Lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäivät

Lastenkulttuurikeskuksilla on pitkä perinne verkostomaisessa toiminnassa ja vertaistuen antamisessa toisilleen. Taikalamppu-verkoston ajoista lähtien keskusten työntekijät ovat kokoontuneet yhteen vaihtamaan ideoita ja kehittämään valtakunnallista lastenkulttuurialan yhteistyötä.

Lastenkulttuuritoimijoiden verkostoitumispäivät järjestetään kerran vuodessa, Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin yhteydessä. Verkostoitumispäivien tarkoituksena on tuoda yhteen lastenkulttuuritoimijoita eri puolilta maata, tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja jakaa tietoa. Järjestelyistä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liito, yhteistyössä paikallisten lastenkulttuurikeskusten kanssa.