Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi

Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja se on oivallinen verkostoitumistilaisuus alan toimijoille. Lastenkulttuurifoorumin järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset yhteistyökumppaneineen.

 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 23.-24.11.2020

KATSO TALLENNE: Mihin tarvitaan lastenkulttuuria? Sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta (YouTube -kanava)
Tallenne on nähtävissä 9.12.2020 saakka.

 

Tapahtuman järjestivät Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taiteen edistämiskeskus Taike, Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio sekä Lapin lastenkulttuuriverkosto.

 

Ohjelma

 

Maanantai 23.11.2020

10.00 Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto avaa tilaisuuden

10.30-12.30 Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio:

10.30–11.10 Eeva Anttila ja Katja Kirsi: Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen TALK-projektin yhteistyön tuloksia: Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa

11.10–11.50 Isto Turpeinen ja Kai Lehikoinen: Poika- ja miesoletettujen opiskelijoiden kokemuksia tanssin taiteen perusopetuksesta – näkökulmia pelkoihin, pärjäämiseen ja vertaistukeen

11.50–12.30 Mirja Hiltunen, Anniina Suominen ja Aleksi Valta: Keskustelu tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun nykytilasta ja mahdollisuuksista

12.30 Lounastauko (pidä lähetys päällä)

13.30-15.30 Taiteen edistämiskeskus Taike:

Lasten ja nuorten kulttuurilla on ollut erityinen painotus Taiteen edistämiskeskuksen toimenpiteissä kuluneen viiden vuoden aikana. Nyt on aika kiittää taiteilijoita ja muita kumppaneita, jotka ovat osallistuneet ja tehneet mahdolliseksi kehittämisohjelman aikaiset edistämistoimet, jossa edunsaajana ovat olleet erityisesti lapset, nuoret ja ammattitaiteilijat.

13.30–13.55 Eva-Maria Hakola ja Arja Laitinen: Taike lasten- ja nuortenkulttuurin kumppanina

13.55–14.15 Taiteella kasvaneet: Ossi Valpio, rap-artisti ja Marko Hämäläinen, läänintaiteilija

14.15–14.35 Call Out ja Tiloissa: Marja Isotalo, tanssija ja Julian Owusu, läänintaiteilija

14.35–14.40 Yleisön pyynnöstä

14.40–14.55 OKM, Taike ja Itä-Lappi: Mette Ylikorva, läänintaiteilija
–  laaja-alainen yhteistyö lastenkulttuurin saralla Lapin maakunta-alueella

14.55–15.10 Kasvua kulttuurista: Laura Arala

15.10–15.30 Loppukeskustelu, kysymykset ja vastaukset

15.30 Päivän lopetussanat

 

Tiistai 24.11.2020

9.00-9.45 ”Mihin tarvitaan lastenkulttuuria? Sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta”

Sivistystyönantajat järjestää yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa aamukahvikeskustelun sivistysvaltion tulevaisuudesta ja kulttuurin ja taiteen roolista siinä.

Keskustelussa mukana ovat:

Rosa Meriläinen, KULTA ry:n pääsihteeri

Laura Rissanen: Sivistystyönantajat Sivistan vaikuttamistyön johtaja

Pekka Paappanen: Hauhon yhtenäiskoulun rehtori

Mari Männistö: Kulttuurijohtaja, Helsinki

Joonas Keskinen: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat hankepäällikkö

Keskustelua vetää Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

 

12.00-14.30 Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton vuosikokous

 

Tervetuloa!

 


 

 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2021

Haku kevätpäiville ja valtakunnalliselle foorumille on päättynyt. Tiedotamme myöhemmin lisää.

 

 

Foorumi_016
Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin vuonna 2015 Tampere-talossa. Tapahtumassa kuultiin case-esimerkkejä tavoista tukea perheiden hyvinvointia kulttuurin avulla.

Aiempien vuosien foorumit:

Lastenkulttuurifoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran SuomiAreenan yhteydessä Porissa vuonna 2013. Porissa luotiin tiivis katsaus lastenkulttuurityön nykytilaan teemalla Lastenkulttuurin tulevaisuuden tekijät. Vuonna 2014 foorumi järjestettiin Kuopiossa, jossa lastenkulttuuria tarkasteltiin koulujen kulttuurikasvatus -aiheen kautta. Seuraavana vuonna Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Tampereella 2015, ja Tampereen foorumin aiheena oli Taide ja kulttuuri lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena.

