Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta

Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia kaikilta taiteenaloilta. Mukana on tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Luetteloon

on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luettelon on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin taidekasvatuksen tutkijoita ja toimijoita Suomessa.

Tutkimukset ovat aikajärjestyksessä alkaen uusimmista tutkimuksista ja aakkosjärjestyksessä tekijän sukunimen mukaan. Mukana on myös tieto, mihin yliopistoon väitöstutkimus on tehty.

Kaikkia listattuja tutkimuksia ei ole olemassa sähköisessä muodossa.

 

Luetteloa on täydennetty osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä kevään 2018 ajan, minkä jälkeen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto päivittää luetteloa

säännöllisesti. Tutkimuskokoelmaa on tarkoitus laajentaa myöhemmin tuomalla sivustolle myös Suomessa laadittua post doc -tutkimusta sekä kansainvälistä väitös- ja post doc -tutkimusta.

Jos sinulla on kysymyksiä, lisäyksiä tai kommentteja luetteloa koskien, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse: info (a) lastenkulttuuri.fi.

 

2018

 

Dufva, Tomi

Learning through producing : the pedagogical and technological redesign of a compulsory music course for finnish general upper secondary schools

 

Kankkunen, Olli-Taavetti

Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa : kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Valkeemäki, Anita

Ruotuun taipumaton : tutkimusmatka tanssin improvisatorisen opettamisen oppimiseen

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

2017

 

Hasu, Johanna

“Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä” : oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja

Jyväskylän yliopisto

 

Huttunen, Taina

Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen : peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa

Jyväskylän yliopisto

 

Jónsdóttir, Asthildur B.

Artistic Actions for Sustainability: Potential of art in education for sustainability

Lapin yliopisto

 

 

Laes, Tuulikki

The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Lebaka, Edward

Transmission processes of indigenous Pedi music

Jyväskylän yliopisto

 

Ojala, Aleksi

Learning through producing : the pedagogical and technological redesign of a compulsory music course for finnish general upper secondary schools

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Tikka, Soile

Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa : opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla

Jyväskylän yliopisto

 

Tuisku, Hannu

Developing embodied pedagogies of acting for youth theatre education : psychophysical actor training as a source for new openings

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Valtasaari, Hannele

Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun

Jyväskylän yliopisto

 

 

2016

 

Björk, Cecilia

In search of good relationships to music : understanding aspiration and challenge in developing

music school teacher practices

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-819-5

Åbo Akademi

 

Huhmarniemi, Maria

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-898-5

Lapin yliopisto

 

Jokela, Nina

Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben : tutkimuskohteena eksperttilaulajat

http://urn.fi/urn:isbn:9789526213125

Oulun yliopisto

 

Király, Susanna

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy

http://urn.fi/URN:ISBN:978-9-5233-0861-9

Helsingin yliopisto

 

Knihtilä, Aila

Eetoksena hyvyys ja kauneus : taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen

toimintaelämäkerta

http://urn.fi/urn:isbn:9789526214245

Oulun yliopisto

 

Muhonen, Sari

Songcrafting practice : a teacher inquiry into the potential to support collaborative creation and

creative agency within school music education

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-024-2

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Rosabal-Coto, Guillermo

Music learning in Costa Rica : a postcolonial institutional ethnography

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-026-6

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Tuovinen, Taneli

Taiteellinen työ ja visuaalinen ajattelu ; eräs havainnon tutkimushistoria

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7090-2

Aalto-yliopisto

 

Turunen, Serja

Matkalla musiikkiin : fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.-4. -luokkalaisten taidemusiikin

kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2169-7

Itä-Suomen yliopisto

 

Ylönen, Susanne

Tappeleva rapuhirviö : kauhun estetiikka lastenkulttuurissa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6552-5

Jyväskylän yliopisto

 

 

2015

 

Benedek, Mónika

The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the

Baroque period and jazz standard repertoire : towards a comprehensive approach

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6149-7

Jyväskylän yliopisto

 

Jansson, Satu-Mari

Teatteri ja draama työn oppimismuotoina

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0312-3

Helsingin yliopisto

 

Kallio, Alexis Anja

Navigating (un)popular music in the classroom : censure and censorship in an inclusive,

democratic music education

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-014-3

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Kelly, Owen

Ambient learning and self authorship : human minds, cultural tools, immersive worlds

