Taide ja hyvinvointi: katsauksia kansainväliseen tutkimukseen.

Arts Equal-hanke, Taideyliopisto

 

Martikainen, Jari (2017)

Making pictures as a method of teaching art history

Ingman College of Crafts and Design

 

Martin, Mari (2017)

Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa: huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, CERADA ja ArtsEqual-hanke

 

Porkola, Pilvi (2017)

Performance Artist’s Workbook. On teaching and learning performance art – essays and exercises

Taideyliopisto

 

Pöllänen, Sinikka & Ruotsalainen, Kati (2017)

Dialogue between art and craft: Textile materials and techniques in contemporary art

International Journal of Education & the Arts, 18(1).

 

Tervo, Juuso (2017)

Always the New: Paradigms and the Inherent Futurity of Art Education Historiography

Aalto yliopisto

 

2016

 

Hautio, Minna (toim.) (2016)

TAVOITTAAKO TAIDE? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilija- sekä lähiöhankkeista

 

Heikkinen, Jouko; Juvonen, Antti; Mäkitalo-Siegl, Kati; Nygren, Hanna & Tossavainen, Timo (2016)

Taitoa, taidetta ja teknologiaa: kohti uutta opettajankoulutuksen mallia

Itä-Suomen yliopisto

 

Lehikoinen, Kai; Pässilä, Anne; Martin, Mari & Pulkki, Maiju (2016)

Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä

Taideyliopisto, ArtsEqual-hanke

 

Partti, Heidi & Ahola, Anu (2016)

Säveltäjyyden jäljillä – Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa

Taideyliopisto/ Sibelius-Akatemian julkaisuja

 

Räsänen, Marjo (2016)

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Aalto-yliopisto

 

Suominen, Anniina (toim.) (2016)

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella: avauksia, suuntia, mahdollisuuksia

Aalto yliopisto

 

Tavin, Kevin (2016)

Angels, Ghosts, and Cannibals: Essays on Art Education and Visual Culture

Teaching visual culture (and then doubting it)

 

 

Vilmilä, Finna (2016)

Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana

Nuorisotutkimusseura

 

2015

 

Anttila, Eeva (2015).

Embodied Learning in the Arts. In S. Schonmann (Ed.). Wisdom of the Many. – Key Issues in Arts Education. International Yearbook for Research in Arts Education. New York: Waxman.

Taideyliopisto

 

Heimonen, Kirsi; Kallio-Tavin, Mira & Pusa, Tiina (2015)

Kesken-erillään: taiteessa altistumisesta

Aalto-yliopisto

 

Kallio- Tavin, Mira & Pullinen, Jouko (toim.) (2015)

Conversations on Finnish art education

Aalto-yliopisto

 

Räsänen, Marjo (2015)

Visuaalisen kulttuurin monilukukirja

Aalto-yliopisto 2015

 

2014

 

Hakuri, Markku (toim.) (2014)

Paikka vai tila

 

Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija (2014)

Hyvä hankaus 2.0.

Taideyliopisto

 

Tavin, Kevin & Kallio-Tavin, Mira (2014)

The cat, cradle, and the silver spoon: Violence in Contemporary Art and the Question of Ethics for Art Education

Aalto-yliopisto

 

Tavin, Kevin & Kallio-Tavin, Mira (2014)

Violence and the Other in Contemporary Art: A Question of Ethics for Art Education

Aalto-yliopisto

 

2013

 

Anttila, Eeva (2013)

Koko koulu tanssii!: Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Taideyliopisto

 

Anttila, Eeva (2013)

Choreographed Childhoods: Patterns of embodiment in the lives of contemporary children

 

Anttila, Eeva (2013)

Dance pedagogy in the contemporary world (Keynote address)

 

Gaunt, Helena & Westerlund, Heidi (toim.) (2013)

Collaborative Learning in Higher Music Education

 

Härkönen, Ulla (2013)

Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and practice:
proceedings of the 10th international JTEFS/BBCC conference Sustainable development. Culture. Education.

Itä-Suomen yliopisto

 

Jokela, Timo (2013)

A Wanderer in the Landscape – Reflections on the Relationship between Art and the Northern Environment.  Journal of Education in the North. Aberdeen University.

Lapin yliopisto

 

Juntunen, Marja-Leena; Nikkanen, Hanna & Westerlund, Heidi (toim.) (2013)

Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä

 

Kallio-Tavin, Mira (2013)

Visual Culture Learning Communities: How and What Students Come to Know in Informal Art Groups

Aalto-yliopisto

 

Ojala, Juha & Väkevä, Lauri (2013)

Säveltäjäksi kasvattaminen – Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen

Opetushallitus

 

Räsänen, Marjo (2013)

Visuaalinen monilukutaito – Luokanopettajaksi opiskelevien monikulttuurisuuskäsitykset ja kuvataide

Turun yliopisto 2013

 

2012

 

Lintunen, Johanna (2012)

Taide ja hoiva rajapinnoille
Selvitys taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen kysynnästä, tarjonnasta ja yhteistyöverkostoista Pohjois-Karjalassa

Itä-Suomen yliopisto

 

Seirala, Viivi (2012)

Eläköön taidekasvatus!

