Alueelliset koulutukset

NEO – OmaPolun kuvataidepaja. Kuva: Taru Huokkola

Lämpimästi tervetuloa SATA2-hankkeen alueellisiin koulutuksiin!

Hankkeen alueelliset koulutukset antavat valmiuksia huomioida niin omassa työssä kuin työyhteisössä erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla, riippumatta erilaisista ominaisuuksistaan, on mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua taideharrastuksiin.

Koulutus on suunnattu ohjauksen, opetuksen ja hallinnon parissa toimiville henkilöille, kuten ohjaajille, opettajille, taiteilijoille, taidekasvattajille, tuottajille, oppilaitosten rehtoreille, suunnittelijoille, opintosihteereille tai muulle henkilökunnalle, joka pystyy työssään vaikuttamaan harrastustoiminnan sisältöjen, rakenteiden ja viestinnän suunnitteluun.

Koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeeseen liittyviä näkökulmia ja saadaan työkaluja ohjauksen ja opetuksen soveltamiseen. Samalla tutkitaan ja edistetään oman työyhteisön toiminnan sekä viestinnän saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Jokaisessa alueellisessa koulutuskokonaisuudessa on kolme lähipäivää (jokainen klo 10–16), joista kaksi ensimmäistä pidetään opetuspaikkakunnalla peräkkäisinä päivinä ja kolmas lähipäivä Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä. Koulutus sisältää ennakko- ja välitehtävän. Lähiopetusta on yhteensä 18 tuntia. Ennakko- ja välitehtäviin arvioidaan kuluvan noin 6–12 tuntia. Osallistujat saavat todistuksen koulutuksesta.

Koulutuskokonaisuus maksaa osallistujalle / lähettävälle organisaatiolle 50 euroa. Ilmoittautuminen on sitova. Jos ilmoittautuja ei syystä tai toisesta pääsekään mukaan, paikan peruuttaminen ei ole mahdollista, mutta osallistumisoikeus voidaan siirtää toiselle henkilölle. Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy kahvit ja materiaalit. Mahdolliset lounas-, matka- ja majoituskustannukset ovat omakustanteisia. Opetuskieli on suomi.

Voit osallistua mihin tahansa alueelliseen koulutukseen. Ei tarvitse siis esim. asua tai tehdä töitä sillä alueella, missä koulutus järjestetään.

Jokaiseen alueelliseen koulutukseen mahtuu mukaan maksimissaan 20 osallistujaa, joten ole nopea ja varaa paikkasi heti. Toiveena on, että samassa organisaatiossa työskenteleviä osallistuisi koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä. Koulutuksen järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin.

Syksyn 2019 SATA2-koulutuksien paikkakunnat ja ajankohdat:

Ilmoittautuminen syksyn 2019 alueellisiin lyhytkoulutuksiin

Koulutuspäivien sisältö:

1. Lapsi on ensisijaisesti lapsi
Mitä tarkoittaa erityisen tuen tarve ja miksi diagnoosi ei ohjaa toimintaa ja toiminnan suunnittelua? Mitä tarkoittaa inklusiivisuus lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toiminnassa? Mikä merkitys on yhteistyöllä ja verkostoilla inklusiivisuuden toteutumisessa? Mitä taitoja ohjaajat ja opettajat tarvitsevat ja millaista toimintaa voi ja kannattaa tarjota? Perehdymme saavutettavuuteen ja esteettömyyteen mm. viestinnässä, tiloissa, asenteissa ja toiminnan toteuttamisessa. Kouluttajina päivässä Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi.

2. Konkreettiset toimintatavat ja työkalut
Toiminnalliset työpajat ja esimerkit saavutettavasta taideharrastamisesta. Koulutuspäivä sisältää erilaisia keinoja ja ideoita, joita on helppo hyödyntää omassa ohjaus- ja opetustyössään. Kouluttajina päivässä ovat Kulttuurikeskus PiiPoon yhteisötaiteilja Riku Laakkonen, joka on toiminut vuosia tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa taideprojekteissa ja taideryhmissä sekä Pirkanmaan musiikkiopiston trumpetinsoiton lehtori Lotte Nyberg, jonka erityisalaa on monitaiteellisuuden ja luovuuden korostaminen erityisoppijoiden kanssa.

3. Toimintamallien ja osaamisen vieminen käytäntöön
Saavutettavuus meidän alueella ja yhteistyön ABC-kotitehtävien purku. Kuinka tehdään näkyväksi hyvät toimintamallit ja ideat? Millaisia hyötyjä koulutuksesta saatiin? Millä tavalla omalla alueella toimintaa voidaan jatkossa parantaa inklusiivisen lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen mahdollistamiseksi? Kouluttajina päivässä Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu sekä yhteisötaiteilija Riku Laakkonen.

Lisätietoja:

Noora Parkkonen, tuotantoassistentti, Kulttuurikeskus PiiPoo, p. 044 065 2021, noora.parkkonen(a)kulttuuripiipoo.fi

Saija Hopea, projektikoordinaattori, SATA2-hanke, p. 044 423 5938, saija.hopea(a)tampere.fi

Saavutettava taideharrastus 2 (Tillgängliga konsthobbyn) -projektets regionala kortutbildningar

NEO – OmaPolun kuvataidepaja. Kuva: Taru Huokkola

SATA2-projektets syfte är att förbättra tillgängligheten av kulturella och konstnärliga aktiviteter på riksnivå för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Målet med projektets regionala utbildningar är att ge färdigheter att ta i beaktande barn och ungdomar som behöver särskilt stöd både i det egna arbetet och i arbetsgemenskaper. Utbildningarna riktar sig till personer inom vägledning, undervisning, kommunikation och administrationsom via sitt jobb kan påverka utformningen av hobbyverksamheters innehåll, strukturer och kommunikation.

Utbildningarna hålls på finska.

Höstens 2019 regionala utbildning organiseras på tre orter: i Villmanstrand, Rovaniemi och Uleåborg.

Mer information: 

Noora Parkkonen, produktionsassistent, Kulttuurikeskus PiiPoo, p. 044 065 2021, noora.parkkonen(a)kulttuuripiipoo.fi

Saija Hopea, projektkoordinator, SATA2-hanke, p. 044 423 5938, saija.hopea(a)tampere.fi