Kansainvälinen lastenkulttuurifoorumi 2019

Vuoden 2019 lastenkulttuurifoorumi on kansainvälinen tapahtuma. Foorumi järjestettiin 30.9.–2.10.2019 Tampereella. Lisätietoa tapahtumasta on Kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin omalle alasivulle International Children’s Culture Forum, joka on viereisessä valikossa.

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2018

Kuudes Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin 19.–20.11.2018 Espoossa.

Tämän vuoden teemassa käsitellään kulttuurisen diversiteetin kysymyksiä. Suomi on nyt ja tulevaisuudessa entistäkin moninaisempi ja kansainvälisempi. Kielellisesti ja kulttuurisesti rikas yhteiskunta mahdollistaa lastenkulttuuripalveluiden rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistusta niin ajatusten, toimintamallien kuin -tapojenkin suhteen. Se asettaa myös haasteita sille miten turvataan kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Meidän unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille sekä perheille kulttuuri- ja kielitaustat huomioiden.

Ohjelma (pdf)

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalla 20.–21.11.2017.

Lastenkulttuurifoorumi 2017 järjestettiin osana Lasten ja nuorten ääni 100-vuotiaassa Suomessa -hankekokonaisuutta, ja ensimmäisenä päivänä ma 20.11. lastenkulttuuri olikin yhtenä teemana monialaisessa Seuraavat 100 vuotta – lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina? -seminaarissaToisena päivänä ti 21.11. järjestettiin verkostoitumispäivä, jossa oli runsaasti lastenkulttuuritoiminnan case-esittelyjä eri puolilta maata sekä teematapaamisia (myös esim. liiton syyskokous). Tiistain ohjelmassa puhui myös kansainvälisesti tunnettu luovuustutkija Szilvia Németh.

Ohjelma (pdf)

Materiaalit (A-Ö):

Anttonen Anna, Valveen sanataidekoulun vastuuopettaja, sanataidekasvatus Oulun ensikodissa (pdf)
Aunola Anniina, tanssi- ja yhteisötaiteilija, Kulttuuri kulkee mukana -hanke Kuopion Petosella (Prezi)
Hirvikoski Satu
, KUKKUU-kupoli. EMMA – Espoon modernin taiteen museon yleisötyötä kulttuurineuvolassa (pdf)
Moilanen Anu-Maarit, vastaava koordinaattori, Taidetestaajat-hanke (PowerPoint)
Venäläinen Päivi, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Generation 2017 -näyttely ja Vides-tapahtuma (PowerPoint)

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2016

Vuonna 2016 Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Vantaalla ja sen aiheena oli laadukas lastenkulttuuri. Ohjelmassa tarkasteltiin erityisesti Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaehdotusta (2014) toteuttavia hankkeita.

Ohjelma (pdf)

Materiaalit (A-Ö):

Arala Laura, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, #taideonlasten2016 (PowerPoint)
Eskelinen Mervi, toiminnanjohtaja, Lastenkulttuurikeskus Lastu, Kylille -hanke (pdf)
Koponen Susanna, koordinaattori & Tenetz Katri, johtava koordinaattori & Vihreälehto Ira, erityisasiantuntija,  Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Kulttuurivoltti-hanke (PowerPoint)
Lehtola Minna, Kulttuurituottaja, Kulttuuriyhdistys Kuvio, Kylien lapset -hanke (PowerPoint)
Moilanen Anu-Maarit, vastaava koordinaattori & Tapio Veli-Markus, erityisasiantuntija, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Suomen Kulttuurirahasto, Taidetestaajat-hanke (pdf)
Pulkkinen Lea, professori, Joustava koulupäivän malli (PowerPoint)
Rusanen Sinikka, professori, Helsingin yliopisto, Taikava-hanke (PowerPoint)
Räsänen Jaana, asiantuntija/arkkitehtuurikasvatus, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Lapset kaupungissa -hanke (pdf ja pdf)

Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa 2016 julkaistun Lastenkulttuurin laatukäsikirjan voi ladata täältä.