Kuntaliitto

 

2011

 

Anttila, Eeva (2011)

Taiteen jälki: taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä

Teatterikorkeakoulu

 

Ruismäki, Heikki & Juvonen, Antti (2011)

Searching for a Better Life Through Arts and Skills: Research Results, Visions and Conclusions

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

 

 

2010

 

Kallio, Kirsi Pauliina; Ritala-Koskinen, Aino & Rutanen, Niina (toim.) (2010)

Missä lapsuutta tehdään?

Nuorisotutkimusseura

 

Koivisto, Nelli; Lehikoinen, Kai; Pasanen-Willberg, Riitta; Ruusuvirta, Minna; Saukkonen, Pasi; Tolvanen, Pirita; Veikkolainen, Arsi (2010)

Kolmannella lähteellä: hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta

Teatterikorkeakoulu

 

Tolvanen, Hannu; Pesonen, Mirka (2010)

”Monipuolisuus on valttia” : Rytmimusiikkikentän muutos ja osaamistarpeet Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve.

Sibelius-Akatemia / Taideyliopisto

 

Siivonen, Katriina (2010)

TAITEEN SÄRMÄLLÄ NUORILLE HYVINVOINTIA Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi

Katriina Siivonen & Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Turun yliopisto &
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura

 

2009

 

Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa (toim.) (2009)

Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä juonne

Joensuun yliopisto

 

Ruokonen, Inkeri; Rusanen, Sinikka & Välimäki, Anna-Leena (toim.) (2009)

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: Iloa, ihmettelyä ja tekemistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

 

2008

 

Juvonen, Antti & Anttila, Mikko (2008)

Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta. Osa 4: Luokanopettajaopiskelijat ja musiikki

Joensuun yliopisto

 

Roivas, Seppo (2008)

Joensuun nuorisoverstas ry ja JALO: nuorten työpajatoiminnan kehittämisarviointi

Spatia

 

2007

 

Rouhiainen, Leena (toim.) (2007)

Ways of Knowing in Dance and Art

Teatterikorkeakoulu

 

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita; Pöllänen, Sinikka; Luutonen, Marketta; Kaipainen, Minna; Kröger, Tarja; Raunio, Anna-Mari; Sipilä, Outi; Turunen, Virpi; Vartiainen, Leena & Heinonen, Asko (toim.) (2007)

Käsityötieteen ja käsityömuotoilun sekä teknologiakasvatuksen tutkimusohjelma Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa

Joensuun yliopisto

 

2006

 

Korhonen, Pekka  & Airaksinen, Raija (2006)

Hyvä hankaus: teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina

Teatterikorkeakoulu

 

 

2004

 

Rastas, Marja & Kauppi, Hannu (2004)

Mieli kuvassa – näkökulmia kuvataiteen opiskeluun ja opettamiseen. Teoksessa Niemelä, Seppo  & Luutonen, Marketta (toim.) Taitava ihminen – toimiva kansalainen. Aikuisopiskelun motiiveja ja merkityksiä

Aalto-yliopisto

 

 

 

Esimerkkejä yliopistojen tutkimusportaaleista

 

Aalto-yliopisto

Tutkimusjulkaisut, joissa käsitellään (myös) taidekasvatusta

Taidekasvatuksen tutkimusjulkaisut

Aalto-yliopisto: Tutkimus ja taide (esittely)

 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa

Filosofia, historia ja taiteiden tutkimus

 

Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland

Tutkimus filosofisessa tiedekunnassa

Päättyneet hankkeet

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Joensuu

 

Jyväskylän yliopisto

/ Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Tutkimusprojektit

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen projektit

 

Lapin yliopisto / Taiteiden tiedekunta

Tutkimusjulkaisut

Tutkimushankkeet

 

Oulun yliopisto

Humanistinen tiedekunta

Tutkimusjulkaisut

Kasvatustieteiden tiedekunta

 

Taideyliopisto

Tutkimusjulkaisut

Tutkimus

Tanssi- ja teatteripedagogiikan opettajien julkaisuja 2003–2016

Artikkeleita

 

Tampereen yliopisto

Kasvatustieteiden tutkimushankkeet

Tutkimusjulkaisut ja -aineistot

Tutkivan teatterityön keskus

 

Turun yliopisto

Tutkimus historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa

 

IIPC / International Institute for Popular Culture 

 

SELMA / Centre for Study of Storytelling, Experientiality and Memory

 

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto

 

 

Vaasan yliopisto

Tutkimus