Alueelliset koulutukset

NEO – OmaPolun kuvataidepaja. Kuva: Taru Huokkola

Lämpimästi tervetuloa SATA2-hankkeen alueellisiin koulutuksiin!

Hankkeen alueelliset koulutukset antavat valmiuksia huomioida niin omassa työssä kuin työyhteisössä erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla, riippumatta erilaisista ominaisuuksistaan, on mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua taideharrastuksiin.

Koulutus on suunnattu ohjauksen, opetuksen ja hallinnon parissa toimiville henkilöille, kuten ohjaajille, opettajille, taiteilijoille, taidekasvattajille, tuottajille, oppilaitosten rehtoreille, suunnittelijoille, opintosihteereille tai muulle henkilökunnalle, joka pystyy työssään vaikuttamaan harrastustoiminnan sisältöjen, rakenteiden ja viestinnän suunnitteluun.

Koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeeseen liittyviä näkökulmia ja saadaan työkaluja ohjauksen ja opetuksen soveltamiseen. Samalla tutkitaan ja edistetään oman työyhteisön toiminnan sekä viestinnän saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Jokaisessa alueellisessa koulutuskokonaisuudessa on kolme lähipäivää (jokainen klo 10–16), joista kaksi ensimmäistä pidetään opetuspaikkakunnalla peräkkäisinä päivinä ja kolmas lähipäivä Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä. Koulutus sisältää ennakko- ja välitehtävän. Lähiopetusta on yhteensä 18 tuntia. Ennakko- ja välitehtäviin arvioidaan kuluvan noin 6–12 tuntia. Osallistujat saavat todistuksen koulutuksesta.

Koulutuskokonaisuus maksaa osallistujalle / lähettävälle organisaatiolle 50 euroa. Ilmoittautuminen on sitova. Jos ilmoittautuja ei syystä tai toisesta pääsekään mukaan, paikan peruuttaminen ei ole mahdollista, mutta osallistumisoikeus voidaan siirtää toiselle henkilölle. Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy kahvit ja materiaalit. Mahdolliset lounas-, matka- ja majoituskustannukset ovat omakustanteisia. Opetuskieli on suomi.

Ei tarvitse olla esim. tamperelainen tai pirkanmaalainen lastenkulttuurin tai taiteen perusopetuksen työntekijä osallistuakseen vaikkapa Tampereen koulutukseen, vaan voi osallistua mihin tahansa alueelliseen koulutukseen.

Jokaiseen alueelliseen koulutukseen mahtuu mukaan maksimissaan 20 osallistujaa, joten ole nopea ja varaa paikkasi heti. Toiveena on, että samassa organisaatiossa työskenteleviä osallistuisi koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä. Koulutuksen järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin.

Jos mikään kevään koulutuksista ei sovi kalenteriin, ei huolta: Syksyllä 2019 järjestetään vielä kolmella eri paikkakunnalla samanlainen koulutuskokonaisuus. Alustavat koulutusalueet ovat Lappi, Itä-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Kolmas koulutuspäivä on myös Lempäälässä. Näistä koulutuksista tarkemmat tiedot päivittyvät tälle verkkosivulle kevään 2019 aikana.

Kevään 2019 SATA2-koulutuksien paikkakunnat ja ajankohdat:

  • Tampere, Monitoimitalo 13, to–pe 14.–15.2.2019 (klo 10–16) ja ke 5.6.2019 (klo 10–16) Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä.
    Koulutus pidetään Monitoimitalo 13:ssa osoitteessa Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. Sisäänkäynti on Pellavatehtaankadun puolella. Lisätietoa koulutuspaikasta.
  • Helsinki, TÄYNNÄ (varasijoille vielä vapaita paikkoja), to–pe 11.–12.4.2019 (klo 10–16) ja ke 5.6.2019 (klo 10–16) Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä.
    Koulutus pidetään Annantalolla osoitteessa Annankatu 30, 00100 Helsinki. Lisätietoa koulutuspaikasta.
  • Seinäjoki, TÄYNNÄ (varasijoille vielä vapaita paikkoja), Seinäjoen kaupunginkirjasto, to–pe 16.–17.5.2019 (klo 10–16) ja ke 5.6.2019 (klo 10–16) Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä.
    Koulutus pidetään Seinäjoen kaupunginkirjastolla osoitteessa Alvar Aallon katu 14, 60101 Seinäjoki. Lisätietoa koulutuspaikasta.

