Kulttuuriyhdyshenkilöt

Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat elintärkeä linkki lastenkulttuurikeskusten ja koulujen yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät työpaikallaan tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman suunnitteluun kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

Kulttuuriyhdyshenkilöä tarvitaan esimerkiksi kulttuurikasvatussuunnitelman tekemisessä. Hänellä on tärkeä rooli suunnitelman kehittämisessä ja käytännön asioiden organisoimisessa. Koulun rehtori, päiväkodin johtaja, opetus- tai varhaiskasvatusjohtaja määrittelee kulttuuriyhdyshenkilön työajan ja siitä maksettavan korvauksen. Kulttuuriyhdyshenkilöille järjestetään infotilaisuuksia, koulutusta sekä esimerkiksi omia illanviettoja kiitokseksi tärkeästä työstä.

Kulttuuriyhdyshenkilön työnkuvassa on aluekohtaisia eroja. Heidän toimintatapansa muotoutuvat luonteviksi alueen ja esimerkiksi paikkakunnan koon mukaan.
Kaikista lastenkulttuurikeskuksista saa lisätietoja kulttuuriyhdyshenkilöverkoston tai minkä tahansa lastenkulttuuritoiminnan osa-alueen järjestämisestä hyvin erikokoisilla paikkakunnilla.

Lastenkulttuurikeskusten yhteystiedot löydät täältä.

011
Lastenkulttuurikeskukset pitävät huolta tärkeistä kulttuurivastaavistaan kouluilla ja päivähoidossa ja järjestävät toisinaan kulttuurivastaaville omia tilaisuuksia, joissa on jotain mukavaa tekemistä kuten taidetyöpaja, taidelaitosesittelyä tai taiteilijavierailu. Kuva: Riitta Uusitalo