Toiminta

Lastenkulttuuriala tarvitsee aktiivista tunnetuksi tekemistä, koska sen tekijät ovat hajallaan hyvin monenlaisissa julkisisissa ja kolmannen sektorin yksiköissä. Avoin perheille suunnattu lastenkulttuurityö, varhaiskasvatuksen ja koulun parissa tapahtuva toiminta sekä erilaiset projektit, työpajat ja näyttelyt kohtaavat lapsia ja nuoria moninaisissa ympäristöissä. Kulttuurin kuluttajina ja tuottajina lapset jäävät yhteiskunnassa helposti katveeseen, jos asiaan ei kiinnitetä systemaattisesti huomiota. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toiminnan tavoite on nostaa laadukas lastenkulttuuri ja sen tekijät laajasti näkyville kulttuurin kentällä sekä yhteiskunnassa ja päätöksenteossa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston. Liittoon ovat tervetulleita kaikki ammattimaisesti toimivat lasten- ja nuortenkulttuurikeskukset, joiden toiminta täyttää jäsenkriteerit.

Laadukkaan lastenkulttuurin määrän kasvattamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi liitto käynnistää ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joihin sen jäsenet voivat osallistua. Keskeisenä tavoitteena on tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa.

Liitto edistää lastenkulttuuritoimijoiden verkostoitumista järjestämällä vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäiviä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet

 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
 • Espoon kaupunki
 • Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f.
 • Föreningen Luckan rf
 • Helsingin kaupunki
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Joensuun kaupunki
 • Jyväskylän kaupunki
 • Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry
 • Kemin kaupunki
 • Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry
 • Konserttikeskus ry
 • Kotkan kaupunki
 • Kulttura – Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry
 • Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry
 • Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
 • Lahden kaupunki
 • Lappeenrannan kaupunki
 • Lasten ja nuorten taidekeskusten säätiö
 • Lilla Villanin ystävät ry, Lilla Villans vänner rf
 • Oulun kaupunki
 • Pohjanmaan liitto
 • Porin kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Sagalundin museo
 • Seinäjoen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry
 • Teatteri-Traktori ry
 • Vantaan kaupunki
 • Varkauden kaupunki

Jäsenten ylläpitämät lastenkulttuurikeskukset

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton säännöt (pdf-tiedosto)