Lausunnot ja kannanotot

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto tekee selvityksiä ja aloitteita, antaa asiantuntijalausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvissä asioissa.

Hallitusohjelmatavoitteet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ehdottaa hallitusohjelmaan 2019–2023 nostettavaksi kolmea keskeistä tavoitetta: Lapsuus ei ole projekti – kohti pysyviä rakenteita, Taskurahoista timanteiksi – lastenkulttuurille riittävä rahoitus, Jotta kukaan ei jää ulkopuolelle – yhteistyöllä kohti saavutettavaa lastenkulttuuria.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

Miksi lastenkulttuuriin kannattaa panostaa?

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto valmisti keväällä 2018 suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi ytimekkään kannanoton siitä, miksi lastenkulttuuri on tärkeää ja miksi siihen kannattaa panostaa.

Miksi siihen kannattaa panostaa (PDF)
Varför lönar det sig att satsa på den (PDF)
Manin dasa gánneha bidjat návccaid (PDF)

Lastenkulttuuri kunnissa

Kevään 2017 kuntavaalikampanjan pohjalta laadittiin kuntapäättäjille suunnattu Lastenkulttuuri kunnissa -materiaali. Materiaali on vapaasti ladattavissa ja jaettavissa alueiden kuntapäättäjille.

Lastenkulttuuri kunnissa, suomeksi (PDF) 
Barnkultur i kommuner, på svenska (PDF) 

Kuntavaalikampanja 2017

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen jäsenkeskukset muistuttavat, että kuntavaaleissa 2017 äänestetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä oikeudesta kulttuuriin. Lasten ja nuorten kuuleminen sekä taiteen, kulttuurin, kasvatuksen ja opetuksen vaaliminen ovat sijoituksia kuntien tulevaisuuteen. Lastenkulttuurikeskukset ympäri Suomen tarjoavat kunnissa laadukasta kulttuuria, edistävät humaaneja arvoja ja rakentavat yhteisöllisyyttä.

Äänestä näiden asioiden puolesta:

Sen-pituinen-se-INSTA-
1. Sen pituinen se
– Taidepalveluiden tulee olla lähellä lasta

Jotta lapset ja nuoret olisivat tasa-arvoisia, kunnassa kulttuurin tulee olla lähipalvelu. Palvelut viedään sinne, missä lapset ovat. Se tarkoittaa, että kuntien on vaalittava lähikirjastoja, kirjastoautoja ja muita kulttuuripalveluja ja eikä niistä pitäisi leikata. Kulttuuri ja taide ovat lapsen oikeus asuinpaikasta, perheen tuloista tai mieltymyksistä riippumatta.

 

1080x1080-Pomppulinna-ei-riitä-INSTA

2. Pomppulinna ei riitä!
– Lastenkulttuurin on oltava laadukasta ja taiteellisesti korkeatasoista

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklaan on kirjattu lapsen oikeus osallistua kulttuurielämään ja taiteisiin. Kuntien lastenkulttuuritarjonnan on oltava muutakin kuin pomppulinnaa ja kasvomaalausta. Lapsella on oikeus taiteilijan tekemään taiteeseen sekä taidetoimintaan, jota ohjaa ammattilainen. Ammattilaiset tuntevat taiteenalojen erityispiirteet, ja toiminnassa annetaan tilaa erilaisille ajatuksille, tunteille ja kokemuksille. Ammattimaista kulttuuria lapsille tarjoavat lastenkulttuurikeskukset.

1080x1080-lapsikin-on-kuntalainen-INSTA-

3. Lapsikin on kuntalainen
– Lasta on kuultava häntä koskevassa päätöksenteossa

Kunnassa pitää huolehtia siitä, että lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Lapsi on oman lapsuutensa ja elämänsä asiantuntija. Päätöksistä ja päätösten vaikutuksista on keskusteltava lasten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi koulua ja varhaiskasvatusta koskevat leikkaukset heijastuvat suoraan lapsuuteen ja nuoruuteen.

Myös ympäristösuunnittelussa tulisi huomioida lasten näkökulma ja ottaa lapset ja nuoret toteuttamaan yhteisiä tiloja. Aikuisten aikuisille rakentama ympäristö näyttää aivan erilaiselta lapsen silmin.