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6262-4

Aalto-yliopisto

 

Kuoppamäki, Anna

Gender lessons : girls and boys negotiating learning community in basics of music

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5959-89-5

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Nevanen, Saila

Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and

multiprofessional collaboration : evaluation research of an arts education project in early

childhood education centres and schools

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1124-1

Helsingin yliopisto

 

Turpeinen, Isto

Raakalautaa ja rakkautta : kolme sommitelmaa oman elämän tanssista

http://hdl.handle.net/10138/154201

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

 

2014

 

Enbuska, Jukka

“Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki” : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina

eräällä kolmannella luokalla

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5959-62-8

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

 

 

Gold, Linda

Altered experience in dance/dancing : investigation into the nature of altered experience in dancing

and pedagogical support

http://hdl.handle.net/10138/42551

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Muukka-Marjovuo, Alma

Taidetunteen kasvattaminen : Lilli Törnudd taidekasvatuksen maailmoja luomassa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5841-2

Aalto-yliopisto

 

Nikkanen, Hanna M.

Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5959-78-9

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Rantala, Kyllikki

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9395-9

Tampereen yliopisto

 

Untamala, Annemari

Coping with not-knowing by co-confidencing in theatre teacher training : a grounded theory

http://hdl.handle.net/10138/43220

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

 

Virkkula, Esa

“Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia” : työpajaperustainen työssäoppiminen

muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa

http://urn.fi/urn:isbn:9789526205465

Oulun yliopisto

 

 

2013

 

Boeckel, Jan van

At the heart of art and earth : an exploration of practices in arts-based environmental education

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5146-8

Aalto-yliopisto

 

Odendaal, Albi

Perceptual learning style as an influence on the practising of instrument students in higher music

education

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923813

Sibelius-Akatemia

 

Olkkonen, Satu

Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena

http://hdl.handle.net/10138/40837

Teatterikorkeakoulu

 

Pääkkönen, Leena

Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa : musiikkiluokkalaisten

kertomukset yhdessä tekemisestä

http://urn.fi/urn:isbn:9789526202587

Oulun yliopisto

 

 

2012

 

Airosmaa, Kati

Viisi vuotta viisaampi? : tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8738-5

Tampereen yliopisto

 

Erkkilä, Jaana

Tekijä on toinen: kuinka kuvallinen dialogi syntyy

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4489-7

Aalto-yliopisto

 

Foster, Raisa

The pedagogy of recognition : dancing identity and mutuality

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8958-7

Tampereen yliopisto

 

Hietanen, Lenita

“Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta

perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201205031093

Lapin yliopisto

 

Huhtinen-Hildén, Laura

Kohti sensitiivistä musiikin opettamista : ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4719-4

Jyväskylän yliopisto

 

Jaakkola, Soila

Polkuja kuorosäveltapailuun : kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja

säveltapailutaidon kehittäjinä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5959-39-0

Sibelius-Akatemia

 

Kamila, Marjo

Katsojana ja katsottuna : opettajan kontrolloitu ulkoasu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5236-5

Jyväskylän yliopisto

 

Kauppila, Heli

Avoimena aukikiertoon : opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan

baletinopetuksessa

http://hdl.handle.net/10138/37874

Teatterikorkeakoulu

 

Király, Susanna

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy

http://urn.fi/URN:ISBN:978-9-5233-0861-9

Helsingin yliopisto

 

Mäkinen, Eva-Johanna

Abstraktin taiteen tekijäksi. Mikrohistoriallinen elämäkertatutkimus Liisa Rautiaisesta

http://urn.fi/URN: ISBN: 978-952-484-628-8

Lapin yliopisto

 

Partti, Heidi

Learning from cosmopolitan digital musicians : identity, musicianship, and changing values in

(in)formal music communities

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5959-33-8

Sibelius-Akatemia

 

Pusa, Tiina

Harmaa taide : taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4693-8

Aalto-yliopisto

 

Setälä, Päivi

Lapsi kuvan takana : erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201604121757

Aalto-yliopisto

 

 

2011

 

Kedves-Herczegh, Mária

A bécsi klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban (The role of Viennese classical

songs in teaching solfeggio at music schools)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4175-8

