Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta

Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia kaikilta taiteenaloilta. Mukana on pääsääntöisesti Suomessa laadittuja tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luettelon on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin taidekasvatuksen tutkijoita ja toimijoita Suomessa.

Tutkimukset ovat aikajärjestyksessä alkaen uusimmista tutkimuksista ja aakkosjärjestyksessä tekijän sukunimen mukaan. Mukana on myös tieto, mihin yliopistoon väitöstutkimus on tehty.

Kaikkia listattuja tutkimuksia ei ole olemassa sähköisessä muodossa.

Luetteloa on täydennetty osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä vuodesta 2018 lähtien. Listaa on viimeksi päivitetty 18.8.2020.

Jos sinulla on kysymyksiä, lisäyksiä tai kommentteja luetteloa koskien, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse: observatorio (at) uniarts.fi.

 

2020

Louhivuori, Sini

Viulupedagogiikan vaiheet : musiikkiesteettisen ajattelun heijastuminen viulunsoitonopetukseen 1750-luvulta 1970-luvulle

Jyväskylän yliopisto

 

Mäkinen, Minna

”Se ei ragee ja popittaa meidän kaa”: matkalla monipuoliseksi musiikkikasvattajaksi

Itä-Suomen yliopisto

 

Rousi, Antti

Music information modes and their situational relevance among musicians and music students

Tampereen yliopisto

 

Treacy, Danielle Shannon

Imagining Possibilities: Musician-Teachers Co-Constructing Visions in the Kathmandu Valley

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

2019

Heikkilä, Elina

Ehkä-taide ehkä-kasvatus : kasvatus ja vallan mahdollisuus nykytaiteen toimintatapojen valossa

Aalto-yliopisto

 

Junchaya, Rafael Leonardo

Teaching music composition : Creating form in time

Helsingin yliopisto

 

Koivisto, Mikko

The art of egress : madness, horror, and the pedagogy of depsychiatrization

Aalto-yliopisto

 

Koivurova, Anniina

Kuvien rajat : toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa (alkuteos vuodelta 2010)

Lapin yliopisto

 

Kovanen, Timo

Musiikkikasvatus ja markkinahallinta

Jyväskylän yliopisto

 

Mesiä, Susanna

Developing expertise of popular music and jazz vocal pedagogy through professional conversations : a collaborative project among teachers in higher music education in the Nordic countries

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Olarte, Luis Alejandro

Elements of electroacoustic music improvisation and performance

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Orenius, Marika

Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa

Aalto-yliopisto

 

Sederholm, Helena

Starting to play with arts education : study of ways to approach experiential and social modes of contemporary art (alkuteos vuodelta 1998)

Jyväskylän yliopisto

 

Suomi, Henna

Pätevä musiikin opettamiseen? Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökulmasta

Jyväskylän yliopisto

 

Venäläinen, Päivi

Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta.

Jyväskylän yliopisto

 

Yliverronen, Virpi

Esiopetuksen käsityö : Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa

Helsingin yliopisto

 

2018

 

Dufva, Tomi

Art education in the post-digital era – Experiential construction of knowledge through creative coding

Aalto University, Department of Art

 

Hannus, Susanna

Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla

Helsingin yliopisto

 

Jalkanen, Tiina

Tyttötrilogiasta kokemusten kirjoa avaavaan taidepedagogiikkaan

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Kankkunen, Olli-Taavetti

Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa : kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Nenonen, Pirjo

”Laulu syömmet aukaisee” : kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla

Jyväskylän yliopisto

 

Snellman, Mikko

Kaikuja pimeästä-hämärästä metsästä. Affekti nykytaiteen oppimisen äärellä ja subjektiviteetin ekologia(ssa)

Aalto-yliopisto

 

Valkeemäki, Anita

Ruotuun taipumaton : tutkimusmatka tanssin improvisatorisen opettamisen oppimiseen

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

2017

 

Hasu, Johanna

”Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä” : oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja

Jyväskylän yliopisto

 

Huttunen, Taina

Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen : peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa

Jyväskylän yliopisto

 

Jónsdóttir, Asthildur B.

