Taikalampusta liittoon

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelman (2003–2007) keskeinen toteuttamistoimenpide oli Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampun perustaminen. Ministeriön tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita koko maassa tukemalla jo olemassa olevien lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja edistämällä palveluiden syntymistä sinne, missä niitä ei vielä ollut. Lähtökohtana verkoston toiminnalle oli yhdenvertaisuus ja saavutettavuus toimintaperiaatteina sekä pyrkimys laadukkaaseen toimintaan aloilla ja alueilla, joilla esiintyy pulaa osaajista ja toimijoista. Verkostoon valitut lastenkulttuurikeskukset saivat valtion lastenkulttuurikeskusten erityisavustusta.

Ensimmäiselle Taikalampun toimikaudelle (2003–2005) opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi seitsemän lastenkulttuurikeskusta, ja verkostoa laajennettiin seuraaville kahdelle toimikaudelle (2006–2008 ja 2009–2013) siten, että lopussa mukana oli yksitoista verkoston jäsentä. Verkoston jäsenille ministeriö asetti kohdennettuja kehittämistehtäviä lastenkulttuurin eri toimintamuotoihin ja eri taiteenaloihin liittyen.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin vuonna 2015, ja se järjestää lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäiviä ja tarjoaa kaikille alan toimijoille verkostoitumismahdollisuuksia. Liittoon voi hakea jäseneksi sähköisellä jäsenlomakkeella. Valtion lastenkulttuurin yleisavustuksen jakoperusteet ovat irrallaan liiton jäsenyyskriteereistä, avustus ei ole valintakriteeri.

Arviointitutkimukset Taikalampun toimikausista

Taikalamppujen valossa (2003–2005)
Taikalamppujen loisteessa (2006–2008)
Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat (2009–2013)