Lausunnot ja kannanotot

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto tekee selvityksiä ja aloitteita, antaa asiantuntijalausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvissä asioissa.

Hallitusohjelmatavoitteet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ehdottaa hallitusohjelmaan 2019–2023 nostettavaksi kolmea keskeistä tavoitetta: Lapsuus ei ole projekti – kohti pysyviä rakenteita, Taskurahoista timanteiksi – lastenkulttuurille riittävä rahoitus, Jotta kukaan ei jää ulkopuolelle – yhteistyöllä kohti saavutettavaa lastenkulttuuria.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

Miksi lastenkulttuuriin kannattaa panostaa?

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto valmisti keväällä 2018 suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi ytimekkään kannanoton siitä, miksi lastenkulttuuri on tärkeää ja miksi siihen kannattaa panostaa.

Miksi lastenkulttuuriin kannattaa panostaa (PDF)
Varför lönar det sig att satsa på den (PDF)
Manin dasa gánneha bidjat návccaid (PDF)