TAIKAI – taidetta kaikille!

Etelä-Pohjanmaan pilotissa pienen maaseutukaupungin Lapuan perusopetuksessa opiskelevat erityislapset ja -nuoret saavat mahdollisuuden taideharrastukseen. Pilotti suunnataan Hautasen erityiskoulun ala- ja yläkouluikäisille erityisen tuen oppilaille, sekä alakoulujen kahdessa pienryhmässä opiskeleville lapsille. Näillä oppilailla ei eri syistä ole harrastusta usein lainkaan. Taideopetus toteutetaan turvallisesti omassa kouluryhmässä tutun avustajan avulla, koulupäivän yhteydessä. Näin voidaan hyödyntää myös käytettävissä olevat koulukuljetukset, eikä harrastukseen tarvitse erikseen lähteä.

Pilotin tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat osallistua helposti taiteen perusopetukseen. Lapuan taidekoulun työntekijät lisäävät heille sopivaa tarjontaa kuvataiteen, käsityön, teatterin ja tanssin aloilla, sekä kehittävät erityispedagogiikkaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Ryhmissä käytetään osittaista rinnakkaisopetusta, eli paikalla kerhoissa on osittain kaksi taidekoulun opettajaa. Tällöin kerhoissa opettavat eri taiteen alojen opettajat yhtä aikaa, jolloin erityispedagogiikan lisäksi päästään kehittämään myös poikkitaiteellisia työtapoja.

Yhteistyökumppanit: Lapuan kaupungin perusopetuksen erityisopetus ja Lastenkulttuurikeskus Louhimo.

Lisätietoja:

Minna Bengs-Shrestha, 044 091 9722, minna.bengs-shrestha(a)opetus.lapua.fi