Menetelmäoppaat

Lastenkulttuurikeskuksissa on syntynyt useita innovatiivisia taidekasvatusmenetelmiä eri taiteenaloilta. Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa.

Menetelmäoppaita saa tallentaa ja tulostaa vapaasti opetuskäyttöön. Oppaiden hyödyntäminen kaupalliseen toimintaan ei ole sallittua.

Katsoaksesi menetelmäoppaita tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi täältä.

Valitse haluamasi laji tai katso kaikki menetelmäoppaat valikosta.

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter.

Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie

Lataa esite

Lue lisää
Dansande genom läsåret

Dansande genom läsåret

Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kartanonkosken koulu i Vanda.

Målgrupp: den grundläggande utbildningen

Lataa esite

Lue lisää
Folkmusik i skolan

Folkmusik i skolan

Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga.

Målgrupp: grundskolan

Lataa esite

Lue lisää
Folkmusik på dagis

Folkmusik på dagis

Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga.

Målgrupp: småbarnsfostran

Lataa esite

Lue lisää
Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Hur man får gröna fingrarna är det buskap som metodboken vill sprida.
Odling är en verksamhet som alla kan syssla med och man lär sig bäst genom att göra själv. Guiden är ämnad för aktörer som sysslar med lågstadiebarns uppfostran. Utöver odlingstips hittar man tips till miljöfostran. Guiden avslutas med ett pedagogiskt traditionsavsnitt som berättar om hur man firat årets högtider.

Målgrupp: barn i lågstadieåldern

Lataa esite

Lue lisää
Louhimos metodguide

Louhimos metodguide

Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument. Med finns även praktiska tips för bandledare.

Målgrupp: grundundervisning

Lataa esite

Lue lisää
Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek.

Målgrupp: 0-5-åringar

Lataa esite

Lue lisää