Jyväskylän yliopisto

 

Kiiskinen, Jouni

Visuaalinen tie arvoelämään : Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4264-0

Aalto-yliopisto

 

Lindström, Tuija Elina

Pedagogisia merkityksiä koulun musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden

näkökulmasta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4389-9

Jyväskylän yliopisto

 

Malinen, Piritta

Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201112071232

Lapin yliopisto

 

Malmivirta, Helena

Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle : toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden

kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun

sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8492-6

Tampereen yliopisto

 

Pylkkä, Outi

Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä : organisaatiomuutoksen heijastuksia

ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4499-5

Jyväskylän yliopisto

 

Pöyhönen, Markku O.

Muusikon tietämisen tavat : moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun

instrumenttituntien näkökulmasta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4516-9

Jyväskylän yliopisto

 

Silfver, Birgitta

Karneval i klassrum – kunskap på hjul : en studie av elevers möten med clown analyserade med

narrativ metod och poetisk etnografi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-579-8

Åbo Akademi

 

Still, Johanna

Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-601-6

Åbo Akademi

 

 

2010

 

Dsupin, Borbála Tamásiné

A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek  személyiségfejlődésében

(The relation and function of folk games and movement in the 3 to 7-year-old children’s personality

development)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3988-5

Jyväskylän yliopisto

 

Kabiito, Richard

Meaning-making in visual culture : the case of integrating Ganda indigenous knowledge with

contemporary art practice in Uganda

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3723-3

Aalto-yliopisto

 

Kiilu, Kristi

The development of the concept of music education in Estonian kindergartens, 1905-2008 : a

historical-critical overview

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5769-4

Helsingin yliopisto

 

Koivurova, Anniina

Kuvien rajat : toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa

Lapin yliopisto

 

Muukkonen, Minna

Monipuolisuuden eetos : musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5531-82-4

Sibelius-Akatemia

 

Vanhatapio, Tuula

Poikavoimaa kuvataidekasvatukseen. Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien

näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20112161070

Lapin yliopisto

 

Váradi, Judit

Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? (How to educate an audience to acquire a

taste for classical music?)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3898-7

Jyväskylän yliopisto

 

 

2009

 

Arnolds-Granlund, Sol-Britt

Beyond the obvious : three acts in educational drama

http://bibbild.abo.fi/ediss/2009/ArnoldsSol.pdf

Åbo Akademi

 

Eriksson, Stig A.

Distancing at close range : investigating the significance of distancing in drama education

Åbo Akademi

 

Heikinheimo, Tapani

Intensity of interaction in instrumental music lessons

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5531-71-8

Sibelius-Akatemia

 

Hiltunen, Mirja

Yhteisöllinen taidekasvatus : performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20111141039

Lapin yliopisto

 

Kiil, Karolina

Kielletyt kuvat : suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3652-6

Taideteollinen korkeakoulu

 

Marjanen, Kaarina

The belly-button chord : connections of pre- and postnatal music education with early mother-child

interaction

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3769-0

Jyväskylän yliopisto

 

Niiniskorpi, Soile

Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201409082596

Taideteollinen korkeakoulu

 

Partanen, Pirkko

“Koko talo soi” : Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5761-8

Helsingin yliopisto

 

Unkari-Virtanen, Leena

Moniääninen musiikinhistoria : heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta

Sibelius-Akatemia

 

Östern, Tone

Meaning-making in the Dance Laboratory : exploring dance improvisation with differently bodied

dancers

http://hdl.handle.net/10138/33842

Teatterikorkeakoulu

 

 

2008

 

Eskelinen, Karipekka

Huilu-, klarinetti- ja pianotrio musiikkioppilaitoksen perustasoilla : uuden oppimateriaalin

kehittäminen ja sen toimivuuden testaus

Sibelius-Akatemia

 

Hautala, Päivi-Maria

Lupa tulla näkyväksi : kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3649-5

Jyväskylän yliopisto

 

Oravala, Juha

Kohti elokuvallista ajattelua : virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc

Godardin elokuvakäsityksissä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3222-0

Jyväskylän yliopisto

 

Uzsalyné Pécsi, Rita

Der Förderung der emotionalen intelligenz durch Musik : Darstellung einer musikpädagogischen

