Koulutukset

SATA2-hanke järjestää vuonna 2019 erilaisia valtakunnallisia koulutuksia erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutuksissa tutkitaan saavutettavuuden ja esteettömyyden osa-alueita, vaihdetaan kokemuksia ammattilaisten kesken ja saadaan työkaluja omaan työhön.

Koulutukset on tarkoitettu lastenkulttuurin, taideharrastusten ja taiteen perusopetuksen ammattilaisille, ohjaajille, rehtoreille, koordinaattoreille, taidekasvattajille, opettajille, avustajille jne, ja kaikille niille, jotka haluavat tehdä töitä sen eteen, että kaikkien lasten tasa-arvoinen osallistuminen taiteen tekemiseen mahdollistuu.

Koulutuksia on kolmenlaisia:

  • Alueelliset koulutukset, joita järjestetään yhteensä seitsemän seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Jokainen koulutus sisältää kolme lähipäivää, joista kaksi ensimmäistä pidetään alueella, ja viimeinen, eli kolmas, lähipäivä pidetään Lempäälässä.
  • Opintopisteitä kerryttävä ammatillinen täydennyskoulutus, joka järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa.
  • Videomuotoinen taideavustajakoulutuskokonaisuus, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Viereisestä alavalikosta voit tutustua jokaiseen koulutuskokonaisuuteen erikseen.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Leikkijöitä Lastenkulttuurikeskus Rullan elämystilassa. Kuva: Taru Huokkola