Jokainen-on-tonttu-INSTA

4. Jokainen on tonttu! 
– Kaikkien lasten oikeus kulttuuriin

Lastenkulttuurin avulla voidaan rakentaa suvaitsevampaa yhteisöä ja vahvistaa syrjimättömyyttä. Lastenkulttuuri on jotain, mihin kaikki lapset voivat osallistua yhdessä. Monilla erityisoppilailla on taiteellista erityislahjakkuutta, minkä vahvistaminen on heidän identiteetilleen ja itsetunnolleen palkitsevaa. Kulttuurin avulla voidaan vahvistaa maahan muuttaneiden lasten ja nuorten tunnetta siitä, että he ovat osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Suomalaisten kulttuuri-ilmiöiden ja juhlaperinteiden ymmärtäminen auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan ja kiinnittymään kotiseutuunsa, olemaan yhtenä muiden joukossa. Kunnan tehtävänä on huolehtia, että taide ja kulttuuri ovat osa perusopetusta ja varhaiskasvatusta.

Soitellen-valtuustoon-INSTA

5. Soitellen valtuustoon! 
– Lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolisesti

Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa taidetta ja kulttuuria ja osallistua lastenkulttuurikeskuksen toimintaan kotikunnassaan. Lapselle on annettava kunnissa vanhempien tulotasosta, asuinpaikasta ja mieltymyksistä riippumatta mahdollisuus löytää oma taideharrastuksensa. Taiteen harrastaminen kehittää lapsen taitoja monipuolisesti ja esimerkiksi soittotaito kehittää hahmottamis- ja oppimiskykyä ja kasvattaa tutkitusti älykkyyttä. Kasvaako sinun kunnassasi uusi Sibelius? Mitä jos hän ei koskaan saa viulua käteensä?

Persukoulu-ilman-museo-INSTA

6. Peruskoulu ilman museokäyntiä?
– Kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan

Kulttuurikasvatussuunnitelma tekee koulun ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta tavoitteellista ja tasa-arvoista. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa tarvitaan joka kunnassa. Suunnitelma tutustuttaa lapset ja nuoret oman lähialueen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee myös paikallisten taiteilijoiden ja taidelaitosten työtä. Taiteenlajit huomioidaan laajasti, joten lastenkulttuuri työllistää taiteilijoita ja pedagogeja monipuolisesti eri aloilta. Taiteilijoiden työllistäminen on kuntien vastuulla.

Mä-tein-tän-INSTA

7. Mä tein tän!
– Lasten tekemää taidetta on arvostettava

Lasten tekemän taiteen arvostaminen ja luovuuteen kannustaminen on lapsen kasvulle tärkeää. Kunnan pitää tarjota lapselle mahdollisuuksia toteuttaa itseään taiteellisesti ja nostaa lasten teoksia esiin. Lasten itse tekemän taiteen arvostaminen ja sen nostaminen valokeilaan myös muualle kuin luokkahuoneen seinälle kasvattaa lapsen itsetuntoa ja tukee tunnetaitoja. Lasten tekemä taide avartaa myös aikuisen näkökulmia.

Ihan-perhestä-INSTA

8. Ihan perheestä! 
– Perheitä tulee kohdella tasapuolisesti

Perheen etu on lapsen etu. Kaikenlaisten perheiden huomioiminen ja tukeminen on lapsen edun ja oikeuksien mukaista. Kuntien päätöksenteossa on huomioitava muutkin kuin perinteiset perhemallit, kuten yksinhuoltaja-, sateenkaari- ja maahanmuuttajaperheet. Kuntien peruspalvelujen on oltava kaikkien ulottuvilla perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Jokaista lasta ja jokaista perhettä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja jokaisella perheellä pitää olla turvallista ja helppoa osallistua kunnan toimintaan ja palveluihin.

Lue lausunto ruotsiksi (också på svenska) 

Lausunnot ja kannanotot 2015-2016

SLKL:n lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2017, 1.11.2016 

Lastenkulttuurikeskukset rasismia vastaan, 5.10.2015