Erziehungskonzeption (Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével : egy zenei nevelési koncepció

bemutatása)

Jyväskylän yliopisto

 

 

2007

 

Ketovuori, Mikko

Two cultures of arts education, Finland and Canada? : an integrated view

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3381-5

Turun yliopisto

 

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria

“Minunkin sisällä soi!” : musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja

mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166647.pdf

Turun yliopisto

 

Rusanen, Sinikka

Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen : kuvataiteen opintojen kehittäminen

lastentarhanopettajien koulutuksessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3759-5

Taideteollinen korkeakoulu

 

 

2006

 

Aaltonen, Heli

Intercultural bridges in teenagers’ theatrical events : performing self and constructing cultural

identity through a creative drama process

http://bibbild.abo.fi/ediss/2006/AaltonenHeli.pdf

Åbo Akademi

 

Ehnqvist, Tarja

Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? : Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner-

koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen

analysointia ja vertailua

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2669-3

Helsingin yliopisto

 

Keskitalo, Anne Katarina

Tien päällä ja leirissä : matkanteon kokemuksesta taideteokseksi

Lapin yliopisto

 

Vesioja, Terhi

Luokanopettaja musiikkikasvattajana

Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource

Joensuun yliopisto

 

 

2005

 

Broman-Kananen, Ulla-Britta

På klassrummets tröskel : om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid

Sibelius-Akatemia

 

Kaartinen, Tapani

Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6487-7

Tampereen yliopisto

 

Kantonen, Lea

Teltta : kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa

Taideteollinen korkeakoulu

 

Karppinen, Seija

“Mitä taide tekee käsityöstä?” : käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2691-X

Helsingin yliopisto

 

Korhonen, Riitta

Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa : opettajien kokemuksia draamaleikistä

lasten oppimis- ja opetustilanteissa

Turun yliopisto

 

Lindeberg, Anna-Mari

Millainen laulaja olen : opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva

http://urn.fi/URN:ISBN:952-458-668-1

Joensuun yliopisto

 

Numminen, Ava

Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi : tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden

aukaisemisesta

http://urn.fi/URN:ISBN:952-5531-17-1

Sibelius-Akatemia

 

Pohjakallio, Pirkko

Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut

Taideteollinen korkeakoulu

 

Salavuo, Miikka

Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2389-4

Jyväskylän yliopisto

 

Viergutz, Gudrun

Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion

im 16. und 17. Jahrhundert  (Historical insights on music education in the latin schools of the

bothnic ports during the 17th and 18th centuries / Latinankoulujen musiikinopetuksen historiasta

itäisen Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja 1600-luvuilla)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5165-8

Jyväskylän yliopisto

 

 

2004

 

Issakainen, Anna-Maija

Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen

opetuksessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201401291266

Taideteollinen korkeakoulu

 

Juntunen, Marja-Leena

Embodiment in Dalcroze eurhytmics

http://urn.fi/urn:isbn:9514274024

Oulun yliopisto

 

Kankkunen, Tarja

Tytöt, pojat ja ‘erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa

Taideteollinen korkeakoulu

 

Kolehmainen, Anneli

Aktivoivan opetuksen vaikutus musiikinkuunteluasenteisiin : klassisen musiikin kuuntelun

opintokokonaisuuden kokeilu luokanopettajakoulutuksessa ja peruskoulussa

Turun yliopisto

 

Löytönen, Teija

Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta

http://hdl.handle.net/10138/33791

Teatterikorkeakoulu

 

Ray, Johanna

Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som en arena för

starka musikupplevelser

http://bibbild.abo.fi/ediss/2004/RayJohanna.pdf

Åbo Akademi

 

Väkevä, Lauri

Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn

naturalistisessa pragmatismissa

http://urn.fi/urn:isbn:9514273109

Oulun yliopisto

 

Ylönen, Maarit E.

