Tuhatta ja sataa

Oulun Tuhatta ja sataa -pilotissa kehitetään taideopetusta kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa soveltamalla. Pilotissa on tarkoituksena kokeilla työparimenetelmään perustuvaa toimintamallia elokuvakasvatukseen ja teatteri-ilmaisuun.

Kulttuuritalo Valveessa käynnistetään pilotin aikana elokuvaan ja teatteriin liittyvät ryhmät. Elokuvakasvatus ja teatteri-ilmaisu tarjoavat kehitysvammaisille lapsille ja nuorille välineen vuorovaikutukseen, tiedon ja tunteiden välittämiseen sekä itseilmaisuun.

Yhteistyökumppanit: Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry ja Oulu-opiston taidekoulun.

Lisätietoja:

Tommi Nevala, 044 703 7547, tommi.nevala(a)ouka.fi

Jaana Potkonen, 040 555 0063, jaana.potkonen(a)ouka.fi