Barnkulturcentren

Barnkulturcentren i Finland samarbetar i hela landet genom att ordna vandringsutställningar, turnerande konstverkstäder, utbyte av föreställningar och metoder samt genom gemensamma projekt. I sina egna regioner samarbetar centren med olika förvaltningsgrenar i kommunerna, t.ex. småbarnsfostran, skolor och aktörer inom den tredje sektorn. Barnkulturcentren i Finland gör konstfostran tillgänglig i vardagen för så många barn och unga som möjligt och ökar barnens välbefinnande med konstens och kulturens medel. Foto: Jake Papinaho