Materiaalipankki

Tälle sivulle on koottu erilaisia verkkomateriaaleja saavutettavuuden parantamisen tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi.

 

Yleistä:

Valtion nuorisoneuvosto, Valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea: Selvitys Valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi, 2018.

Suomen Kuntaliitto: Eläköön taidekasvatus!, 2012.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus: Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, 2017.

ArtsEqual-toimenpidesuositus: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana, 2018.

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.

Kettuki ry ja Minna Haveri: Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta, 2016.

 Kulttuuria kaikille -palvelun tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

 

Oppaat:

Savon Vammaisasuntosäätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö: Saavutettavuusopas perheentaloille, 2018.

Tampereen Taidekaari: Erityisen avoin kohtaaminen. Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa, 2008.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku / Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi: Asenteella! Tanssi- ja draamataidetyöpajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille, 2013.

Jyväskylän kaupunki / Kulttuuriaitta: Omin käsin. Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa, 2012.

Annie Delin: Esteettömyyttä pikkurahalla, 2004

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Teatteri Telakka ry: Teatterista voimaa vuorovaikutukseen.

 

Toimijoita, jotka tuottavat saavutettavia taideharrastuksia:

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Resonaari – musiikin erityispalvelukeskus

 

Saavutettavuussuunnitelmat:

Kajaanin kaupunki: Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelma vuosille 2017–2022.

Tampere Guitar Festival

 

På svenska:

Sanna Huldén / Luckan r.f.: Tillgänglig barnkultur: Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen, 2016.

 

Tutkimukset ja muut julkaisut:

 

Pro gradu -tutkielmat ja opinnäytetyöt

Aila, Elli-Noora: Moniaistista kuvataidetta erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Hämeenlinnan Taidemuseon kummiluokkatoiminnan kehittäminen erityisluokille. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.

Aila, Elli-Noora: Erityistä tukea tarvitsevat lapset taidemuseossa: Taidemuseovierailun suunnittelu osaksi erityisopetuksen kuvataideopetusta: Lapin yliopisto, 2016.

Colliander, Marjukka: Kulttuuri ja hoiva kohtaavat. Etäkohteiden henkilökunnan toimijuus Etäevent-konserttien pilotoinnissa: Tampereen yliopisto, 2014.

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.

Teikari, Anne: Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät: Tampereen yliopisto, 2016.

 

Artikkelit

Colliander, Marjukka: Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia: Tampereen yliopisto, 2017. 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala / Kuopion konservatorio: Musiikilla on kuntoutumista edistäviä vaikutuksia!, 28.5.2018.

 

Tutkimukset

Laitinen, Matti ja Nurmi, Kari E.: Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013.

 

Saavutettava viestintä:

Celian tuottama Saavutettavasti.fi on suunnattu julkisen sektorin viestijöille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi helposti parantaa.

Helsingin kaupunki; Saavutettava sisältö: Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.

Johanna Kartio / Kansalaisopistojen liiton materiaaleja: 12 askelta selkokielellä opettamiseen, 2016.

toim. Hannu Virtanen: Selkeää ja saavutettavaa viestintää – Viisi artikkelia selkoilmaisusta, Kehitysvammaliitto 2015.

Valtiovarainministeriön sivu, jossa on kootusti tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja lainsäädännön tilanteesta sekä linkki VM:n saavutettavuusaiheisen uutiskirjeen tilaamiseksi.

Tietoa erilaisista apuvälineistä, joilla verkkosivuja käytetään, ja ohjeita saavutettavuuden huomioimiseksi verkkopalvelun suunnittelusta ja hankinnasta lähtien.

Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus: Julkinen ryhmä, jossa on keskustelua, linkkejä ja vinkkejä saavutettavuuden eri näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen saavutettavuudesta.

Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset:

Leikkimistä Lastenkulttuurikeskus Rullan elämystilassa. Kuva: Taru Huokkola