Artistic Actions for Sustainability: Potential of art in education for sustainability

Lapin yliopisto

 

Laes, Tuulikki

The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Lebaka, Edward

Transmission processes of indigenous Pedi music

Jyväskylän yliopisto

 

Lämsä, Tiina

Näkyvä lapsuus : lapsuuskuva havainnointipäiväkirjassa ja television mainoskuvissa

Jyväskylän yliopisto

 

Ojala, Aleksi

Learning through producing : the pedagogical and technological redesign of a compulsory music course for finnish general upper secondary schools

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Tikka, Soile

Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa : opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla

Jyväskylän yliopisto

 

Tuisku, Hannu

Developing embodied pedagogies of acting for youth theatre education : psychophysical actor training as a source for new openings

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Valtasaari, Hannele

Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun

Jyväskylän yliopisto

 

 

2016

 

Björk, Cecilia

In search of good relationships to music : understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices

Åbo Akademi

 

Huhmarniemi, Maria

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin

Lapin yliopisto

 

Jokela, Nina

Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben : tutkimuskohteena eksperttilaulajat

Oulun yliopisto

 

Király, Susanna

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy

Helsingin yliopisto

 

Knihtilä, Aila

Eetoksena hyvyys ja kauneus : taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta

Oulun yliopisto

 

Muhonen, Sari

Songcrafting practice : a teacher inquiry into the potential to support collaborative creation and creative agency within school music education

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Rosabal-Coto, Guillermo

Music learning in Costa Rica : a postcolonial institutional ethnography

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Tuovinen, Taneli

Taiteellinen työ ja visuaalinen ajattelu ; eräs havainnon tutkimushistoria

Aalto-yliopisto

 

Turunen, Serja

Matkalla musiikkiin : fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.-4. -luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa

Itä-Suomen yliopisto

 

Ylönen, Susanne

Tappeleva rapuhirviö : kauhun estetiikka lastenkulttuurissa

Jyväskylän yliopisto

 

 

2015

 

Benedek, Mónika

The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the Baroque period and jazz standard repertoire : towards a comprehensive approach

Jyväskylän yliopisto

 

Jansson, Satu-Mari

Teatteri ja draama työn oppimismuotoina

Helsingin yliopisto

 

Kallio, Alexis Anja

Navigating (un)popular music in the classroom : censure and censorship in an inclusive, democratic music education

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Kelly, Owen

Ambient learning and self authorship : human minds, cultural tools, immersive worlds

Aalto-yliopisto

 

Kuoppamäki, Anna

Gender lessons : girls and boys negotiating learning community in basics of music

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Nevanen, Saila

Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration : evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools

Helsingin yliopisto

 

Turpeinen, Isto

Raakalautaa ja rakkautta : kolme sommitelmaa oman elämän tanssista

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

 

2014

 

Enbuska, Jukka

”Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki” : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Gold, Linda

Altered experience in dance/dancing : investigation into the nature of altered experience in dancing and pedagogical support

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Muukka-Marjovuo, Alma

Taidetunteen kasvattaminen : Lilli Törnudd taidekasvatuksen maailmoja luomassa

Aalto-yliopisto

 

Nikkanen, Hanna M.

Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Rantala, Kyllikki

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta

Tampereen yliopisto

 

Tervo, Juuso

Corrosive Subjectifications: Theorizing Radical Politics of Art Education in the Intersection of Jacques Ranciere and Giorgio Agamben

Ohio State University

 

Untamala, Annemari

Coping with not-knowing by co-confidencing in theatre teacher training : a grounded theory

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Virkkula, Esa

”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia” : työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa

Oulun yliopisto

 

 

2013

 

Boeckel, Jan van

At the heart of art and earth : an exploration of practices in arts-based environmental education

Aalto-yliopisto

 

Kallio-Tavin, Mira

Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies

Aalto-yliopisto

 

Odendaal, Albi

Perceptual learning style as an influence on the practising of instrument students in higher music education

Sibelius-Akatemia

 

Olkkonen, Satu

Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena

Teatterikorkeakoulu

 

