Mikä on Saavutettava taideharrastus -asennemerkki?

Saavutettava taideharrastus -asennemerkki on taidetoimijoiden viestinnän apuväline, jonka voi ladata käyttöönsä suomen- ja ruotsinkielisenä versiona.
Kyseessä on ennen kaikkea asennemerkki, joka kertoo toimijan olevan halukas tukemaan kaikkia lapsia taideharrastuksissaan. Toimija on merkkiä käyttäessään valmis vähintään kokeilemaan, voisiko erityistä tukea tarvitseva lapsi osallistua heidän toimintaansa.

Asennemerkillä ilmaistaan tukea tarvitsevien lasten huoltajille ja perheille, että taidetoiminnassa pyritään ottamaan kaikenlaiset lapset huomioon. Samalla merkki viestii siitä, että perhe ja huoltajat voivat turvallisesti kertoa taidetoimijoille lapsen tuen tarpeesta. Monesti perheillä on vaikeuksia löytää harrastusten joukosta sellaisia, joihin perhe voisi turvallisin mielin lähteä ainakin kokeilemaan, onnistuisiko harrastus oman lapsen kohdalla. Tämä merkki auttaa perheitä löytämään taideharrastuksia lapsilleen sekä tuo taidetoimijoille uusia lapsia toimintaan mukaan.

Jos organisaatio tai taidetoimija ottaa merkin käyttöönsä, tulee käytön kanssa olla tosissaan. Se tarkoittaa esimerkiksi saavutettavuusoppaan asioiden sisäistämistä ja tahtotilaa muokata omaa toimintaa saavutettavaksi ja  esteettömäksi. Ottamalla merkin käyttöönsä toimija viestii sitoutumisestaan tiettyihin tavoitteisiin.

Merkillä sitoudumme näihin tavoitteisiin

• Haluamme toimintaamme lapsia jotka tarvitsevat tukea, ja viestimme siitä avoimesti ja aktiivisesti tämän merkin avulla.

• Hankimme osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta ja/tai olemme valmiita kokeilemaan inkluusiota.

• Emme kuvittele tietävämme kaikkea, siksi tarvitsemme yhteistyötä lapsen huoltajan kanssa.

• Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta. Pohdimme lapsen ja lapsen huoltajien kanssa yhdessä, miten voisimme parhaiten tukea lapsen taideharrastusta.

• Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme.

• Olemme ehdottomasti kiusaamista vastaan, ja olemme laatineet kiusaamisen vastaiset ohjeet yhdessä lasten ja henkilöstön kanssa.

• Toimintamme esteettömyydestä viestitään selkeästi.

• Tavoitteenamme on toimia täysin esteettömissä tiloissa.

• Avustaja, vanhempi tai läheinen aikuinen voi olla lapsen tukena mukana harrastuksessa. Lapsen avustaja pääsee aina maksutta mukaan.

• Avustajalle tarjoamme videomuotoisen taideavustajakoulutuksen, ja näin tuemme avustajaa tehtävässään.

• Toimintaamme pääsee mukaan myös ilman pääsykokeita.

• Mukautamme taideopetusta lapsen tarpeen mukaan.

 

Lataa Saavutettava taideharrastus -merkki

Merkin voi ladata suomeksi ja ruotsiksi haluamassaan tiedostomuodossa ja haluamissaan väreissä Google Drivestä, allaolevasta linkistä.

Saavutettava taideharrastus -merkki

Merkin käyttö

Merkki löytyy sivuilta suomen- ja ruotsinkielisenä, sekä värikkäänä että mustavalkoisena versiona. Käyttöön voi ottaa yhden tai kaikki merkin versiot. Jos merkki lisätään esimerkiksi verkkosivujen yhteyteen, merkkiin täytyy sisällyttää selitetekstiosuus, joka löytyy kohdasta “Merkin seliteteksti”. Myös merkin käytön kriteerien tulee näkyä merkkiselitteen yhteydessä. Huomioithan merkin asettelussa sen, että merkki on selkeästi luettavissa ja että se on sijoitettu valkoiselle tai vaalealle yksiväriselle taustalle.

Miten tulisi toimia, kun merkki otetaan organisaatiossa käyttöön?

1. Tiedottakaa kaikille organisaatiossanne Saavutettava taideharrastus -merkin käyttöönotosta

Voitte järjestää tiedotustilaisuuden, ottaa asian esille viikkopalaverissa tai vaikka henkilöstöpäivänä. Varmistakaa tiedotuksen onnistuminen käyttämällä mahdollisimman montaa tiedotuskanavaa.

Ainakin nämä asiat on hyvä ottaa esille tässä yhteydessä:
• mistä merkissä on kyse
• mitä saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittavat
• miksi merkin käyttöönotto koetaan organisaatiossa tärkeäksi
• missä merkkiä käytetään
• käykää läpi merkin käyttöönoton kriteerit
• jakakaa kaikille luettavaksi tämä saavutettavuusopas sekä muita mahdollisia tiedonlähteitä / koulutusmateriaaleja aiheesta (esim. jakamalla SATA2-hankkeen materiaalipankki ja videomuotoinen taideavustajakoulutus katsottavaksi)

2. Ottakaa merkki osaksi viestintäänne

Esimerkiksi verkkosivuille, painotuotteisiin, uutiskirjeeseen jne. Muistakaa aina tiedottaa samoissa yhteyksissä, mikä merkki on ja mitä se tarkoittaa teidän toiminnassanne.

Lyhyt esimerkkiselite saavutettavuusmerkistä
Meillä on käytössä Saavutettava taideharrastus -merkki! Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet edistämään saavutettavuutta harrastustoiminnassamme. Otamme taidetoiminnassa huomioon kaikenlaiset lapset. Perhe ja huoltajat voivat turvallisesti kertoa meille lapsen tuen tarpeesta. Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme.

Lisätietoa Saavutettava taideharrastus -merkistä löytyy osoitteesta
www.lastenkulttuuri.fi

3. Mitä muuta voitte tehdä?
Haastakaa muita taidetoimijoita merkin käyttöönottoon.

Lisätietoja

Lisätietoja merkistä ja sen käytöstä voit kysyä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinaattorilta, Maarit Mäkiseltä, maarit.makinen(a)lastenkulttuuri.fi.