Materiaalipankki

Tälle sivulle on koottu erilaisia verkkomateriaaleja saavutettavuuden parantamisen tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi.

 

Yleistä:

Valtion nuorisoneuvosto, Valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea: Selvitys Valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi, 2018.

Suomen Kuntaliitto: Eläköön taidekasvatus!, 2012.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus: Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, 2017.

ArtsEqual-toimenpidesuositus: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana, 2018.

Laitinen, Matti ja Nurmi, Kari E.: Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.

Oppaita:

Savon Vammaisasuntosäätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö: Saavutettavuusopas perheentaloille, 2018.

Tampereen Taidekaari: Erityisen avoin kohtaaminen. Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa, 2008.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku / Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi: Asenteella! Tanssi- ja draamataidetyöpajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille, 2013.

Jyväskylän kaupunki / Kulttuuriaitta: Omin käsin. Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa, 2012.

 

Poimintoja Kulttuuria kaikille -materiaalipankista:

 Kettuki ry ja Minna Haveri: Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta, 2016.

Johanna Kartio / Kansalaisopistojen liiton materiaaleja: 12 askelta selkokielellä opettamiseen, 2016.

toim. Hannu Virtanen: Selkeää ja saavutettavaa viestintää – Viisi artikkelia selkoilmaisusta, Kehitysvammaliitto 2015.

Annie Delin: Esteettömyyttä pikkurahalla, 2004

 

Toimijoita, jotka tuottavat saavutettavia taideharrastuksia:

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Resonaari – musiikin erityispalvelukeskus

 

Artikkeleja:

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala / Kuopion konservatorio: Musiikilla on kuntoutumista edistäviä vaikutuksia!, 28.5.2018.

 

Esimerkkejä saavutettavuussuunnitelmista:

Kajaanin kaupunki: Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelma vuosille 2017–2022.

 

På svenska:

Sanna Huldén / Luckan r.f.: Tillgänglig barnkultur: Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen, 2016.

 

Opinnäytteitä ja tutkimuksia:

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.