Tavaksi!

Keravan ja Vantaan Tavaksi! -pilotti tutustuttaa erityislapset taiteen perusopetukseen järjestämällä koululuokassa kuvataidetta ja musiikkia yhdistävän kerhon. Kerhon sisältö perustuu taiteen perusopetuksen tavoitteisiin, mutta on räätälöity lapsiryhmän tarpeisiin. Taideopettajat toimivat kahden opettajan työpareina. Pilotti on suunnattu vammaisopetuksen alkuopetuksen oppilaille, ja se sisältää mm. tutustumista työtapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Ilmiöitä lähestytään leikinomaisesti mielikuvitusta ja tunteita herättäen.

Suunnitelmissa on toteuttaa Keravan kokeilumalli syksyllä 2018 ja toisintaa se keväällä 2019 Vantaalla vastaavan ryhmän kanssa. Kokeilumalli on levitettävissä valtakunnallisesti muihinkin alkuopetuksen ryhmiin ja taiteen perusopetukseen.

Hanketta koordinoivat taideopettajat Juuli Kammonen Keravan musiikkiopistosta ja Eevi Kilponen Keravan kuvataidekoulusta.

Yhteistyökumppanit: Lastenkulttuurikeskus Pessi ja Keravan kasvatus- ja opetusvirasto (Savion koulu).

Lisätietoja:

Nina Rissanen, 040 510 7818, nina.rissanen(a)keravanmusiikkiopisto.fi