Levoton luokka

Sipoon Levoton luokka -pilotissa tavoitteena on viedä taidetyöpajat osaksi koulupäivää tukemaan opetusta niissä luokissa, joissa on erilaisia oppimisenongelmia ja opettajan jaksaminen ja työkalut eivät enää tunnu riittävän. Vuonna 2017 lastenkulttuurikeskus Lilla Villan kokeili pientä taideprojektia Lukkarin koulun 4-luokkalaisten kanssa. Taidetyöskentely auttoi opettajaa työssään ja toi oppilaille onnistumisen kokemuksia. Taideprojektin työntekijöiden mieltä jäi kuitenkin vaivaamaan ajatus, kuinka tämän voisi tehdä vielä paremmin, hieman enemmän aikaa luokille tarjoten. Nyt Levoton luokka -pilotti tarjoaa koulun oppilaille yhteensä 30 oppituntia taidekasvatusta. Taidemuotoina käytetään monitaiteita.

Levoton luokka tuo työrauhaa luokkaan. Lapsi saa keskittyä rauhassa omaan tekemiseen, mutta hänelle tarjotaan myös riittävästi tukea, kun puolet luokasta on luokanopettajalla, ja toinen puoli jaetaan kahteen pienempään taiteilijoiden ohjaamaan ryhmään. Taiteilijat suunnittelevat taideopetuksen sisällön ja ryhmäjaot yhdessä luokanopettajan kanssa.

Lapsi pääsee itse luomaan määritellyn tekniikan, annetun tiedon ja faktan että fiktion pohjalta teoksen, jossa voi olla kädentaitoja, visuaalisuutta, kirjallista- tai kehollista draamaa. Oppiminen tapahtuu tekemisen ja kokemisen kautta. Pilotti ajoittuu syyslukukauden 2018 alkuun. Se auttaa oppilaita ryhmäytymisessä ja toisiin tutustumisessa. Pienryhmät jaetaan siten, että lapsi saattaa joutua eri ryhmään kuin kaverinsa, ja tutustuu näin myös muihin luokkatovereihinsa.

Taidepedagogeina pilotissa toimivat Anne Lihavainen ja Tiina Kolehmainen.

Yhteistyökumppanit:

Porvoon taidekoulu ja Lukkarin koulu (5-luokka)

Lisätietoja:

Laura Karén, 044 728 4897, laura.karen(a)lillavillan.fi

Petri Pöyhönen, 044 755 1101, petri.poyhonen(a)lillavillan.fi