Lastenkulttuurikeskukset rasismia vastaan

Tiedote, julkaisuvapaa ma 5.10. klo 9

Suomen lastenkulttuurikeskukset ovat laajasti aktivoituneet auttamaan vastaanottokeskusten lapsiperheitä ja tukemaan heidän sopeutumistaan suomalaiseen kulttuuriin. Apua tarvitaan niin tässä akuutissa tilanteessa kuin kotoutumisessa. Lastenkulttuurikeskukset ovat myös muussa toiminnassaan monikulttuurisia ja suvaitsevaisia monella tasolla.

Turvapaikanhakijat ja kriisien keskeltä paenneet lapset tarvitsevat mielekästä tekemistä ja erilaisia keinoja suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen. Sopeutumisessa ja kotoutumisessa on tärkeää päästä kanssakäymisiin paikallisen väestön kanssa. Lastenkulttuurikeskusten taidelähtöiset toiminnat ovat moninaisia ja mahdollistavat hyvin erilaisia lähestymistapoja. Samalla opitaan kieltä ja kulttuuria. Yhteisen kielen puuttuessa taide tulee apuun, itseään voi ilmaista monilla muillakin tavoilla kuin verbaalisesti.

Lastenkulttuurikeskuksissa lasten ja nuorten oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään tasa-arvoa luovana tekijänä. Jokaisella on oikeus osallistua ilman pelkoa syrjinnästä ja tulla osaksi moninaista yhteiskuntaa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto: Ei rasismille!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on asiantuntija, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa ja toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton viesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on, että haluamme elää suvaitsevassa ja sivistyneessä Suomessa. Sanomme ei kaikenlaiselle rasismille!

Turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten auttamiseksi lastenkulttuurikeskukset tekevät yhteistyötä paikallisen SPR:n ja vastaanottokeskusten tukiverkostojen kanssa ja toimivat alueiden tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Päivi Setälä
puheenjohtaja
paivi.setala@pori.fi
044 701 1086

Saara Vesikansa
koordinaattori
saara.vesikansa@tampere.fi
050 563 4366

www.lastenkulttuuri.fi