Pääkkönen, Leena

Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa : musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä

Oulun yliopisto

 

 

2012

 

Airosmaa, Kati

Viisi vuotta viisaampi? : tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta

Tampereen yliopisto

 

Erkkilä, Jaana

Tekijä on toinen: kuinka kuvallinen dialogi syntyy

Aalto-yliopisto

 

Foster, Raisa

The pedagogy of recognition : dancing identity and mutuality

Tampereen yliopisto

 

Hietanen, Lenita

”Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä

Lapin yliopisto

 

Huhtinen-Hildén, Laura

Kohti sensitiivistä musiikin opettamista : ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja

Jyväskylän yliopisto

 

Jaakkola, Soila

Polkuja kuorosäveltapailuun : kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä

Sibelius-Akatemia

 

Kamila, Marjo

Katsojana ja katsottuna : opettajan kontrolloitu ulkoasu

Jyväskylän yliopisto

 

Kauppila, Heli

Avoimena aukikiertoon : opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa

Teatterikorkeakoulu

 

Király, Susanna

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy

Helsingin yliopisto

 

Mäkinen, Eva-Johanna

Abstraktin taiteen tekijäksi. Mikrohistoriallinen elämäkertatutkimus Liisa Rautiaisesta

Lapin yliopisto

 

Partti, Heidi

Learning from cosmopolitan digital musicians : identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities

Sibelius-Akatemia

 

Pusa, Tiina

Harmaa taide : taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita

Aalto-yliopisto

 

Setälä, Päivi

Lapsi kuvan takana : erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa

Aalto-yliopisto

 

 

2011

 

Kedves-Herczegh, Mária

A bécsi klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban (The role of Viennese classical songs in teaching solfeggio at music schools)

Jyväskylän yliopisto

 

Kiiskinen, Jouni

Visuaalinen tie arvoelämään : Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka

Aalto-yliopisto

 

Lindström, Tuija Elina

Pedagogisia merkityksiä koulun musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta

Jyväskylän yliopisto

 

Malinen, Piritta

Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus

Lapin yliopisto

 

Malmivirta, Helena

Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle : toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004

Tampereen yliopisto

 

Pylkkä, Outi

Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä : organisaatiomuutoksen heijastuksia ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön

Jyväskylän yliopisto

 

Pöyhönen, Markku O.

Muusikon tietämisen tavat : moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien näkökulmasta

Jyväskylän yliopisto

 

Silfver, Birgitta

Karneval i klassrum – kunskap på hjul : en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi

Åbo Akademi

 

Still, Johanna

Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Åbo Akademi

 

Stolp, Marleena

Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa.

Jyväskylän yliopisto

 

2010

 

Dsupin, Borbála Tamásiné

A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek  személyiségfejlődésében (The relation and function of folk games and movement in the 3 to 7-year-old children’s personality development)

Jyväskylän yliopisto

 

Kabiito, Richard

Meaning-making in visual culture : the case of integrating Ganda indigenous knowledge with contemporary art practice in Uganda

Aalto-yliopisto

 

Kiilu, Kristi

The development of the concept of music education in Estonian kindergartens, 1905-2008 : a historical-critical overview

Helsingin yliopisto

 

Muukkonen, Minna

Monipuolisuuden eetos : musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä

Sibelius-Akatemia

 

Vanhatapio, Tuula

Poikavoimaa kuvataidekasvatukseen. Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta.

Lapin yliopisto

 

Váradi, Judit

Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? (How to educate an audience to acquire a taste for classical music?)

Jyväskylän yliopisto

 

 

2009

 

Arnolds-Granlund, Sol-Britt

Beyond the obvious : three acts in educational drama

Åbo Akademi

 

Eriksson, Stig A.

