Ammatillinen täydennyskoulutus

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJILLE JA LASTENKULTTUURIKESKUSTEN OHJAUSTYÖTÄ TEKEVILLE TYÖNTEKIJÖILLE

HUOM! Koulutus on täynnä!

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke järjestää kohdennetun ammatillisen täydennyskoulutuksen taiteen perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville työntekijöille.

Täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa.

Ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla olisi koulutuksen jälkeen rohkeutta sekä osaamista toimia omassa taidealan työssään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, moninaisuuden kohtaaminen, saavutettavuus ja inkluusio opetus- ja ohjaustyössä ja taiteen monipuoliset menetelmät erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

Koulutuksessa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja taidealan erityispedagogiikasta ja yksilöllistetystä opetuksesta, saadaan näkökulmia aiheeseen kokemusasiantuntijoilta sekä päästään kokeilemaan hyväksi havaittuja menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa omaan työhön. Koulutuksen painopisteenä on, että kukin osallistuja kykenisi syventämään tiedon ja taidon juuri omaan toimintaansa taideopetuksen- tai ohjauksen parissa.

Täydennyskoulutus on laajuudeltaan viisi opintopistettä (5 op). Koulutus sisältää yhteensä neljä lähipäivää (28 h lähiopetusta), verkko-opetusta, sekä omaa työtä tukevia ja tutkivia etätehtäviä. Koulutus alkaa 9.–10.5.2019 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, seuraavat lähipäivät pidetään 13.6.2018 Tampereella Monitoimitalo 13:ssa ja viimeinen lähipäivä 19.9.2019 Helsingissä Annantalolla.

HUOM! Koulutus on täynnä!

Koulutuspäivien sisältö (alustava):

Torstai 9.5.2019 Turun AMK:n Taideakatemia (Linnankatu 54, Turku)
12.00–13.00 Täydennyskoulutuksen esittely ja tutustuminen (kahvi/tee + lounassalaatti)
13.00–13.15 Tauko
13.15–15.30 Mitä tarkoittaa erityisen tuen tarve ja tarvitaanko diagnooseja? Mitä tarkoittaa inklusiivisuus lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toiminnassa? Perehdymme saavutettavuuteen ja esteettömyyteen muun muassa viestinnässä, tiloissa, asenteissa ja toiminnan toteuttamisessa. Asiantuntijoina Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi.
15.30–15.45 Tauko
15.45–17.15 Erityispedagogiikka taideopetuksessa: Taideyliopiston tutkijatohtori Tuulikki Laes
17.15–17.45 Tauko
17.45–18.30 Työskentelyä ja päivän yhteenveto.

Perjantai 10.5.2019 Turun AMK:n Taideakatemia (Linnankatu 54, 20100 Turku)
9.00–11.00 Työpaja: Moninaisuuden tutkiminen, omien arvojen ja asenteiden tarkastelu. Miten kohdata omassa työssä moninaisuus ja moniäänisyys. Työpajaosuudessa tutkitaan omia arvoja ja asenteita toiminnallisin tehtävin.
11.15–12.00 omakustanteinen lounas
12.00–14.15 Toiminnallinen osuus ja keskustelua.
14.15–14.30 tauko
14.30–15.15 Pienryhmätehtävä + purku ja oppimistehtävä seuraavaa kertaa varten.

Torstai 13.6.2019 Nuorisopalveluiden toimintakeskus Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, Tampere)
10.00–11.30 Oppimistehtävän purku
11.30–12.30 omakustanteinen lounas
12.30–15.00 Keinoja omaan työhön. Sosiaalinen sirkus. Toiminnalliset keinot erityisryhmien kanssa.
15.00–16.00 Tutustumiskäynti Lastenkulttuurikeskus Rulla

Torstai 19.9.2019 Helsinki Annantalo (Annankatu 30, Helsinki)
10.00–12.00 Erityispedagogiikka, kokemuksellisuus ja yksilöllistetty opetus:
Annukka Knuuttila ja Elina Vetoniemi Kuopion konservatoriosta
12.00–13.00 omakustanteinen lounas
13.00–15.00 Näkökulmia kokemuksellisuuteen. Tanssitaiteilija, kouluttaja Noora Västinen ja taiteellinen johtaja, Teatteri Ursa Minor Noora Karjalainen
Kokemuksia toiminnan toteuttamisesta: Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo
15.00–16.00 Koulutuksen päätös: Miten tästä eteenpäin? Koulutuksen sisältöjen soveltaminen jatkossa omaan työhön.

Muutokset ohjelmaan mahdollisia, oikeudet pidätetään.

Koulutukseen mahtuu yhteensä 25 opiskelijaa (ja viisi otetaan varasijalle).
Koulutus maksaa 150 euroa / opiskelija.

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Ilmoittautuminen on sitova. Jos ilmoittautuja ei syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ja varasijoilla ei ole ilmoittautuneita, opiskelupaikan peruuttaminen ei ole mahdollista, mutta osallistumisoikeus voidaan siirtää toiselle henkilölle. Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy opetus ja materiaalit. Mahdolliset lounas-, matka- ja majoituskustannukset ovat omakustanteisia. Opetuskieli on suomi.

Lisätietoja:

Koulutuksen vastuuopettaja, lehtori, teatteri-ilmaisun ohjaaja, PsM Marja Susi, p. 040 355 0294, marja.susi(at)turkuamk.fi
Projektikoordinaattori Saija Hopea, p. 044 423 5938, saija.hopea(at)tampere.fi

NEO – OmaPolun kuvataidepaja. Kuva: Taru Huokkola