Toimintamallit

SATA2-hankkeessa toteutetaan seitsemän alueellista pilottia, joissa alueelliset lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset kehittävät yhdessä vammaisjärjestön tai muun vastaavan toimijan kanssa toimintaansa ja lisäävät erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sopivaa kulttuuritarjontaa sekä kokeilevat erilaisia toimintamalleja. Näissä SATA2-hankkeen piloteissa syntyy käytäntöjä ja osaamista valtakunnalliseen levitykseen.

Hanke järjesti valtakunnallisen pilottihaun 7.5.–6.6.2018. Hakemuksia saapui yhteensä 16, joista seitsemän valittiin osaksi hanketta. Valintaraati muodostui SATA2-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä. Valitut pilotit lähtevät kokeilemaan toimintamalleja syksyn 2018 – kevään 2019 aikana.

Valintaryhmä perustelee pilottivalintojaan näin:

Pilottia tuli hakea vähintään kolmen eri yhteistyökumppanin yhteistyöpilottina. Poikkeuksena olivat ne hakemukset, joista tiedettiin, että tiettyä toimijaa ei löydy alueelta (esimerikiksi lastenkulttuurikeskusta). Pilottihakemuksissa arvostettiin pilotin alueellista kattavuutta ja yli kuntarajojen toimivaa yhteistyötä. Plussana pidettiin sitä, jos pilotin tavoitteena oli saada pysyvyyttä ja jatkuvuutta toiminnalle. Samaten plussaa oli, jos hakemuksessa oli huomattu uusia oivalluksia ja uusien yhteistyömallien mahdollisuuksia osana pilottia.

Piloteista tiedotetaan lisää syksyllä 2018.