Distancing at close range : investigating the significance of distancing in drama education

Åbo Akademi

 

Heikinheimo, Tapani

Intensity of interaction in instrumental music lessons

Sibelius-Akatemia

 

Hiltunen, Mirja

Yhteisöllinen taidekasvatus : performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

Lapin yliopisto

 

Kiil, Karolina

Kielletyt kuvat : suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet

Taideteollinen korkeakoulu

 

Marjanen, Kaarina

The belly-button chord : connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction

Jyväskylän yliopisto

 

Niiniskorpi, Soile

Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana

Taideteollinen korkeakoulu

 

Partanen, Pirkko

”Koko talo soi” : Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968.

Helsingin yliopisto

 

Unkari-Virtanen, Leena

Moniääninen musiikinhistoria : heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta

Sibelius-Akatemia

 

Östern, Tone

Meaning-making in the Dance Laboratory : exploring dance improvisation with differently bodied dancers

Teatterikorkeakoulu

 

 

2008

 

Eskelinen, Karipekka

Huilu-, klarinetti- ja pianotrio musiikkioppilaitoksen perustasoilla : uuden oppimateriaalin kehittäminen ja sen toimivuuden testaus

Sibelius-Akatemia

 

Hautala, Päivi-Maria

Lupa tulla näkyväksi : kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa

Jyväskylän yliopisto

 

Oravala, Juha

Kohti elokuvallista ajattelua : virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä

Jyväskylän yliopisto

 

Uzsalyné Pécsi, Rita

Der Förderung der emotionalen intelligenz durch Musik : Darstellung einer musikpädagogischen Erziehungskonzeption (Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével : egy zenei nevelési koncepció bemutatása)

Jyväskylän yliopisto

 

 

2007

 

Ketovuori, Mikko

Two cultures of arts education, Finland and Canada? : an integrated view

Turun yliopisto

 

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria

”Minunkin sisällä soi!” : musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa

Turun yliopisto

 

Rusanen, Sinikka

Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen : kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa

Taideteollinen korkeakoulu

 

 

2006

 

Aaltonen, Heli

Intercultural bridges in teenagers’ theatrical events : performing self and constructing cultural identity through a creative drama process

Åbo Akademi

 

Ehnqvist, Tarja

Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? : Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner -koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua

Helsingin yliopisto

 

Keskitalo, Anne Katarina

Tien päällä ja leirissä : matkanteon kokemuksesta taideteokseksi

Lapin yliopisto

 

Vesioja, Terhi

Luokanopettaja musiikkikasvattajana

Joensuun yliopisto

 

 

2005

 

Broman-Kananen, Ulla-Britta

På klassrummets tröskel : om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid

Sibelius-Akatemia

 

Kaartinen, Tapani

Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa

Tampereen yliopisto

 

Kantonen, Lea

Teltta : kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa

Taideteollinen korkeakoulu

 

Karppinen, Seija

”Mitä taide tekee käsityöstä?” : käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi

Helsingin yliopisto

 

Korhonen, Riitta

Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa : opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa

Turun yliopisto

 

Lindeberg, Anna-Mari

Millainen laulaja olen : opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva

Joensuun yliopisto

 

Numminen, Ava

Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi : tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta

Sibelius-Akatemia

 

Pohjakallio, Pirkko

Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut

Taideteollinen korkeakoulu

 

Salavuo, Miikka

Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa

Jyväskylän yliopisto

 

Viergutz, Gudrun

<Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion im 16. und 17. Jahrhundert  (Historical insights on music education in the latin schools of the bothnic ports during the 17th and 18th centuries / Latinankoulujen musiikinopetuksen historiasta itäisen Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja 1600-luvuilla)

Jyväskylän yliopisto

 

 

2004

 

Issakainen, Anna-Maija

Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa

Taideteollinen korkeakoulu

 

Juntunen, Marja-Leena

Embodiment in Dalcroze eurhytmics

Oulun yliopisto

 

Kankkunen, Tarja

Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa

Taideteollinen korkeakoulu

 

Kolehmainen, Anneli

Aktivoivan opetuksen vaikutus musiikinkuunteluasenteisiin : klassisen musiikin kuuntelun opintokokonaisuuden kokeilu luokanopettajakoulutuksessa ja peruskoulussa

Turun yliopisto

 

Löytönen, Teija

Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta

Teatterikorkeakoulu

 

Pääjoki, Tarja

Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa

Jyväskylän yliopisto

 

Ray, Johanna

Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som en arena för starka musikupplevelser

Åbo Akademi

 

Väkevä, Lauri

Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa

Oulun yliopisto

 

Ylönen, Maarit E.

