Materiaalipankki

Tälle sivulle on koottu erilaisia verkkomateriaaleja saavutettavuuden parantamisen tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi.

 

Yleistä:

Valtion nuorisoneuvosto, Valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea: Selvitys Valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi, 2018.

Suomen Kuntaliitto: Eläköön taidekasvatus!, 2012.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus: Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, 2017.

ArtsEqual-toimenpidesuositus: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana, 2018.

Laitinen, Matti ja Nurmi, Kari E.: Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.

Kettuki ry ja Minna Haveri: Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta, 2016.

 Kulttuuria kaikille -palvelun tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

 

Oppaita:

Savon Vammaisasuntosäätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö: Saavutettavuusopas perheentaloille, 2018.

Tampereen Taidekaari: Erityisen avoin kohtaaminen. Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa, 2008.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku / Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi: Asenteella! Tanssi- ja draamataidetyöpajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille, 2013.

Jyväskylän kaupunki / Kulttuuriaitta: Omin käsin. Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa, 2012.

Annie Delin: Esteettömyyttä pikkurahalla, 2004

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Teatteri Telakka ry: Teatterista voimaa vuorovaikutukseen.

 

Toimijoita, jotka tuottavat saavutettavia taideharrastuksia:

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Resonaari – musiikin erityispalvelukeskus

 

Artikkeleja:

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala / Kuopion konservatorio: Musiikilla on kuntoutumista edistäviä vaikutuksia!, 28.5.2018.

 

Esimerkkejä saavutettavuussuunnitelmista:

Kajaanin kaupunki: Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelma vuosille 2017–2022.

 

På svenska:

Sanna Huldén / Luckan r.f.: Tillgänglig barnkultur: Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen, 2016.

 

Opinnäytteitä ja tutkimuksia:

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.

 

Saavutettava viestintä

Celian tuottama Saavutettavasti.fi on suunnattu julkisen sektorin viestijöille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi helposti parantaa.

Johanna Kartio / Kansalaisopistojen liiton materiaaleja: 12 askelta selkokielellä opettamiseen, 2016.

toim. Hannu Virtanen: Selkeää ja saavutettavaa viestintää – Viisi artikkelia selkoilmaisusta, Kehitysvammaliitto 2015.