SAVOTTA – saavutettavaa taideharrastusta Savoon

Savon pilotissa taidetoimijat sekä vammais- ja potilasjärjestöt kartoittavat erityislasten taideharrastamisen esteitä yhdessä. Kartoittamisen jälkeen aloitetaan taidekokeilut. Yksi kehitettävistä asioista on inklusiivisuus, missä erityinen lapsi on osana tavallista ryhmää.

Osaamista on tarkoitus lisätä, jotta ohjaajat ja opettajat voivat huomioida erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet paremmin taiteen perusopetuksessa ja avoimessa lastenkulttuuritoiminnassa. Pilotin tietotaito jaetaan niin, että muutkin pienet toimijat voivat hyödyntää sitä etenkin maaseutu- ja haja-asutusalueella.

Keski-Savossa lisätään Soisalo-opiston, Lastenkulttuurikeskus Verson sekä alueen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyötä. Pohjois-Savossa edistetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumista Lastenkulttuurikeskus Lastun ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun toimintaan yhdessä vammaistoimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppanit: Vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammel ry, Savon vammaisasuntosäätiö SAVAS, Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo -yhdistys Eijsveikeet ry, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Tapaturmaisesti ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tukiyhdistys TATU ry, Iisalmen kuvataidekoulu ja Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry.

Lisätietoja:

Keski-Savo:

Helinä Juurinen, 040 713 8632, helina.juurinen(a)soisalo-opisto.fi

Pohjois-Savo:

Nina Venäläinen, 050 438 9003, nina.venalainen(a)lastu.fi