Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi on lastenkulttuurialan kokoavin ja merkittävin tietolähde

Tänään 22.3. julkaistava lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi-sivusto on koko lastenkulttuurialaa palveleva ja monipuolinen tietolähde. Tiedotuskeskuksen omaisesti toimiva sivusto on lastenkulttuuriorganisaatioiden, lastenkulttuuritoimijoiden sekä muiden kulttuuritoimijoiden verkostoitumistyökalu ja ajankohtainen tietopankki. Sivusto kertoo, mitä Suomessa tapahtuu parhaillaan lastenkulttuurin saralla ja tarjoaa runsaasti tukea ja verkostoitumismahdollisuuksia lastenkulttuurin ammattilaisille. Lastenkulttuurin yleisöt voivat tarkastella sivustolla ylläpidettävästä valtakunnallisesta tapahtumakalenterista muun muassa lastenkulttuurifestivaalien tarjontaa.

Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi tekee lastenkulttuurialaa tunnetuksi, edistää laadukasta ja saavutettavaa lastenkulttuuria sekä kirkastaa lastenkulttuurityön profiilia. Sivustoa ylläpitää Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Liitto perustettiin keväällä 2015 edistämään ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistamaan lastenkulttuurin osaamista Suomessa sekä toimimaan jäsentensä yhteistyöelimenä. Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi tukee ja vahvistaa liiton tavoitteita.

Lastenkulttuurikeskukset ovat tehneet valtakunnallisesti yhteistyötä jo vuodesta 2003. Yli kymmenen vuoden historian aikana verkostona aiemmin toiminut yhteisö on luonut monenlaisia osaamisen, jakamisen ja laajan yhteistyön toimintatapoja.  Vuosien yhteistyön muodot on avattu uusille verkkosivuille, ja muiden kulttuuritoimijoiden toivotaan hyötyvän jaetusta tiedosta. Verkostomaisesti toimiva Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto uskoo avoimuuden ja osaamisen jakamisen palvelevan kaikkien tahojen, mutta ennen kaikkea lasten etua Suomessa. Lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen kulttuuriin, ja siksi saavutettavuus ja korkea laatu ovat arvoja, joita jokaisen kulttuuritoimijan tulee lasten kanssa työskennellessä tavoitella.

Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi-sivusto julkaistaan tänään 22.3.2016. Sivusto on lastenkulttuurialan ajankohtaisin tietolähde.

Lisätiedot:

Elina Järvelä
viestintäkoordinaattori
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
elina.jarvela@tampere.fi
+358 (0) 40 800 7296