Liiton hankkeet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on mukana hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia.

Taidetestaajat (20162020)

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto koordinoi valtakunnallista Taidetestaajat-hanketta. Hankkeessa Suomen kaikille 8. luokkaa käyville nuorille tarjotaan kaksi taidekokemusta. Nuoret ja heidän opettajansa pääsevät ilmaiseksi esimerkiksi teatteriin, oopperaan, museoon tai taidenäyttelyyn. Taideorganisaatioiden valinnassa painotetaan teosten taiteellisen laadun lisäksi nuorille suunnattua, kiinnostavaa yleisötyötä. Nuoret pääsevät taiteen pariin kotikuntansa sijainnista ja etäisyyksistä riippumatta. Yhden vierailun nuoret tekevät omassa maakunnassaan sijaitsevaan kohteeseen. Toiselle vierailulle he matkustavat Helsinkiin – tai pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Ensimmäiset matkat tehtiin syyskuussa 2017, ja hanke jatkuu toukokuuhun 2020 saakka. Kolmen lukuvuoden aikana kahdeksasluokkalaisia ja heidän opettajiaan osallistuu Taidetestaajiin yhteensä noin 200 000. Kolme ikäluokkaa tavoittavalla hankkeella halutaan tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä, jotka voivat olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen.
Taidetestaajat-hanke toteutetaan kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi. Suomen historian suurimman nuorten kulttuurihankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden.

Lisää Taidetestaajista

ArtsEqual-tutkimushanke (2015–)

Taideyliopiston koordinoima monitieteinen hanke tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on hankkeen kumppanina erityisesti koulujen kanssa tehtävän taidekasvatuksen osalta.
Lisätietoja: Pilvi Kuitu, pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Lisää ArtsEqualista

Koulujen elokuvaviikko (2015–)

Hankkeen aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli, joka pyritään valtakunnallistamaan kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Valveen elokuvakoulu (Oulun kaupunki) ja yhteistyökumppaneina ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Vantaan kaupunki, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Koulukino ry ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Lisää Koulujen elokuvaviikosta

SATA 2 – Saavutettava taideharrastus 2 (2018–)

SATA2 eli saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Lisää SATA2-hankkeesta

Päättyneet hankkeet

Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu (2017)

Suuri Lukuseikkailu tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa. Hanke nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa koko Suomen satavuotisjuhlavuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset ja lasten vanhemmat. Ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys. Lastenkulttuurikeskukset ovat mukana valtakunnallisessa tapahtumakiertueessa.

Lisää Suomi 100 – Suuresta lukuseikkailusta

Lasten ja nuorten juhlakalenteri 2017 (2016–)

Juhlakalenterin keskiössä ovat lasten ja nuorten tekemät videot, joissa näkyvät lasten ja nuorten tulkinnat Suomen historian merkittävistä tapahtumista ja virallisista ja suositelluista liputuspäivistä. Videoista koostetaan verkkoon juhlavuodeksi sähköinen Juhlakalenteri.

Lisää juhlakalenterista

Kulttuurivoltti (2014–2016)

Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston Kultsu-työkalun avulla suunnitelma syntyy näppärästi. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke on lisännyt merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.

Tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto

Big Muuv (2015–2016)

Big Muuv on Suomen Kansallisoopperan luotsaama nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa nuoria lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja tuo liikettä, luovuutta ja iloa nuorten koulupäivään sekä vapaa-aikaan.

Lisää Big Muuvista

SATA – Saavutettava taideharrastus (2015)

Hanke lisää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten taiteen harrastamisen mahdollisuuksia lastenkulttuurikeskuksissa ja taiteen perusopetuksessa. Vetovastuussa on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, yhteistyökumppanina Taiteen perusopetusliitto. Lisätietoja: Marianna Lehtinen, marianna.lehtinen (at) tampere.fi

 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hankekumppanina

Hankeyhteistyöehdotus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle tehdään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia toiminnanjohtajalle: aleksi.valta (at) lastenkulttuuri.fi (aiheeksi YHTEISTYÖEHDOTUS).

Viestintäkumppanina liitto toimii aktiivisena viestijänä jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen sellaisissa hankkeissa, joissa osa jäsenistöä tai koko jäsenistö on mukana tai hanke tarjoaa uusia toimintamahdollisuuksia jäsenkeskuksille. Asiantuntijakumppanina liitto tukee hankkeen onnistumista esim. nimeämällä edustajan ohjaus- tai työryhmiin tai antamalla asiantuntijalausuntoja hankkeen edistymisestä. Toteutuskumppanina liitto toimii itsenään ja/tai jäsentensä kautta aktiivisessa toiminnallisessa roolissa hankkeen toteutuksessa. Vastuutoteuttajana liitto hallinnoi hanketta taloudellisesti ja se toteutetaan jäsenistön kanssa.