Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi

Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tuo esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Foorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja eri toimialojen kohtaamiselle. Sen järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset yhteistyökumppaneineen.

Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin vuosittain vaihtuva teema nostaa esille lastenkulttuurin mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja valottaa moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lastenkulttuurifoorumi on oivallinen verkostoitumistilaisuus alan toimijoille.

Lastenkulttuurifoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran SuomiAreenan yhteydessä Porissa vuonna 2013. Porissa luotiin tiivis katsaus lastenkulttuurityön nykytilaan teemalla Lastenkulttuurin tulevaisuuden tekijät. Vuonna 2014 foorumi järjestettiin Kuopiossa, jossa lastenkulttuuria tarkasteltiin koulujen kulttuurikasvatus -aiheen kautta. Seuraavana vuonna Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Tampereella 2015, ja Tampereen foorumin aiheena oli Taide ja kulttuuri lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena.

Lisätietoja
toiminnanjohtaja
Aleksi Valta
aleksi.valta (at) lastenkulttuuri.fi

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2021

Haku kevätpäiville ja valtakunnalliselle foorumille on auki 22.3.2020 saakka.

Linkki hakulomakkeelle löytyy täältä.

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2020

Vuoden 2020 Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestetään Torniossa ja Haaparannassa 23.-24.11.2019. Lisätietoa päivitetään sivuille alkuvuodesta.

Kansainvälinen lastenkulttuurifoorumi 2019

Vuoden 2019 lastenkulttuurifoorumi on kansainvälinen tapahtuma. Foorumi järjestettiin 30.9.–2.10.2019 Tampereella. Lisätietoa tapahtumasta on Kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin omalle alasivulle International Children’s Culture Forum, joka on viereisessä valikossa.

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2018

Kuudes Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin 19.–20.11.2018 Espoossa.

Tämän vuoden teemassa käsitellään kulttuurisen diversiteetin kysymyksiä. Suomi on nyt ja tulevaisuudessa entistäkin moninaisempi ja kansainvälisempi. Kielellisesti ja kulttuurisesti rikas yhteiskunta mahdollistaa lastenkulttuuripalveluiden rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistusta niin ajatusten, toimintamallien kuin -tapojenkin suhteen. Se asettaa myös haasteita sille miten turvataan kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Meidän unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille sekä perheille kulttuuri- ja kielitaustat huomioiden.

Ohjelma (pdf)

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalla 20.–21.11.2017.

Lastenkulttuurifoorumi 2017 järjestettiin osana Lasten ja nuorten ääni 100-vuotiaassa Suomessa -hankekokonaisuutta, ja ensimmäisenä päivänä ma 20.11. lastenkulttuuri olikin yhtenä teemana monialaisessa Seuraavat 100 vuotta – lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina? -seminaarissaToisena päivänä ti 21.11. järjestettiin verkostoitumispäivä, jossa oli runsaasti lastenkulttuuritoiminnan case-esittelyjä eri puolilta maata sekä teematapaamisia (myös esim. liiton syyskokous). Tiistain ohjelmassa puhui myös kansainvälisesti tunnettu luovuustutkija Szilvia Németh.

Ohjelma (pdf)

Materiaalit (A-Ö):

Anttonen Anna, Valveen sanataidekoulun vastuuopettaja, sanataidekasvatus Oulun ensikodissa (pdf)
Aunola Anniina, tanssi- ja yhteisötaiteilija, Kulttuuri kulkee mukana -hanke Kuopion Petosella (Prezi)
Hirvikoski Satu
, KUKKUU-kupoli. EMMA – Espoon modernin taiteen museon yleisötyötä kulttuurineuvolassa (pdf)
Moilanen Anu-Maarit, vastaava koordinaattori, Taidetestaajat-hanke (PowerPoint)
Venäläinen Päivi, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Generation 2017 -näyttely ja Vides-tapahtuma (PowerPoint)

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2016

Vuonna 2016 Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin Vantaalla ja sen aiheena oli laadukas lastenkulttuuri. Ohjelmassa tarkasteltiin erityisesti Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaehdotusta (2014) toteuttavia hankkeita.

Ohjelma (pdf)

Materiaalit (A-Ö):

Arala Laura, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, #taideonlasten2016 (PowerPoint)
Eskelinen Mervi, toiminnanjohtaja, Lastenkulttuurikeskus Lastu, Kylille -hanke (pdf)
Koponen Susanna, koordinaattori & Tenetz Katri, johtava koordinaattori & Vihreälehto Ira, erityisasiantuntija,  Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Kulttuurivoltti-hanke (PowerPoint)
Lehtola Minna, Kulttuurituottaja, Kulttuuriyhdistys Kuvio, Kylien lapset -hanke (PowerPoint)
Moilanen Anu-Maarit, vastaava koordinaattori & Tapio Veli-Markus, erityisasiantuntija, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Suomen Kulttuurirahasto, Taidetestaajat-hanke (pdf)
Pulkkinen Lea, professori, Joustava koulupäivän malli (PowerPoint)
Rusanen Sinikka, professori, Helsingin yliopisto, Taikava-hanke (PowerPoint)
Räsänen Jaana, asiantuntija/arkkitehtuurikasvatus, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Lapset kaupungissa -hanke (pdf ja pdf)

Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa 2016 julkaistun Lastenkulttuurin laatukäsikirjan voi ladata täältä.

 

Foorumi_016
Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestettiin vuonna 2015 Tampere-talossa. Tapahtumassa kuultiin case-esimerkkejä tavoista tukea perheiden hyvinvointia kulttuurin avulla.