Barnkultursamarbete i Finland

Under fliken Barnkultursamarbete i Finland finns en förteckning över finländska aktörer inom kulturområdet, barn- och ungdomsarbetet, motion och idrott samt jämlikt kulturarbete. De som finns med i förteckningen utför eller stöder barnkulturarbete.

Till vänster finns en innehållsförteckning på aktörerna i förteckningen (på finska).

Tuija Moilanen, Tanssiryhmät,