Ammatillinen täydennyskoulutus

Tulossa vuonna 2019

SATA2-hanke järjestää kohdennetun ammatillisen täydennyskoulutuksen taiteen perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten työntekijöille.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujilla olisi koulutuksen jälkeen rohkeutta ja asennetta sekä osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa omassa taidealan työssään. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen ja taiteen monipuoliset menetelmät erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

Täydennyskoulutus on alustavasti laajuudeltaan yhteensä viisi opintopistettä (5 op) sisältäen lähi- ja verkko-opetusta sekä omaa työtä tukevia ja tutkivia etätehtäviä. Koulutus maksaa 150 euroa / osallistuja ja ilmoittautuminen koulutukseen avataan alkuvuodesta 2019.