PRESSMEDDELANDE 22.3.2016 | FÅR PUBLICERAS GENAST

Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi – den mest omfattande kunskaps- och informationskällan inom barnkulturområdet

I dag, den 22 mars, publiceras webbplatsen lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi, en mångsidig informationskälla som betjänar hela barnkulturfältet. Webbplatsen fungerar som ett informationscenter samt som nätverksverktyg och aktuell databank för barnkulturorganisationer, barnkulturaktörer och andra kulturaktörer.  På webbsidorna finns information om vad som pågår inom barnkulturen i Finland just nu. De som arbetar med barnkultur hittar på webbplatsen stöd för sitt arbete och möjligheter till nätverkande, och barnkulturpubliken kan söka information om t.ex. barnkulturfestivaler i den riksomfattande evenemangskalendern.

Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi gör barnkulturområdet mer känt, främjar barnkultur av hög kvalitet och gör den mer tillgänglig samt höjer barnkulturarbetets profil. Webbplatsen upprätthålls av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Förbundet grundades våren 2015 för att främja verksamhetsförutsättningarna för yrkesmässigt fungerande barn- och ungdomskulturcenter och den allmänna utvecklingen av barnkulturverksamheten, för att ge barnkulturverksamheten mer synlighet, stärka kompetensen inom barnkultur och fungera som ett samarbetsorgan för sina medlemmar.  Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi stöder och stärker förbundets mål.

Barnkulturcentren har haft ett riksomfattande samarbete sedan år 2003. Under sin mer än tioåriga historia har detta nätverk skapat många olika former av kompetensförmedling och omfattande samarbete. Material och resultat av det mångåriga samarbetet finns nu på de nya webbsidorna, som förhoppningsvis också andra kulturaktörer har nytta av. Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar nätverkande och tror att alla, men framför allt barnen i Finland, gagnas av kompetensförmedling och öppenhet. Alla barn och unga har rätt till kultur av hög kvalitet och därför är tillgänglighet och hög kvalitet värden, som varje aktör på kulturfältet bör eftersträva i sitt arbete med barn.

Webbplatsen lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi publiceras i dag, 22.3.2016.
Webbplatsen är den mest aktuella informationskällan inom barnkultur.

Mer information:

Elina Järvelä
kommunikationskoordinator
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
elina.jarvela@tampere.fi
+358 (0) 40 800 7296