Sanaton dialogi : tanssi ruumiillisena tietona

Jyväskylän yliopisto

 

 

2003

 

Anttila, Eeva

A dream journey to the unknown : searching for dialogue in dance education

Teatterikorkeakoulu

 

Asikainen, Sanna

Prosessidraaman kehittäminen museossa

Joensuun yliopisto

 

Hirvoinen, Airi

Pikkupianisteista musiikin ammattilaisiksi : solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina

Oulun yliopisto

 

Karvinen, Heidi

Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä : kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla

Helsingin yliopisto

 

Laitinen, Sirkka

Hyvää ja kaunista : kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena

Taideteollinen korkeakoulu

 

Paananen, Pirkko

Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11

Jyväskylän yliopisto

 

Rautiainen, Katri-Helena

Laulutunnin ulkoinen ja sisäinen rakenne : Aksel Törnudd (1874 – 1923) ja Wilho Siukonen (1885 – 1941) seminaarien ja kansakoulun laulunopetusmenetelmien kehittäjinä 1893 – 1941

Sibelius-Akatemia

 

Tereska, Tarja

Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä

Helsingin yliopisto

 

Tuovila, Annu

”Mä soitan ihan omasta ilosta!” : pitkittäinen tutkimus 7-13-vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta

Sibelius-Akatemia

 

Valkonen, Tarja

Puheviestintätaitojen arviointi : näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin

Jyväskylän yliopisto

 

 

2002

 

Arjas, Päivi

Muusikoiden esiintymisjännitys : tapaustutkimus klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden jännittäjätyypeistä ja esiintymisvalmennuksen kurssikokemuksista

Jyväskylän yliopisto

 

Heikkinen, Hannu

Draaman maailmat oppimisalueina : draamakasvatuksen vakava leikillisyys

Jyväskylän yliopisto

 

Kukkamäki, Päivi

Laulun myötä kasvuun : laulusuzukimenetelmän kehittämisprojekti

Sibelius-Akatemia

 

Rusanen, Soile

Koin traagisia tragedioita : yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta

Teatterikorkeakoulu

 

Sinivuori, Timo

Teatteriharrastuksen merkitys : teatteriharrastusmotiivit ja taiteellinen oppiminen teatteriesityksen valmistusprosessissa

Tampereen yliopisto

 

Toivanen, Tapio

”Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta” : peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä

Teatterikorkeakoulu

 

Westerlund, Heidi

Bridging experience, action, and culture in music education

Sibelius-Akatemia

 

 

 

2001

 

Kosonen, Erja

Mitä mieltä on pianonsoitossa? : 13-15-vuotiaiden pianonsoittajien kokemuksia musiikkiharrastuksestaan

Jyväskylän yliopisto

 

Sintonen, Sara

Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet

Sibelius-Akatemia

 

Salosaari, Paula

Multiple embodiment in classical ballet : educating the dancer as an agent of change in the cultural evolution of ballet

Teatterikorkeakoulu

 

Vikman, Kirsi

Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa : toimintatutkimus eri kohderyhmillä

Helsingin yliopisto

 

 

2000

 

Granö, Päivi

Taiteilijan lapsuuden kuvat : lapsuus ja taide samassa hetkessä

Taideteollinen korkeakoulu

 

Heinonen, Sirkka-Liisa

Ilmaisuleikit tarinan talossa : analyysi ja tulkinta lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatuksen draaman opetuksessa

Tampereen yliopisto

 

Juvonen, Antti

…Johnnyllakin on univormu, heimovaatteet ja -kampaus… : musiikillisen erityisorientaation polku musiikkiminän, maailmankuvan ja musiikkimaun heijastamina

Jyväskylän yliopisto

 

Paatela-Nieminen, Martina

On the treshold of intercultural Alices

Taideteollinen korkeakoulu