Sanaton dialogi : tanssi ruumiillisena tietona

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1772-X

Jyväskylän yliopisto

 

 

2003

 

Anttila, Eeva

A dream journey to the unknown : searching for dialogue in dance education

http://hdl.handle.net/10138/33789

Teatterikorkeakoulu

 

Asikainen, Sanna

Prosessidraaman kehittäminen museossa

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-374-7/urn_isbn_952-458-374-7.pdf

Joensuun yliopisto

 

Karvinen, Heidi

Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä : kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun

alaluokilla

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-1281-1

Helsingin yliopisto

 

Laitinen, Sirkka

Hyvää ja kaunista : kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan

tukena

https://www.finna.fi/Record/alli.748695

Taideteollinen korkeakoulu

 

Paananen, Pirkko

Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1780-0

Jyväskylän yliopisto

 

Rautiainen, Katri-Helena

Laulutunnin ulkoinen ja sisäinen rakenne : Aksel Törnudd (1874-1923) ja Wilho Siukonen (1885-

1941) seminaarien ja kansakoulun laulunopetusmenetelmien kehittäjinä 1893-1941

https://www.finna.fi/Record/helka.1732909

Sibelius-Akatemia

 

Tereska, Tarja

Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia

tekijöitä

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-0464-9

Helsingin yliopisto

 

Tuovila, Annu

“Mä soitan ihan omasta ilosta!” : pitkittäinen tutkimus 7-13-vuotiaiden lasten musiikin

harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta

http://urn.fi/URN:ISBN:952-9658-95-8

Sibelius-Akatemia

 

Valkonen, Tarja

Puheviestintätaitojen arviointi : näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1546-8

Jyväskylän yliopisto

 

 

2002

 

Arjas, Päivi

Muusikoiden esiintymisjännitys : tapaustutkimus klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden

jännittäjätyypeistä ja esiintymisvalmennuksen kurssikokemuksista

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1352-X

Jyväskylän yliopisto

 

Heikkinen, Hannu

Draaman maailmat oppimisalueina : draamakasvatuksen vakava leikillisyys

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4006-5

Jyväskylän yliopisto

 

Kukkamäki, Päivi

Laulun myötä kasvuun : laulusuzukimenetelmän kehittämisprojekti

https://www.finna.fi/Record/helka.1886830

Sibelius-Akatemia

 

Rusanen, Soile

Koin traagisia tragedioita : yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta

http://hdl.handle.net/10138/33786

Teatterikorkeakoulu

 

Sinivuori, Timo

Teatteriharrastuksen merkitys : teatteriharrastusmotiivit ja taiteellinen oppiminen teatteriesityksen

valmistusprosessissa

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5336-0

Tampereen yliopisto

 

Toivanen, Tapio

“Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta” : peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten

kokemuksia teatterityöstä

http://hdl.handle.net/10138/33759

Teatterikorkeakoulu

 

Westerlund, Heidi

Bridging experience, action, and culture in music education

http://urn.fi/URN:ISBN:952-9658-98-2

Sibelius-Akatemia

 

 

 

2001

 

Kosonen, Erja

Mitä mieltä on pianonsoitossa? : 13-15-vuotiaiden pianonsoittajien kokemuksia

musiikkiharrastuksestaan

http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1170-5

Jyväskylän yliopisto

 

Sintonen, Sara

Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet

https://www.finna.fi/Record/helka.1587132

Sibelius-Akatemia

 

Salosaari, Paula

Multiple embodiment in classical ballet : educating the dancer as an agent of change in the cultural

evolution of ballet

http://hdl.handle.net/10138/33758

Teatterikorkeakoulu

 

Vikman, Kirsi

Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa : toimintatutkimus eri

kohderyhmillä

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-0141-0

Helsingin yliopisto

 

 

2000

 

Granö, Päivi

Taiteilijan lapsuuden kuvat : lapsuus ja taide samassa hetkessä

https://www.finna.fi/Record/alli.522399

Taideteollinen korkeakoulu

 

Heinonen, Sirkka-Liisa

Ilmaisuleikit tarinan talossa : analyysi ja tulkinta lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta

varhaiskasvatuksen draaman opetuksessa

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-4858-8

Tampereen yliopisto

 

Juvonen, Antti

…Johnnyllakin on univormu, heimovaatteet ja -kampaus… : musiikillisen erityisorientaation polku

musiikkiminän, maailmankuvan ja musiikkimaun heijastamina

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4099-7

Jyväskylän yliopisto

 

Paatela-Nieminen, Martina

On the treshold of intercultural Alices

https://www.finna.fi/Record/helka.2099775

Taideteollinen korkeakoulu