Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenhakulomake

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä toimija, joka noudattaa Lastenkulttuurin laatukäsikirjan periaatteita. Lastenkulttuurikeskus kehittää lastenkulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kuten koulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Muunlaiset lastenkulttuurin toimijat ovat lastenkulttuuripalveluiden, kuten lapsille suunnattujen esitysten, tuottajia.