EMBARGO 13.4.2016 kl. 10.00

Pressmeddelande: Konsttestarna erbjuder 200 000 åttondeklassister närkontakt med konst

Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto ger alla Finlands åttondeklassister
möjligheten att uppleva och utvärdera konst. Projektet Taidetestaajat/Konsttestarna
kör igång under jubileumsåret 2017 och erbjuder 200 000 ungdomar
två kostnadsfria kulturbesök. Svenska kulturfonden deltar i finansieringen av det
tvåspråkiga projektet med 1,2 miljoner euro.

Konsttestarna ger finländska ungdomar en chans att uppleva kultur av ett slag som
många av dem kanske annars inte skulle komma i kontakt med. Tre årskullar åttondeklassister,
det vill säga cirka 200 000 elever, får möjligheten till två förhandsplanerade
besök på teater, museum, konsert eller opera. Det ena besöket görs inom den
egna regionen och det andra i Helsingfors eller i en annan region. Projektet står för
resekostnader och inträdesbiljetter. Totalkostnaden för projektet är 15–20 miljoner
euro, beroende på hur många skolor som deltar. 12 000 finlandssvenska åttondeklassister
berörs av projektet.

Projektet erbjuder mer än bara ett besök på en konstinstitution. Eleverna får på
förhand ett material med information om föreställningen/utställningen, konstnärerna
och konstformen. Under själva besöket får ungdomarna uppleva hur ett konstverk
blir till, men också hur det är att jobba som konstnär och vad som händer innan en
föreställning/utställning är klar. Eleverna bekantar sig med konsten/kulturformen
tillsammans med sin klass och utvärderar sin upplevelse i sociala media, där de kan
diskutera både med varandra och med konstutövarna. En målsättning är att få en
uppfattning om hur ungdomar förhåller sig till konst och vilka verk som berör dem
genom att medierna följer med och sprider ”konsttestarnas” åsikter och erfarenheter.

I en enkät som Kulttuurirahasto gjort framkom att man i många skolor har skurit ned
på kulturbesöken under de senaste tio åren. Besöken görs också främst inom skolans
närområde. Ordföranden Riikka Lindroos från Finlands rektorer rf anser att ojämlikheten
mellan regionerna är ett växande problem bland unga. Enligt förfrågan skulle
hela 97 % av rektorerna öka på kulturbesökens antal om kostnaderna skulle vara
lägre. Genom projektet Konsttestarna kan man utjämna regionala ojämlikheter.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland ansvarar för det praktiska
genomförandet. Vilka konstinstitutioner ”konsttestarna” kan besöka fastställs senare.
Konstinstitutionerna för läsåret 2017-2018 väljs i början av hösten 2016.

Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden har berett projektet i samarbete
med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands kommunförbund
och Finlands rektorer rf. Projektet ska motsvara den nya läroplanens målsättningar
som betonar bl.a. ett temabaserat lärande och förverkligandet av planen
för kulturfostran. Projektet är en del av programmet under Finlands 100-årsjubileum.

– Konsttestarna är ett projekt som alla parter vinner på. Eleverna, lärarna och konstinstitutionerna
har alla glädje av projektet, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande
Stefan Wallin.

Projektet tangerar Kulturfondens båda kärnområden – kultur och utbildning.
– Genom projektet erbjuds alla åttondeklassister högklassiga kulturupplevelser och
dessutom får konstinstitutionerna en möjlighet till kontakt och dialog med denna
målgrupp som inte är självklar för dem, säger Kulturfondens projektombudsman
Sonja Ollas-Airinen.

Tilläggsinformation:
Sonja Ollas-Airinen
Projektombudsman
+358 50 3799 044
sonja.ollas-airinen@kulturfonden.fi

Leif Jakobsson
Direktör
+358 40 152 6411
leif.jakobsson@kulturfonden.fi

Annika Rönnblad
Informatör
+358 50 911 8613
annika.ronnblad@kulturfonden.fi