SAVE THE DATE: Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 19.–20.11.2018 / SPARA DATUMET: Riksomfattande Barnkulturforum 19–20.11.2018

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi järjestetään Espoon Sellosalissa  ma–ti 19.–20.11.2018.

SANKAREITA JA LIITTOLAISIA – unelma yhdenvertaisista lastenkulttuuripalveluista

Vuosittain järjestettävässä valtakunnallisessa foorumissa pureudutaan kulttuurisen diversiteetin kysymyksiin. Unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille sekä perheille kulttuuri- ja kielitaustat huomioiden.

Tavoitteisiin edetään kohtaamisilla ja avoimella dialogilla.
Ma 19.11. vaihtoehtoisissa alaseminaareissa teemaa käsitellään mm. kirjallisuuden, kuvataiteen ja esittävän taiteen kautta. Esittelyissä kuullaan erilaisista hankkeista ja menetelmistä. Iltapäivän yhteisessä osiossa puhutaan taiteesta ja taidekasvatuksesta sekä sanojen ja kuvien vallasta. Vastaamossa käsitellään osallistujien ennakkoon lähettämiä kysymyksiä. Foorumissa kohdataan huippujoukko innostavia sankareita ja liittolaisia.

Ti 20.11. järjestetään lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäivä, jossa on runsaasti
lastenkulttuuritoiminnan case-esittelyjä eri puolilta Suomea sekä teematapaamisia.
Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa syyskuussa viikolla 36.

Nähdään Espoossa!

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Auroran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton väki

Lisätietoja foorumista: Johanna Vepsä, johanna.vepsa@espoo.fi, 046 877 3251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksomfattande Barnkulturforum i Esbo, Sellosalen, måndag – tisdag 19–20.11.2018.

HJÄLTAR OCH BUNDSFÖRVANTER – en dröm om likvärdiga barnkulturtjänster

I årets barnkulturforum fördjupar vi oss i frågor kring kulturell diversitet. Vår dröm är barnkulturtjänster som är likvärdiga för alla barn, unga och familjer, och som beaktar kultur- och språkbakgrund.

Vi går vidare med målen genom möten och öppen dialog.
Måndagen den 19.11 behandlas tematiken i grupper bl.a. genom litteratur, bildkonst och scenkonst. Flera olika metoder och projekt presenteras. Under eftermiddagens gemensamma program diskuterar vi konst och konstfostran samt ordets och bildens makt. I Vastaamo behandlas frågor som deltagarna har sänt oss vid anmälning. På Barnkulturforumet får vi möta ett toppen gäng hjältar och bundsförvanter.

Tisdagen den 20.11 är en nätverksdag för barnkulturcentralernas aktörer. Under dagen får vi höra presentationer om många Case och projekt från olika delar av landet. Vi samlas också för diskussion kring olika teman. Programmet publiceras och anmälningen öppnas vecka 36 i september.

Vi ses i Esbo!

Barnkulturcentret Lilla Aurora och Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Mer information: Johanna Vepsä, johanna.vepsa@espoo.fi, tfn 0468773251