Kärkihanke syventää lastenkulttuurikeskusten ja koulujen yhteistyötä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1 060 400 euroa taiteen ja kulttuurin harrastustuntien järjestämiseen osana peruskoululaisten koulupäivää. Lisäksi ministeri myönsi 800 000 euroa taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen. Avustusta myönnettiin yhteensä 92 hankkeelle.  

Kärkihankeavustusta myönnettiin neljälletoista lastenkulttuurikeskukselle.  Lastenkulttuurikeskukset tekevät monipuolista kulttuurikasvatustyötä kouluissa edistämällä kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia, viemällä taidetta osaksi koulupäivää taidelaitosvierailuilla ja työpajoilla. Kärkihankeavustuksilla yhteistyö lastenkulttuurin ja koulun välillä laajenee entisestään, sillä ensi elokuusta alkaen lastenkulttuurikeskukset vievät myös kulttuuri- ja taidekerhoja osaksi lasten koulupäivää.

Kerhotoiminnalla lisätään peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria. Kerhoja perustetaan hankkeen avulla sellaisille alueille, jossa taidetoiminta ei aiemmin ole ollut mahdollista. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamiin lastenkulttuurin hankkeisiin osallistuu yhteensä 31 500 koululaista 49 kunnasta ja 390 koulusta.

Hankkeilta edellytettiin, että harrastustuntien ohjaamisesta ja sisällöstä vastaa taide- ja kulttuurialan ammattilainen ja toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja lapsilähtöistä. Kulttuurin ammattilaiset kouluissa takaavat taiteellisesti korkeatasoisen opetuksen kerhotoiminnassa ja tuovat lapsille ja nuorille elämyksiä taiteen äärellä.

Lastenkulttuurikeskus Lilla Villan tuottaa kerhotoimintahankkeen yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa. Lilla Villanista koulujen taidekerhoihin työllistetään jopa kaksitoista taiteilijaa. Lilla Villan vastaa Sipoon kunnan monitaiteisessa hankkeessa tanssin, kuvataiteen ja kädentaitojen sisältöjen tuottamisesta. Uudenmaan alueella lapset pääsevät nauttimaan Lilla Villanin taiteilijoiden tuottamista valokuva- ja tarinankerrontatyöpajoista.

– Erityisesti uusiin taidemuotoihin tutustuminen on taidekerhojen mahdollisuus, ja kärkihankkeen avulla taidekenttä voidaan tuoda lapsille mahdollisimman laajalti tutuksi. Taiteen integroituminen osaksi koulupäivää edistää erinomaisesti taiteen saavutettavuutta, sanoo Lastenkulttuurikeskus Lilla Villanin toiminnanjohtaja Petri Pöyhönen. Sipoon kunnan ja Lilla Villanin yhteishankkeesta pääsevät nauttimaan Uudellamaalla Sipoon lisäksi myös lapset esimerkiksi Tuusulassa, Keravalla ja Porvoossa.

Avustusten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön alkuvuodesta järjestämä valtakunnallinen lasten kuuleminen, jossa 120 000 lasta vastasi kyselyyn taide- ja kulttuuriharrasteiden lisäämisestä osaksi koulupäivää. Kyselyssä selvitettiin lasten halukkuutta osallistua taidetoimintaan koulupäivän aikana ja selvitettiin suosituimmat toiminnan muodot. Opetus- ja kulttuuriministerin myöntämät avustukset vastaavat lasten kiinnostuksen kohteisiin, sillä hankkeilta edellytettiin, että harrastetunnit on järjestetty lasten kuulemisessa ilmaiseman kiinnostuksen pohjalta.

Lisätiedot:

Elina Järvelä
viestintäkoordinaattori
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
elina.jarvela@tampere.fi
+358 40 800 7296