Materiaalit

Lastenkulttuurikeskukset ovat tuottaneet taidelähtöisiä menetelmäoppaita eri taiteenaloilta. Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Kiertäviä näyttelyitä ja julkaisuja voi tiedustella ne tuottaneelta keskukselta.

Menetelmäoppaita saa tallentaa ja tulostaa vapaasti opetuskäyttöön. Oppaiden hyödyntäminen kaupalliseen toimintaan ei ole sallittua.