Ilmoittautuminen kevään 2019 alueellisiin lyhytkoulutuksiin

Koulutuspäivien sisältö:

1. Lapsi on ensisijaisesti lapsi
Mitä tarkoittaa erityisen tuen tarve ja miksi diagnoosi ei ohjaa toimintaa ja toiminnan suunnittelua? Mitä tarkoittaa inklusiivisuus lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toiminnassa? Mikä merkitys on yhteistyöllä ja verkostoilla inklusiivisuuden toteutumisessa? Mitä taitoja ohjaajat ja opettajat tarvitsevat ja millaista toimintaa voi ja kannattaa tarjota? Perehdymme saavutettavuuteen ja esteettömyyteen mm. viestinnässä, tiloissa, asenteissa ja toiminnan toteuttamisessa. Kouluttajina päivässä Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi.

2. Konkreettiset toimintatavat ja työkalut
Toiminnalliset työpajat ja esimerkit saavutettavasta taideharrastamisesta. Koulutuspäivä sisältää erilaisia keinoja ja ideoita, joita on helppo hyödyntää omassa ohjaus- ja opetustyössään. Kouluttajina päivässä ovat Kulttuurikeskus PiiPoon yhteisötaiteilja Riku Laakkonen, joka on toiminut vuosia tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa taideprojekteissa ja taideryhmissä sekä Pirkanmaan musiikkiopiston trumpetinsoiton lehtori Lotte Nyberg, jonka erityisalaa on monitaiteellisuuden ja luovuuden korostaminen erityisoppijoiden kanssa.

3. Toimintamallien ja osaamisen vieminen käytäntöön
Saavutettavuus meidän alueella ja yhteistyön ABC-kotitehtävien purku. Kuinka tehdään näkyväksi hyvät toimintamallit ja ideat? Millaisia hyötyjä koulutuksesta saatiin? Millä tavalla omalla alueella toimintaa voidaan jatkossa parantaa inklusiivisen lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen mahdollistamiseksi? Kouluttajina päivässä Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, yhteisötaiteilija Riku Laakkonen sekä SATA2-hankkeen projektikoordinaattori Saija Hopea.

Lisätietoja:

Noora Parkkonen, tuotantoassistentti, Kulttuurikeskus PiiPoo, p. 044 065 2021, noora.parkkonen(a)kulttuuripiipoo.fi

Saija Hopea, projektikoordinaattori, SATA2-hanke, p. 044 423 5938, saija.hopea(a)tampere.fi

Saavutettava taideharrastus 2 (Tillgängliga konsthobbyn) -projektets regionala kortutbildningar

NEO – OmaPolun kuvataidepaja. Kuva: Taru Huokkola

SATA2-projektets syfte är att förbättra tillgängligheten av kulturella och konstnärliga aktiviteter på riksnivå för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Målet med projektets regionala

utbildningar är att ge färdigheter att ta i beaktande barn och ungdomar som behöver särskilt stöd både i det egna arbetet och i arbetsgemenskaper. Utbildningarna riktar sig till personer inom vägledning, undervisning, kommunikation och administrationsom via sitt jobb kan påverka utformningen av hobbyverksamheters innehåll, strukturer och kommunikation.

Utbildningarna hålls på finska.

Vårens 2019 regionala utbildning organiseras på fyra orter: i Tammerfors, Varkaus, Helsingfors och Seinäjoki.

Hösten 2019 fortsätter de regionala utbildningarna på tre olika platser (Lappland, Norra Österbotten och Östra Finland). Under år 2019 organiserar projektet även en yrkesinriktad utbildning och publicerar en konstassistentutbildning i videoformat.

Mer information: 

Noora Parkkonen, produktionsassistent, Kulttuurikeskus PiiPoo, p. 044 065 2021, noora.parkkonen(a)kulttuuripiipoo.fi

Saija Hopea, projektkoordinator, SATA2-hanke, p. 044 423 5938, saija.hopea(a)tampere.fi