Tavaksi!

Mitä?

Tavaksi!- pilotti oli kuvataidetta ja musiikkia integroiva työpaja, joka suunnattiin vammaisopetuksen kerhoksi, koulupäivän aikaan. Työskentelytavassa musiikki tuki kuvan tekemistä ja kuva musiikillisia tavoitteita. Koko toiminta tuki lapsen hieno- ja karkea motoriikkaa, puheenkehitystä, sosiaalisia taitoja ja itsesäätelyä. Lisäksi pilotti vahvisti yhteistyötä taideoppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten välillä.

Missä? Miten?

Pilotin toteuttivat Keravan musiikkiopisto ja Keravan kuvataidekoulu yhteistyössä lastenkulttuurikeskus Pessin kanssa. Taideoppilaitokset vastasivat hankkeen pedagogisesta sisällöstä ja lastenkulttuurikeskus auttoi koordinoinnissa Vantaalla, sekä yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten välillä. Lisäksi yhdessä toteutettiin pieni luento, jossa hanketta esiteltiin.

Pilotti toteutettiin ensin kymmenen kerhon ajan (10x60min) Keravalla syksyllä 2018 ja sitten Vantaalla kymmenen kerhon ajan keväällä 2019 (10x60min).

Keravalta hankkeeseen osallistui Savion koululta kaksi luokkaa (vammaisopetuksen luokka ja pienluokka), joista oli muodostettu ryhmä (15 lasta). Vantaalta mukana oli Jokiniemen koulu, jossa lapsiryhmä (10 lasta) oli koottu useasta eri vammaisopetuksen luokasta. Opetuksen päävastuu oli taideopettajilla, mutta toimintaa suunniteltiin yhteistyössä luokan opettajien kanssa. Opetuksessa mukana oli vaihtelevasti opettajia ja avustajia. Työtapoina oli taiteen varhaiskasvatuksen työtavat sovellettuna ryhmälle sopivaksi. Toiminta suunniteltiin yhtenäisen teeman ympärille.

Positiiviset kokemukset

Pilotti toteutui suunnitellusti. Palautetta kerättiin lapsilta kuvien ja keskustelun avulla. Lisäksi ryhmässä olleille aikuisille teetettiin kysely. Lapset (ja aikuiset) osallistuivat toimintaan mielellään. Toiminta koulupäivän yhteydessä mahdollisti monille osallistumisen jotka eivät muuten ilman avustajaa pystyisi osallistumaan. Taiteen perusopetus tavoitti hyvin kohderyhmän lapset. Kouluilta tuli paljon positiivista palautetta ja toiveita pilotin jatkumiselle. Pilotin avulla tehtiin hyvä avaus taideoppilaitoksille miettiä miten toteuttaa saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Pilotin taideopettajat osallistuivat myös SATA2-täydennyskoulutukseen.

Kehitysideoita

Toimintaa olisi voinut olla pidempi periodi. 10 kertaa/ryhmä tuntui vähäiseltä. Tämän kaltaiselle toiminnalle on selvästi tilausta. Rahoitus pitäisi saada ”kestävämmäksi” ja rakenteisiin niin, että taiteen perusopetus tavoittaisi tasaisemmin kaikki oppijat. Seuraavaksi taideoppilaitokset tarjoavat vastaavanlaista kerhoa suoraan koululle, jolloin rahoitus tulisi kaupungilta.

Yhteistyökumppanit: Lastenkulttuurikeskus Pessi, Keravan kasvatus- ja opetusvirasto (Savion koulu) sekä Jokiniemen koulu.

Lisätietoja:

Nina Rissanen, 040 510 7818, nina.rissanen(a)keravanmusiikkiopisto.fi