Arbetsgrupper

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har arbetsgrupper som främjar aktuella barnkulturfrågor. Arbetsgrupperna leds av en person som arbetar med barnkultur på något av våra medlemscenter och medlemmarna kommer huvudsakligen också från barnkulturcenter som hör till förbundet. Ta kontakt om något tema intresserar dig!

 

Internationaliseringsgruppen

Uppstart av nya projekt, internationella kontakter

Pilvi Kuitu, ordförande
Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Matti Karhos
Lahtis stad/Barnkulturcenter Efekti
matti.karhos (at) lahti.fi

Marianna Lehtinen
Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Annina Ylikoski,
Österbottens förbund/Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
annina.ylikoski (at) obotnia.fi

Minna Lehtola
Kulturförening Kuvio
minna.lehtola (at) kuvio.org