Saavutettava taideharrastus

”Saavutettavuus on erilaisten ihmisten erilaisten tarpeiden huomioimista ja yhdenvertaisuuden edistämistä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus muodostuu mm. esteettömyydestä, ymmärtämisen tukemisesta ja osallistumisesta estävien fyysisten, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden poistamisesta. Hyvä saavutettavuus antaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin kaikille.”

– Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017

Näiltä sivuilta löydät tietoa saavutettavasta taideharrastamisesta.

Sivuston materiaalit ja tiedot perustuvat Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeeseen (2019-2020) ja sen toimenpiteisiin. Hankkeessa haluttiin varmistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perusoikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

Ohjaaja Sanna Neuvonen pelaa NEO – OmaPolun nuorten kanssa tanssipeliä. Kuva: Taru Huokkola

Miksi saavutettavaa taideharrastamista?

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen (2019-2020) tavoitteena oli parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä olivat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Liikuntarajoitteet, neurologiset, sosiaaliset, käyttäytymisen, hahmottamisen ja oppimisen haasteet sekä muut erilaiset aisti- ja kehityshäiriöt vaikeuttavat usein lasta osallistumasta lastenkulttuuritoimintaan tai taiteen perusopetukseen. Usein nämä lapset ja nuoret eivät pysty osallistumaan yleiseen tarjontaan tai lopettavat harrastuksen jatkuvien epäonnistumisten vuoksi. Tilannetta voidaan tarkastella toimintatapojen, tilojen, välineiden ja viestinnän tasoilla. Onko näissä parannettavaa?

Ongelmaa pyritään monesti ratkaisemaan järjestämällä vakituisen kulttuuritoiminnan ulkopuolisia ryhmiä erityistä tukea tarvitseville, tai kulttuuriharrastukset koetaan turvallisina vain, jos niissä on järjestäjänä esimerkiksi vammaisjärjestö tai muu vastaava toimija. Tällainen ei usein ole pysyvää, vaan riippuvaista erilaisista rahoituksista ja resursseista. Saavutettavuus pitää siis saada osaksi olemassa olevia rakenteita, sinne missä palveluja jo tarjotaan ja suunnitellaan. Kaikkien lasten ja nuorten tulee tuntea olonsa tervetulleeksi lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen piiriin. Kaikille lapsille kuuluu oikeus saada kulttuurista ja taiteesta ilon ja onnistumisen kokemuksia. Heillä on oikeus saada pysyvä harrastus sellaisen taiteen lajin parissa, jonka he tuntevat omakseen. Jotta tällaiseen lopputulokseen päästään, eri sektoreiden täytyy tehdä yhteistyötä ja ottaa saavutettavuus osaksi omaa jokapäiväistä työtään.

Muun muassa Pirkanmaan vuoden 2017 kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Tämän oikeuden mahdollistaminen on kaikkien toimialojen ja sektoreiden yhteinen tehtävä. Kuulostaako mahdottomalta? Hyvin usein tähän riittää omien ajatusten työstäminen – onko jotain, mitä minä voin tehdä, jotta jokainen lapsi tuntee olonsa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on, ja voinko minä varmistaa sen, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan kulttuuriharrastuksiin mahdollisimman tasavertaisesti ja saavutettavasti?

 

 

 

Lisätietoja:
Koordinaattori Ninni Pehkonen
p. 040 800 7296
ninni.pehkonen(a)lastenkulttuuri.fi